CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘItải về 39.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích39.8 Kb.
#755


TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP. HÀ NỘI


Số: 1711/TB - CTHADSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2016


THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Lê Quang Tiến tại cuộc họp giao ban

Lãnh đạo Cục - Trưởng các Phòng chuyên môn ngày 04/5/2016


Ngày 04 tháng 5 năm 2016, đồng chí Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cục với Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục để đánh giá kết quả công tác tháng 4 năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe Trưởng các Phòng chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2016, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Cục trưởng, đồng chí Cục trưởng kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác

Trong tháng 4/2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện một cách quyết liệt, Hội thi chấp hành viên giỏi (lần thứ nhất) vòng sơ khảo được tổ chức nghiêm túc, khách quan, thận trọng, bài bản; Hội nghị sơ kết công tác THADS 6 tháng đầu năm 2016 được tổ chức chất lượng, kịp thời, hiệu quả; báo cáo phục vụ buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội được chuẩn bị tốt. Văn phòng đã phối hợp cùng Chi cục THADS thị xã Sơn Tây chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Lãnh đạo Cục và các Phòng chuyên môn đã tập trung triển khai, thực hiện hoàn thành nhiều công việc theo kế hoạch tại cuộc họp giao ban tháng trước như: chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế khắc phục ngay những nguyên nhân làm hạn chế kết quả thực hiện chỉ tiêu thi hành án dân sự, đề ra những giải pháp đột phá, quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ chức thi hành án; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt thi hành án cao điểm, tích cực tổ chức xác minh ngay sau khi ra quyết định thi hành án để phân loại và tổ chức thi hành kịp thời; Chỉ đạo Chấp hành viên Cục và các Chi cục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch chỉ đạo, giải quyết các hồ sơ thi hành án dân sự trọng điểm phức tạp, kéo dài và kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc chuyển giao văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt; Tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn và Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã trực thuộc và Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Chấp hành viên trung cấp và Thẩm tra viên chính; Tổ chức họp liên ngành để trao đổi và thống nhất biện pháp tổ chức thi hành án đối với một số Bản án, Quyết định kinh doanh thương mại của Tòa án có khó khăn, vướng mắc trong thi hành án; Tập thể Lãnh đạo Cục báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội về một số vấn đề tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự năm 2015 và 6 tháng năm 2016; các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2016, định hướng nhiệm kỳ 2016 - 2020 của các cơ quan thi hành án dân sự thành phố vào ngày 26/4/2016 (thứ Ba); Tham dự Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, dẫn đầu đến làm việc tại Chi cục Sơn Tây về công tác thi hành án dân sự; Tổ chức kiểm tra toàn diện tại các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã trực thuộc (Ba Vì, Đông Anh) và kiểm tra hồ sơ của Chấp hành viên thuộc Cục; Tổ chức cho công chức hiến máu tình nguyện năm 2016 tại Sở Tư pháp Hà Nội vào ngày 01/4/2016; Nhân dịp Nghỉ lễ 30/4 và 01/5, Lãnh đạo Cục phối hợp cùng BCH Công đoàn Cục kịp thời động viên công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn.

Kết quả công tác 7 tháng năm 2016 Chấp hành viên Cục:

Tổng số việc phải thi hành là 870 việc, với số tiền phải thi hành là 1,340,598,430.000 đồng. Đã giải quyết xong 338 việc/702 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 48% . Về tiền, đã giải quyết xong 146,990,519.000 đồng/ 916,420,697.000 đồng/có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 16%. Tồn chuyển kỳ sau là 462 việc, tương ứng với số tiền 807,469,530.000 đồng.

Kết thúc 7 tháng năm 2016 nhưng kết quả thi hành án về việc và tiền của một số Chấp hành viên đạt tỷ lệ thấp dưới 10%: Về việc: CHV Nguyễn Thanh Hải (5%); Về tiền: CHV Đặng Văn Đoàn (0%), CHV Lê Văn Cảnh, CHV Nguyễn Công Đức (1%), CHV Vũ Minh Chiến (3%), CHV Phan Việt Bình (4%), CHV Nguyễn Kiều Nhung (5%).

Về thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tại buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ngày 27/01/2016 (kèm theo Quyết định số 97/QĐ-CTHADS ngày 08/3/2016 của Cục trưởng Cục THADS TP Hà Nội):

07 nhóm nhiệm vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đã thực hiện đảm bảo chất lượng và thời hạn theo Kế hoạch đã đề ra, cụ thể: Lãnh đạo Cục đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan THADS, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức thi hành án, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo quản lý và chức danh pháp lý. Phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất nội bộ đi đôi với chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý điều hành, trong thực hiện nhiệm vụ của Cục, các Chi cục, tạo sức mạnh tập thể để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ; Rút kinh nghiệm chung toàn thành phố về những tồn tại, hạn chế, thiếu sót thông qua các đợt kiểm tra hoặc chấn chỉnh kỳ cương, kỷ luật đối với các đơn vị vi phạm; Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946-19/7/2016), tạo không khí thi đua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong công chức, người lao động các cơ quan THADS Thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục. Phê bình Trưởng các Phòng chuyên môn chưa chấp hành chế độ thông tin báo cáo theo Quy chế làm việc và các ý kiến kết luận chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, báo cáo chậm thời hạn và chất lượng chưa cao; kết quả công tác thi hành án còn quá thấp so với chỉ tiêu công tác được giao nhưng chưa có biện pháp, kế hoạch chỉ đạo cụ thể, quyết liệt để nâng cao kết quả công tác.

Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo: chưa đánh giá kết quả thẩm tra hồ sơ xong; việc xử lý thông tin báo chí còn yếu; kết luận kiểm tra còn chậm thời hạn; công tác kiểm tra hiệu quả chưa cao; một số việc để kéo dài chưa có kết quả.

Phòng Kế hoạch tài chính: chưa thống kê kết quả phối hợp với các trại giam, trại tạm giam về thu tiền thi hành án.

Phòng Tổ chức cán bộ: chậm có văn bản báo cáo Lãnh đạo Cục kết quả chỉ đạo tổ chức kiểm điểm liên quan đến vi phạm, thiếu sót, tồn tại.

Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án: chưa có giải pháp và biện pháp chỉ đạo quyết liệt đối với việc giải quyết hồ sơ của Chấp hành viên, còn tình trạng Chấp hành viên chậm khắc phục thiếu sót, vi phạm; đã tổ chức 02 cuộc họp liên ngành nhưng chậm thông báo kết luận hội nghị, chưa có văn bản báo cáo Cục trưởng kết quả cuộc họp.

2. Nhiệm vụ công tác tháng 5/2016

Yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chủ động việc rà soát, kiểm tra công việc đối với lĩnh vực, đơn vị phụ trách, tập trung chỉ đạo các Phòng chuyên môn khắc phục những tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tập trung cao độ vào việc đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị và Chấp hành viên tổ chức tốt việc giải quyết hồ sơ thi hành án bằng nhiều biện pháp và giải pháp, quyết tâm thực hiện bằng được việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao năm 2016.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra toàn diện tại các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã trực thuộc và kiểm tra hồ sơ của Chấp hành viên thuộc Cục đúng Kế hoạch đã đề ra. Sau kiểm tra cần khẩn trương ban hành Kết luận để chỉ đạo thực hiện triệt để các kết luận và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp số 1133/QCLN/NHNNHN-CTHADS ngày 17/8/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và Cục THADS thành phố Hà Nội trong công tác thi hành án dân sự.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và tích cực tham gia hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung tham dự Hội thi Chấp hành viên giỏi Khu vực đồng bằng Bắc Bộ; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị... phục vụ cho việc tổ chức Hội thi theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự vào các ngày 27, 28 và 29/5/2016.

3. Phân công thực hiện

3.1. Giao đồng chí Dương Minh Công - Phó Cục trưởng

- Tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp số 1133/QCLN/NHNNHN-CTHADS ngày 17/8/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và Cục THADS thành phố Hà Nội trong công tác thi hành án dân sự

- Chỉ đạo Văn phòng:

+ Tập trung tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, trọng tâm là chuẩn bị tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi.

+ Chủ động chuẩn bị địa điểm tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi Khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và phục vụ Hội thi.

3.2. Giao đồng chí Chu Quang Tiến - Phó Cục trưởng chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ:

- Tập trung kiểm tra, cho ý kiến chỉ đạo đối với hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên Cục và khẩn trương ban hành kết luận kiểm tra để làm cơ sở đánh giá ý thức, trách nhiệm của từng Chấp hành viên. Trường hợp đã có chỉ đạo phải thường xuyên đôn đốc thực hiện, nếu đã có chỉ đạo mà Chấp hành viên không thực hiện phải có biện pháp xử lý nghiêm.

- Khẩn trương có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS về những khó khăn, vướng mắc sau khi tổ chức họp liên ngành ngay trong tuần này.

- Đối với các vụ việc tổ chức cưỡng chế đã họp đề nghị lui lại sau bầu cử, Lãnh đạo Phòng phải kiểm tra đảm bảo chặt chẽ về trình tự thủ tục, kế hoạch cưỡng chế phải chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối mới cho cưỡng chế.

- Tập trung chỉ đạo đối với 21 việc chưa giao được tài sản bán đấu giá. Chú ý vụ Dương Chí Dũng; quan tâm chỉ đạo vụ Khánh Dần, nếu kiểm tra tình tự bán đấu giá không có vi phạm gì vẫn tiến hành giao tài sản; tập trung chỉ đạo rốt ráo vụ Khải Xuân vì vụ việc đã kéo dài.

3.3. Giao đồng chí Nguyễn Quang Thái - Phó Cục trưởng

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị các nội dung tham dự Hội thi Chấp hành viên giỏi Khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

- Chỉ đạo Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Ban hành các kết luận kiểm tra kịp thời, chính xác, đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra; chậm nhất ngày 10/5/2016 Tổ kiểm tra công tác đơn vị Gia Lâm phải có kết luận kiểm tra.

+ Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc: Vụ 10 năm chưa giao được tài sản trúng đấu giá tại Đông Anh trong tuần có văn bản gửi Bí thư và Chủ tịch UBND huyện Đông Anh trình Cục trưởng ký đề nghị quan tâm chỉ đạo các ngành ở địa phương để giải quyết dứt điểm vụ việc; Vụ Trương Văn Nhẫn ở Thanh Trì; Vụ Mai Công Ích (CHV Việt Bình); Vụ Minh Hằng (Cầu Giấy); vụ Trần Mạnh Hà (Mê Linh).

3.4. Giao đồng chí Mai Xuân Hoa - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ:

- Rà soát các đơn vị còn thiếu chức danh lãnh đạo để kiện toàn, trong đó lưu tâm đơn vị Long Biên, Thanh Trì và Sơn Tây.

- Quan tâm điều động, chuyển đổi vị trí công tác của đội ngũ Kế toán trưởng, chú ý đơn vị Hai Bà Trưng, đơn vị Ba Đình phải có kế hoạch luân chuyển kế toán ngay sau khi có quyết định bổ nhiệm đội ngũ Chi cục trưởng.

3.5. Giao đồng chí Lê Tiến Mạnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính:

Sớm hoàn thiện Tờ trình đề xuất Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm trụ sở Cục như Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân thành phố, để thành phố đứng ra xây dựng trụ sở.

Trên đây là Kết luận chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Cục với Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục ngày 04/5/2016, Văn phòng thông báo đến các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Cục biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các Phó Cục trưởng(để th/h);

- Trưởng Phòng chuyên môn (để th/h);

- Trang TTĐT Cục (để đăng);- Lưu: VT, TH.

TL. CỤC TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đàm Thị Kiều Oanh

Каталог: hanoi -> noidung -> thongbao -> Lists -> ThongBao -> Attachments
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘi số: 1190
hanoi -> 60 năm điện ảnh Đức 25. 31. 01. 2010, 1949-1958
hanoi -> Chuyên nguyễn huệ 2013 LẦN 4 Thời gian: 90 phút Phân loại câu hỏi
hanoi -> PHỤ LỤc ii-2 TÊn doanh nghiệP
hanoi -> MỤc lục chưƠng 1: MỞ ĐẦU 6
hanoi -> Phần I: Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐnd thành phố khóa XIV
hanoi -> 900 câu tn sinh học 10 Câu sh1001cbh
hanoi -> Thuyết minh thiết kế CƠ SỞ I. SỰ CẦn thiết phảI ĐIỀu chỉNH, BỔ sung dự Án khu các làng dân tộc III
hanoi -> Quy ho¹ch xy dùng n ng th n míi x· B¸t Trµng – HuyÖn Gia Lm – tp. Hµ Néi
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘI

tải về 39.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương