TỈnh đỒng nai số: 46 /QĐĐc-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích11.35 Kb.

VĂN PHÒNG UBND

TỈNH ĐỒNG NAI


Số: 46 /QĐĐC-VPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 25 tháng 7 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

về việc phê duyệt điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ

1/2000 Khu công nghiệp Amata, giai đoạn III tại

phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng NaiDo sơ suất trong khâu rà soát văn bản, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đính chính sai số ký hiệu trong Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Amata, giai đoạn III tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai như sau:

Tại trang 2607, Công báo số 45 ngày 20/6/2011, Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 “số ký hiệu” đã ghi là:

“Số 1238/QĐ-UBND ngày 01/6/2011”.

Nay sửa lại là:

“Số 1328/QĐ-UBND ngày 01/6/2011”.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký./.CHÁNH VĂN PHÒNG


Phạm Văn Dung

VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình,

Biên Hòa - Đồng Nai

Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291

Fax: 0613.847292

Email: ubdongnai@hcm.vnn.vn

Website: congbao.dongnai.gov.vn

In tại Xí nghiệp In Đồng NaiGiá: 9.000 đồng

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương