TỔng công ty truyền tảI ĐIỆn quốc gia công ty truyền tảI ĐIỆN 4 (ptc4)tải về 1.22 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.22 Mb.
#38989
  1   2   3   4   5   6


TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 (PTC4)HỒ SƠ MỜI THẦU
Gói thầu số 1:

CUNG CẤP DÂY DẪN GZTACSR340 VÀ PHỤ KIỆN
Dự án:

THAY DÂY CHỊU NHIỆT ĐƯỜNG DÂY

220kV PHÚ MỸ - MỸ XUÂN
Tập 2: Hồ sơ kỹ thuật

TP.HCM, THÁNG 01/2017
TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 (PTC4)HỒ SƠ MỜI THẦU


Gói thầu số 1:

CUNG CẤP DÂY DẪN GZTACSR340 VÀ PHỤ KIỆN
Dự án:

THAY DÂY CHỊU NHIỆT ĐƯỜNG DÂY

220kV PHÚ MỸ - MỸ XUÂN

Tập 2: Hồ sơ kỹ thuật
CÔNG TY CỔ PHẦN TVXD ĐIỆN 2

TP.HCM, ngày tháng năm 2017

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

GIỚI THIỆU BIÊN CHẾ

HỒ SƠ MỜI THẦU – GÓI THẦU SỐ 1

Hồ sơ mời thầu dự án “Thay dây chịu nhiệt Đường dây 220kV Phú Mỹ - Mỹ Xuân” gói thầu số 1: “Cung cấp dây dẫn GZTACSR340 và phụ kiện”, gồm 2 tập được biên chế như sau:TẬP 1: HỒ SƠ THƯƠNG MẠI

TẬP 2: HỒ SƠ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Nội dung Tập 2: Hồ sơ yêu cầu kỹ thuật bao gồm như sau


Chương 1 PHẠM VI CUNG CẤP 7

Chương 2 TIẾN ĐỘ CUNG CẤP 9

Chương 3 YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT 10

A. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN 10

1.Thông tin chung về dự án 10

2.Quy mô xây dựng và đặc điểm của dự án 10

B. CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ KỸ THUẬT 12

1.Thông số và điều kiện khí hậu tính toán 12

1.1Nhiệt độ không khí: 12

1.2Áp lực gió tác dụng lên dây dẫn 12

1.3Điều kiện không khí 13

1.4Nhiễm bẩn khí quyển 13

2.Các dữ liệu liên quan 13

C. CÁC YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU CUNG CẤP TRONG HỒ SƠ DỰ THẦU 15

D. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY DẪN ĐIỆN VÀ PHỤ KIỆN 17

1.Phạm vi công việc 17

2.Các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật 17

3.Tiêu chuẩn cho dây dẫn điện 17

4.Tiêu chuẩn cho cách điện và chuỗi cách điện 19

5.Tiêu chuẩn cho phụ kiện 19

6.Bản vẽ, mô hình và mẫu 19

7.Dây dẫn điện 20

8.Chất lượng hàng hóa 20

9.Chế tạo và bện dây 21

10.Điều kiện bề mặt 21

11.Cuộn dây dẫn, trống cáp 21

12.Đóng gói, đánh dấu và vận chuyển 22

13.Các yêu cầu kỹ thuật cho dây dẫn điện loại có khe hở (Gap type) 23

13.1Các yêu cầu về nguyên vật liệu 23

4.7.1.Nguồn gốc nguyên liệu 23

4.7.2.Về chất lượng nhôm nguyên liệu 24

14.Phụ kiện dây dẫn điện 24

15.Ống nối dây dẫn 24

16.Ống nối sửa chữa 25

17.Các yêu cầu về chuỗi phụ kiện 25

17.1Các yêu cầu về khóa đỡ dây dẫn 26

17.2Các yêu cầu về khóa néo dây dẫn và ống nối 27

17.3 Các yêu cầu về Armour Rods 27

17.4 Các yêu cầu về tạ chống rung 28

17.5Các yêu cầu về khung định vị dây dẫn 29

17.6Các yêu cầu về vòng bảo vệ 30

18.Phụ kiện phục vụ thi công dây dẫn điện 31

19.Khóa kéo rải dây dẫn (Stringing clamp) 31

20.Khóa thi công kẹp lõi thép dây dẫn (Guy grip dead-end) 31

21.Khóa thi công kẹp vỏ nhôm dây dẫn (Aluminum come along-clamp) 31

22.Mạ kẽm 31

23.Yêu cầu mạ kẽm 31

24.Chuẩn bị cho việc mạ kẽm 32

25.Kiểm tra và thử nghiệm 32

26.Kiểm tra và thử nghiệm trong quá trình sản xuất 32

27. Dây dẫn điện 33

8.2.1.Thử nghiệm điển hình (Type tests) 33

8.2.2.Thử nghiệm mẫu (Sample tests) 33

27.1.a.i.1.1 Phụ kiện dây dẫn 34

8.3.1.Thử nghiệm điển hình (Type test) 34

8.3.2.Thử nghiệm mẫu (Sample test) 35

8.3.3.Thử nghiệm thường xuyên (Routine test) 35

28.Khóa và phụ kiện chuỗi 35

8.5.1.Thử nghiệm điển hình (Type test) 36

Các khóa và phụ kiện chuỗi dây dẫn, dây chống sét như : khóa đỡ, khóa néo, ống nối, phụ kiện chuỗi cách điện, phụ kiện chuỗi chống sét… phải được thử nghiệm điển hình theo tiêu chuẩn IEC 61284. Các thử nghiệm điển hình cụ thể: 36

Kiểm tra trực quan (Visual examination). 36

Kiểm tra kích thước và vật liệu (Dimensional and material verification). 36

Mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing). 36

Thử nghiệm chưa phá hoại (Non – destructive testing) 36

Thử nghiệm cơ học (Mechanical tests). 36

Thử nghiệm vầng quang và nhiễu sóng radio (Corona and RIV test). 36

8.5.2.Thử nghiệm mẫu (Sample test) 36

Trước khi bàn giao và nhập kho Bên mua, các khóa và phụ kiện chuỗi dây dẫn, dây chống sét như : khóa đỡ, khóa néo, ống nối, phụ kiện chuỗi cách điện, phụ kiện chuỗi chống sét… phải được thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn IEC 61284. Các thử nghiệm điển hình cụ thể: 36

Kiểm tra trực quan (Visual examination). 36

Kiểm tra kích thước và vật liệu (Dimensional and material verification). 36

Mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanizing). 36

Thử nghiệm chưa phá hoại (Non – destructive testing) 36

Thử nghiệm cơ học (Mechanical tests). 36

29.Chứng kiến thử nghiệm 36
tải về 1.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương