Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 15.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích15.82 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 6359/KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 12 tháng 8 năm 2015


KẾ HOẠCH

Thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non,

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai


Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; dựa vào điều kiện tự nhiên, xã hội, tập quán của địa phương và tình hình thực tế của ngành giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Ngày tựu trường:

- Cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT): Ngày 03/8/2015.

- Cấp mầm non và cấp tiểu học: 17/8/2015.

- Các lớp học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên THCS và THPT (gọi chung là giáo dục thường xuyên): Ngày 31/8/2015.

2. Ngày khai giảng: Tổ chức khai giảng vào dịp “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” - ngày 05/9/2015.

3. Ngày bắt đầu học kỳ I:

- Cấp THCS và cấp THPT: Ngày 17/8/2015.

- Cấp tiểu học: Ngày 24/8/2015.

- Cấp học mầm non: Ngày 31/8/2015.

- Giáo dục thường xuyên: Ngày 07/9/2015.

4. Ngày kết thúc học kỳ I (đảm bảo đủ 18 tuần thực học đối với cấp học mầm non và tiểu học; đủ 19 tuần thực học đối với cấp THCS và cấp THPT; đủ 16 tuần thực học đối với giáo dục thường xuyên):

- Cấp THCS và cấp THPT: Muộn nhất vào ngày 02/01/2016.

- Cấp tiểu học và giáo dục thường xuyên: Muộn nhất vào ngày 31/12/2015; nghỉ cuối học kỳ I từ ngày 04/01/2016 đến ngày 10/01/2016.

- Cấp học mầm non: Muộn nhất vào ngày 09/01/2016.

5. Ngày bắt đầu học kỳ II:

- Cấp THCS và cấp THPT: Ngày 04/01/2016.

- Cấp mầm non, cấp tiểu học và giáo dục thường xuyên: Ngày 11/01/2016.

6. Ngày kết thúc học kỳ II (đảm bảo đủ 17 tuần thực học đối với cấp học mầm non và tiểu học; đủ 18 tuần thực học đối với THCS và THPT; đủ 16 tuần thực học đối với giáo dục thường xuyên): Trước ngày 25/5/2016.

7. Ngày kết thúc năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT và giáo dục thường xuyên: Trước ngày 31/5/2016.

8. Ngày thi chọn Đội dự tuyển của tỉnh dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT: Ngày 25/9/2015. Ngày thi chọn Đội dự tuyển chính thức của tỉnh dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT: Ngày 13/11/2015. Ngày thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức: Vào các ngày 06, 07 và 08/01/2016.

9. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học ở các trường trước ngày 31/5/2016. Xét công nhận tốt nghiệp THCS: Ở các trường trước ngày 25/5/2016; ở các Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/6/2016.

10. Ngày hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học của năm học 2016 - 2017: Trước ngày 31/7/2016.

11. Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các quy định tại các văn bản dưới luật. Nếu ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định. Nghỉ tết Nguyên đán: Ít nhất là 07 ngày.

12. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của tỉnh. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; báo cáo tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thời gian nghỉ học, thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt và báo cáo những quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch này đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Thành Trí
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương