TỔng cục thads cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam cục tha ds tp. CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 38.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích38.33 Kb.
#15745


TỔNG CỤC THADS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THA DS TP.CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 226/BC -THADS Cần Thơ, ngày 21 tháng 5 năm 2012BÁO CÁO

Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012


Trong 6 tháng đầu năm 2012, công tác Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã bám chương trình công tác của Bộ tư pháp, kế hoạch công tác trọng tâm của ngành Thi hành án dân sự và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, Cụ Thi hành án dân sự thành phố đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, chỉ đạo và thực hiện chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao với quyết tâm rất cao. Mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước tiếp tục gặp khó khăn, đặc biệt là trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án kinh doanh thương mại có giá trị tài sản phải thi hành rất lớn, rất nhiều vụ việc không có kiều kiện thi hành hoặc bán đấu giá tài sản không có người mua, nhưng công tác Thi hành án dân sự ở Cần Thơ vẫn đạt kết quả khả quan, tạo đà cho việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp giao năm 2012, góp phần giữ vững ổn định và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội ở địa phương phát triển.

Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2012, như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2012

1. Kết quả thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2012

Trong 06 tháng, các cơ quan thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã thụ lý tổng số 6.019 việc, trong đó thụ lý mới là 3.720 việc, đã thực hiện ủy thác 131 việc, nên tổng số việc phải thi hành án 5.888 việc, giảm 08 việc so với cùng kỳ năm trước. Một số đơn vị có số việc phải thi hành lớn như: Quận Ninh Kiều: 1.191 việc, quận Bình Thủy: 854 việc, huyện Phong Điền: 634 việc.

Qua phân loại án thì có: 4.576 việc có điều kiện thi hành, chiếm 77% tổng số việc phải thi hành. Kết quả đã thi hành xong 2.953 việc, đạt 64,11% số có điều kiện thi hành, thấp hơn 11% so với cùng kỳ năm trước (250 việc).

Đối với số chưa có điều kiện thi hành đã hoãn 318 việc, tạm đình chỉ 19 việc và trả đơn yêu cầu 141 việc.

Về giá trị, tổng thụ lý 779,7 tỷ đồng, tăng 48,79% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó số thụ lý mới là 379,5 tỷ đồng.

Đã ủy thác 15,7 tỷ đồng, như vậy tổng số tiền và giá trị tài sản phải thi hành là 764 tỷ đồng. Trong đó, số có điều kiện thi hành là 255,1 tỷ đồng, đã thi hành xong 170,3 tỷ đồng, đạt 66,76% số có điều kiện, tăng 54,7 tỷ đồng (47%) so với cùng kỳ năm 2011.

Trong 06 tháng đầu năm 2012 đã ra quyết định cưỡng chế 214 trường hợp, đã thực hiện có kết quả 176 trường hợp, còn lại 38 trường hợp được các bên đương sự thỏa thuận thi hành trước khi tiến hành cưỡng chế, không có trường hợp cưỡng chế nào có sai sót để lại hậu quả xấu.

Ngoài ra, cũng đã đề nghị Tòa án địa phương xét miễn thi hành án 11 việc với số tiền 5.479.000 đồng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25/5/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ tài chính, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước.2. Tình hình, kết quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ và các đơn vị cấp quận, huyện luôn quan tâm dến công tác tiếp dân, việc bố trí nơi tiếp công dân tại vị trí thuận tiện, đúng quy định, bảo đảm điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến liên hệ làm việc; sắp xếp phân công cán bộ có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt đảm nhiệm công tác tiếp dân; đối với các trường hợp có khiếu nại, tố cáo phức tạp đều được lãnh đạo Cục trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Sáu tháng đầu năm 2012, toàn thành phố đã nhận 83 đơn khiếu nại. Kết quả giải quyết khiếu nại: Đã giải quyết xong 82 việc (khiếu nại đúng 01 việc, khiếu nại sai toàn bộ 81 việc), khiếu nại chưa giải quyết chuyển kỳ sau 01 việc. Có 04 trường hợp tố cáo trong thi hành án dân sự, qua xác minh cả 04 trường hợp tên tố cáo sai toàn bộ. Nhìn chung, số đơn khiếu nại giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước, không phát sinh khiếu nại bức xúc. Tuy nhiên, hiện còn 04 vụ khiếu nại đang chờ ý kiến kết luận và chỉ đạo giải quyết của Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp.3. Công tác tổ chức, cán bộ

Theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng thành phố, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã tổ chức lấy ý kiến cán bộ, công chức về rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2009 - 2015 và bổ sung quy hoạch giai đoạn 2012 - 2015, đồng thời, xây dựng phương án luân chuyển cán bộ giai đoạn 2012 - 2015, xin ý kiến Cấp Ủy địa phương để trình Bộ Tư pháp quyết định phê duyệt. Đã bổ nhiệm 01 Phó Chi Cục Trưởng; lập hồ sơ đưa 19 Thư ký thi hành án thi vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp, kết quả cả 19 người đều trúng tuyển, Cục Thi hành án dân sự thành phố đang đề nghị Bộ Tư pháp ra quyết định bổ nhiệm,… Nhìn chung, đội ngũ cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự thuộc thành phố Cần Thơ khá ổn định, đáp ứng yêu cầu công tác, đầu năm nay không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.4. Công tác kiểm tra, quản lý chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ

Sáu tháng đầu năm 2012, Cục Thi hành án dân sự thành phố đã tổ chức 01 đợt kiểm tra theo kế hoạch đối với các đơn vị trực thuộc với nội dung: Kiểm tra xét duyệt quyết toán ngân sách 2011; kiểm tra hồ sơ đang thi hành và hồ sơ chưa có điều kiện, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Ngoài ra, lãnh đạo Cục còn tiến hành kiểm tra đột xuất một số Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện và một số Chấp hành viên. Qua kiểm tra, đã có kết luận, giải quyết cụ thể, giúp cho các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại của công dân.

Các văn bản chỉ đạo hoặc hướng dẫn nghiệm vụ của Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp đều được Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức triển khai kịp thời cho các đơn vị trực thuộc và Chấp hành viên thực hiện, qua kiểm tra cho thấy sự chấp hành trong việc thực hiện chỉ đạo nghiệp vụ là rất tốt. Từ đó, giúp cho cơ quan Thi hành án dân sự ở địa phương giải quyết nhanh chóng các vụ việc phức tạp hoặc có khiếu nại gay gắt. Các đề nghị, xin ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của các cơ quan Thi hành án dân sự quận, huyện đều được Cục Thi hành án dân sự thành phố trả lời trong thời gian sớm nhất để các đơn vị thực hiện.

5. Một số mặt công tác khác

- Về tổ chức phong trào thi đua: Căn cứ chỉ tiêu nhiệm vụ Bộ Tư pháp giao, ngay từ đầu năm Cục Thi hành án dân sự thành phố đã xây dựng kế hoạch, phát động và tổ chức phong trào thi đua, giao chỉ tiêu cho các đơn vị thực hiện. Sơ kết 06 tháng đầu năm đã có 05 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là: Chi cục Thi hành án dân sự quận Cái Răng, Chi cục Thi hành án dân sự quận Thốt Nốt, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thạnh, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền.

- Về quản lý tang vật, tài vật, sử dụng và quyết toán kinh phí: Tiền, tang vật trong các vụ án được quản lý chặt chẽ, xử lý kịp thời trong hạn luật định, không để xảy ra thất thoát, hư hỏng. Kinh phí hoạt động được sử dụng tiết kiệm, theo đúng quy định. Cục Thi hành án dân sự thành phố đã kiểm tra phê duyệt quyết toán kinh phí năm 2011 đối với Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.

* ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2012 ở thành phố Cần Thơ đạt được kết quả khá tốt. Đạt được kết quả nói trên là do có sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ kịp thời của Cấp Ủy, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan có liên quan ở địa phương. Lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự xác định yêu cầu, nhiệm vụ một cách cụ thể, thể hiện chức trách, nhiệm vụ được giao rõ ràng; đông đảo cán bộ, công chức thi hành án dân sự cso tinh thần quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, kết quả thi hành án 6 tháng đầu năm 2012 vẫn chưa đạt yêu cầu đặt ra, bên cạnh một số đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu, còn một số đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu thi đua. Số lượng việc thi hành xong giảm 250 việc so với cùng kỳ năm trước; nguyên nhân chính là do một số đơn vị thiếu sự tập trung, dồn sức để giải quyết án, nhất là các vụ việc phức tạp. Một số lãnh đạo các chi cục thiếu sự kiểm tra, chỉ đạo một cách toàn diện, năng lực điều hành còn hạn chế; một số Chấp hành viên, cán bộ thi hành án chưa tích cực trong công việc. Ngoài ra, công tác thi hành án dân sự ở thành phố Cần Thơ còn có những khó khăn vướng măc như: án thụ lý mới có giá trị rất lớn; nhiều vụ có dấu hiệu lừa đảo trong chuyển nhượng hoặc ủy quyền thế chấp nhà, đất cho ngân hàng, khó xử lý tài sản phát sinh tranh chấp phức tạp,… Nhiều vụ việc chưa có điều kiện thi hành, một số vụ việc phải thi hành định kỳ kéo dài nhiều năm mới dứt điểm; nhiều vụ việc không thể thi hành nhanh do phái áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án hoặc do quy định pháp luật có liên quan phải kéo dài thời gian thi hành án; tài sản kê biên, tổ chức bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua,… Ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thi hành án (nhất là người phải thi hành án) chưa cao, nhiều trường hợp người phải thi hành án cố tình chây ỳ, tẩu tán tài sản để trốn tránh hoặc khiếu nại vượt cấp, khiếu nại nhiều nơi, kéo dài nhằm mục đích gây khó khăn cho hoạt động thi hành bản án.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2012 VÀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

Căn cứ vào kế hoạch công tác và chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2012, đồng thời xây dựng tinh thần quyết tâm, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới. Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung trong 6 tháng cuối năm 2012. Cụ thể như sau:

a) Tổ chức phong trào thi đua về thi hành án dân sự giữa các cơ quan thi hành án dân sự, phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đề ra theo chỉ tiêu được Bộ Tư pháp giao, giảm từ 10 - 15% số việc; đảm bảo phân loại việc, tiền có điều kiện, chưa có điều kiện giải quyết chính xác 100%.

b) Kiện toàn công tác tổ chức, tuyển đủ biên chế, quan tâm đào tạo bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học,… Đề nghị bổ nhiệm thêm Chấp hành viên và cán bộ lãnh đạo các đơn vị, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012, tạo sự ổn định về tổ chức cán bộ cho những năm tiếp theo, không có cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật.

c) Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dân sự, nhất là việc chấp hành các ý kiến chỉ đạo của cấp trên; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục Thi hành án dân sự; tập trung chỉ đạo đối với các đơn vị có kết quả công tác chưa đạt yêu cầu.

d) Đẩy nhanh tiến độ thi hành án, phấn đấu tập trung giải quyết lượng án tồn đọng, nhất là những vụ việc phức tạp hoặc có giá trị tài sản phải thi hành lớn; thực hiện việc phân loại án bảo đảm chính xác, khách quan, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự và công tác tiêp công dân.2. Giải pháp cơ bản

Để những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên đạt kết quả tốt, Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện các giải pháp cơ bản sau:

a) Tiếp tục quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ công chức về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, liêm khiết, trung thực trong công tác; tiếp thực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng việc làm thiết thực, có ý nghĩa; rà soát, điều chỉnh quy hoạch công chức, quan tâm đào tạo lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ; bổ nhiệm thêm Chấp hành viên; chuyển đổi vị trí công tác Chấp hành viên theo quy định, thực hiện việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo theo quyết định phê duyệt của Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp.

b) Chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện tổ chức thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự; tiếp tục phát động và tổ chức phong trào thi đua sôi nổi trong ngành có chia làm các đợt thi đua ngắn hạn, có giao chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, sơ kết rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời.

c) Chỉ đạo sâu sát việc xác minh, phân loại án chính xác, kiên quyết tổ chức thi hành những vụ việc có điều kiện. Tăng cường phối hợp với Mặt trận, đoàn thể địa phương quan tâm kiên trì giáo dục, thuyết phục, tạo điều kiện cho các đương sự thỏa thuận việc thi hành án; tuy nhiên đối với những vụ việc có điều kiện, thuyết phục không có hiệu quả sẽ kiên quyết tiến hành cưỡng chế.

d) Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thi hành án dân sự; tăng cương hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo nội bộ ngành; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan; tăng cường kiểm tra, đôn đốc hoạt động của Chấp hành viên, của các cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện, đảm bảo thi hành án đúng quy trình, áp dụng đúng pháp luật, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; những vụ việc có điều kiện phải được thi hành nghiêm túc. Những vụ việc phức tạp, khó khăn, vướng mắc phải báo ngay về Cục Thi hành án dân sự, sau khi được cho ý kiến chỉ đạo phải thi hành ngay.

đ) Quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết hợp với việc kiểm tra đánh giá chất lượng công tác của Chấp hành viên. Cố gắn giải quyết đúng pháp luật, chấm dứt việc khiếu nại tại nơi phát sinh, hạn chế đơn khiếu nại vượt cấp.

e) Quan tâm công tác quản lý tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác và góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho yêu cầu công tác, nhất là trong lĩnh vực kế toán và thống kê thi hành án; chấn chỉnh chế độ báo cáo, thống kê theo quy định. Tăng cường kiểm tra các đơn vị trong việc thu chi tiền thi hành án và chấp hành dự toán ngân sách.

Nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, nhiều khó khăn và thách thức nhưng với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, các cơ quan thi hành án dân sự thuộc thành phố Cần Thơ tin rằng kết quả thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm sẽ góp phần hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2012.

Trên đây là báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của Cục Thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét./.


CỤC TRƯỞNG

(đã ký)Каталог: file upload -> file -> van%20kien%20ky%20hop
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
van%20kien%20ky%20hop -> HỘI ĐỒng nhân dân thành phố CẦn thơ
file -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> SỞ thông tin và truyềN thôNG
file -> Căn cứ Nghị quyết số 35/nq-cp ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
file -> SỞ NỘi vụ Số: 1372 /snv-cchc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> HỘI ĐỒng nhân dâN
van%20kien%20ky%20hop -> VIỆn kiểm sát nhân dân thành phố CẦn thơ
van%20kien%20ky%20hop -> VIỆn kiểm sát nhân dân thành phố CẦn thơ

tải về 38.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương