CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘItải về 24.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích24.17 Kb.
#28023


TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP. HÀ NỘI


Số: 2418 /TB-CTHADSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015


THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng tại cuộc họp Lãnh đạo Cục ngày 13/7/2015


Ngày 13/7/2015, Cục trưởng Lê Quang Tiến đã chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Cục để thông tin về tình hình công tác của cơ quan trong thời gian Cục trưởng ủy quyền, phân công tạm thời các đồng chí Phó cục trưởng giúp chỉ đạo các công việc khi Cục trưởng tham gia Đoàn cán bộ cao cấp đi công tác dài ngày tại Cộng hòa Pháp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó cục trưởng: Dương Minh Công, Nguyễn Quang Thái, Chu Quang Tiến và đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh – Phó chánh Văn phòng Cục.

Sau khi đồng chí Cục trưởng thông tin một số kết quả của chuyến công tác tại Pháp; sau khi nghe các đồng chí Phó cục trưởng báo cáo về tình hình công việc trong thời gian được phân công ủy quyền, Cục trưởng Lê Quang Tiến kết luận:

Trong thời gian sắp tới, Cục nói riêng và các cơ quan Thi hành án dân sự toàn thành phố nói chung phải triển khai thực hiện khối lượng công việc lớn với nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: Sơ kết công tác 9 tháng; Sơ kết thi đua cao điểm đợt 1 năm 2015; Lập kế hoạch tập trung quyết liệt tổ chức giải quyết hồ sơ thi hành án để đảm bảo kết quả 10 tháng có chuyển biến tích cực; Tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại… và nhất là chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Do vậy, yêu cầu các đồng chí Phó cục trưởng phụ trách, Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chủ động việc rà soát, kiểm tra công việc đối với lĩnh vực mình phụ trách, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu giúp Cục trưởng giải quyết công việc và tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Giao đồng chí Phó cục trưởng Dương Minh Công tập trung chỉ đạo các công việc sau:

- Chỉ đạo Văn phòng chuẩn bị tốt nội dung Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng năm 2015; Báo cáo sơ kết thi đua cao điểm đợt 1 năm 2015; Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự và các điều kiện bảo đảm phục vụ Hội nghị sơ kết 9 tháng vào sáng 17/7/2015.

- Chủ trì và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp tại trụ sở UBND thành phố; liên hệ tổ chức buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo cấp Trưởng hai cơ quan để thống nhất nội dung.

- Chuẩn bị tốt nội dung Báo cáo quá trình xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ngân hàng và Cục để báo cáo tại Lễ ký Quy chế.

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế phối hợp với Bảo hiểm xã hội, cần thiết có văn bản đề nghị các Chi cục trực thuộc báo cáo các vụ án có khó khăn vướng mắc liên quan đến Bảo hiểm xã hội để có căn cứ báo cáo, góp ý vào dự thảo Quy chế.

- Chỉ đạo Văn phòng thực hiện công tác Điểm báo đúng Quy trình xử lý thông tin báo chí đã ban hành; Báo cáo Cục trưởng về kết quả của 02 Tờ trình gửi UBND thành phố với nội dung: Họp Ban chỉ đạo THADS để cho ý kiến các vụ án có khó khăn vướng mắc và Tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội; Tiến độ thực hiện Kế hoạch tổ chức xử lý vật chứng tồn đọng.2. Giao đồng chí Phó cục trưởng Nguyễn Quang Thái tập trung chỉ đạo giải quyết các công việc sau:

- Chỉ đạo chuẩn bị các tài liệu phục vụ Hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2015 vào ngày 17/7/2015 gồm:

+ Báo cáo rút kinh nghiệm về những tồn tại, hạn chế đã được phát hiện qua công tác kiểm tra toàn diện tại các Chi cục trong tháng 6, 7/2015.

+ Triển khai quán triệt Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp quy định việc phân cấp quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

- Tiếp tục thực hiện các quy trình bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo theo kế hoạch. Đặc biệt lưu ý quy trình tinh giản biên chế, đề nghị nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP phải tuân thủ chặt chẽ các quy định và bám sát hướng dẫn của Tổng cục.

- Chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ giải quyết dứt điểm việc liên quan đồng chí Lưu Trường Sơn (Chi cục Hoàng Mai), đồng chí Hiến.

- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra toàn diện công tác thi hành án dân sự tại các Chi cục theo đúng tiến độ theo Kế hoạch; kịp thời ban hành các Kết luận kiểm tra đảm bảo thời hạn, chất lượng; Lưu ý Kết luận kiểm tra tại Long Biên, Hoài Đức cần đánh giá sâu sát những tồn tại, hạn chế, đưa ra kiến nghị cụ thể để khắc phục tồn tại tại đơn vị được kiểm tra; cần thiết sắp xếp lịch làm việc với Chi cục Hoài Đức trước khi ban hành Kết luận kiểm tra chính thức.

- Chỉ đạo việc giải quyết khiếu nại và xử lý thông tin báo chí của vụ 267 Khâm Thiên được phản ánh trên báo điện tử Dân trí ngày 11/7/2015, báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự kết quả giải quyết.

- Tăng cường phối hợp với Đài truyền hình để tuyên truyền công tác thi hành án dân sự tới nhân dân, tham mưu đề xuất đầu mối để liên hệ làm việc với Đài truyền hình trong phối hợp tuyên truyền.

3. Giao đồng chí Phó cục trưởng Chu Quang Tiến tập trung chỉ đạo các công việc sau:

- Chỉ đạo Tổ chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại chuẩn bị tốt nội dung Báo cáo, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị tổng kết việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại vào chiều ngày 17/7/2015.

- Chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án chuẩn bị tốt nội dung Báo cáo các vụ án liên quan đến các Ngân hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội để báo cáo tại Lễ ký Quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội; chuẩn bị báo cáo các vụ án có khó khăn vướng mắc để báo cáo tại cuộc họp Hội đồng Chấp hành viên Cục vào chiều ngày 15/7/2015.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện lại việc kiểm điểm Chi cục trưởng và Chấp hành viên tại Chi cục Tây Hồ, cần xem xét lại các nguyên nhân chủ quan, khách quan để có hướng xử lý kỷ luật đúng quy định, giải quyết xong trong tháng 7/2015.4. Các công tác khác:

- Liên quan đến việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, yêu cầu các đồng chí Phó cục trưởng, Trưởng các Phòng chuyên môn quán triệt chỉ đạo chấp hành viên, công chức thực hiện, đặc biệt lưu ý các mẫu biểu nghiệp vụ cần vận dụng, chỉnh lý và sử dụng đảm bảo phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn tại Công văn số 2423/BTP-THADS ngày 07/7/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS trong giai đoạn chuyển tiếp.

- Đề nghị các đồng chí Phó cục trưởng, Trưởng các Phòng chuyên môn vận động, động viên công chức thuộc đơn vị mình 100% tham gia vào Chi hội Luật gia

Trên đây là Kết luận của Cục trưởng Lê Quang Tiến tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Cục ngày 13/7/2015, Văn phòng Cục thông báo để các đơn vị trực thuộc và các đồng chí biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Phó Cục trưởng (để c/đ t/h);

- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);

- Trang TT điện tử của Cục (để đăng tải);- Lưu: VT, TH.

TL. CỤC TRƯỞNG

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Ngọc Ánh
: hanoi -> noidung -> thongbao -> Lists -> ThongBao -> Attachments
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘi số: 1190
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘI
hanoi -> UỶ ban nhân dân thành phố HÀ NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
hanoi -> 60 năm điện ảnh Đức 25. 31. 01. 2010, 1949-1958
hanoi -> Chuyên nguyễn huệ 2013 LẦN 4 Thời gian: 90 phút Phân loại câu hỏi
hanoi -> PHỤ LỤc ii-2 TÊn doanh nghiệP
hanoi -> MỤc lục chưƠng 1: MỞ ĐẦU 6
hanoi -> Phần I: Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐnd thành phố khóa XIV
hanoi -> 900 câu tn sinh học 10 Câu sh1001cbh
hanoi -> Thuyết minh thiết kế CƠ SỞ I. SỰ CẦn thiết phảI ĐIỀu chỉNH, BỔ sung dự Án khu các làng dân tộc III

tải về 24.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương