CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘi số: 1190tải về 41.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích41.57 Kb.
#539


TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP. HÀ NỘI


Số: 1190 /TB - CTHADSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2016


THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Lê Quang Tiến tại cuộc họp giao ban

Lãnh đạo Cục - Trưởng các Phòng chuyên môn ngày 03/3/2016


Ngày 03 tháng 3 năm 2016, đồng chí Lê Quang Tiến - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cục với Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục để đánh giá kết quả công tác tháng 02 năm 2016 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe Trưởng các Phòng chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2016, ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Cục trưởng, đồng chí Cục trưởng kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác

Trong tháng 02/2016, là tháng Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 nhưng Lãnh đạo Cục và các Phòng chuyên môn đã tập trung triển khai và thực hiện hoàn thành nhiều công việc theo kế hoạch và đột xuất như: Chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức các đơn vị đón Tết nguyên đán Bính Thân năm 2016 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, phân công công việc hợp lý, bảo đảm chất lượng, tiến độ của đơn vị trước, trong và sau ngày nghỉ tết; đón tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các lãnh đạo Vụ về thăm và chúc Tết Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội; Cục trưởng cùng Lãnh đạo các Phòng chuyên môn đến thăm và làm việc với một số Chi cục Thi hành án dân sự (Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất) để triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2016; Tổ chức Hội nghị giao ban với Lãnh đạo các đơn vị toàn thành phố để đánh giá công tác tháng 02 năm 2016; triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2016; Tiếp tục tổ chức kiểm tra chuyên đề tại các Chi cục THADS; Tổ chức họp Hội đồng Chấp hành viên cho ý kiến đối với 02 việc (CHV Đào Thị Kim Tuyến và 01 việc khiếu nại của Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo vụ Đông Anh); Tham gia ký kết giao ước thi đua Cụm Thi đua số 11 của thành phố Hà Nội; Tham dự cuộc họp tư vấn thẩm định Dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/7/2010 hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục THADS và phối hợp liên ngành trong THADS. Dự họp theo giấy mời của Bộ Tư pháp, Tổng cục, Thành ủy, Ban Nội chính và Đảng Ủy khối các cơ quan thành phố Hà NộiKết quả công tác 5 tháng năm 2016 Chấp hành viên Cục: Tổng số việc phải thi hành là 666 việc, tương ứng với số tiền phải thi hành là 1,299,370,277.000 đồng. Đã giải quyết xong 183 việc/626 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 35%. Về tiền, đã giải quyết xong 67,562,727.000 đồng/1,175,153,418.000 đồng/tổng số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 6%. Tồn chuyển kỳ sau là 443 việc, tương ứng với số tiền 1,107,590,691.000 đồng.

Kết thúc 5 tháng năm 2016 có 03 Chấp hành viên chỉ giải quyết xong 01 việc là: Phan Việt Bình, Phạm Ngọc Minh, Trịnh Cao Sơn.Kết quả công tác 5 tháng năm 2016 Chấp hành viên toàn thành phố:

Tính đến 5 tháng 2016 tổng số việc thụ lý là: 24.449 việc với số tiền thụ lý là: 11.553.205.197.000 đồng. Toàn thành phố đã giải quyết xong 7.257 việc/16.082 việc có điều kiện, đạt tỷ lệ 45% (còn thiếu 25% so với chỉ tiêu được giao); về tiền đã giải quyết xong 439.335.696.000 đồng/10.435.452.179.000 đồng , đạt tỷ lệ 4% (còn thiếu 26% so với chỉ tiêu được giao). Số việc chuyển kỳ sau là 16.858 việc, tương ứng với số tiền 10.580.934.809.000 đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế tồn tại cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục, cụ thể: Báo cáo của các Phòng chuyên môn chưa nêu kết quả của Lãnh đạo phụ trách Phòng; vẫn còn một số công chức chấp hành thời gian lao động chưa nghiêm túc, còn đi làm muộn.

Phòng Tổ chức cán bộ chưa chu đáo, trách nhiệm trong việc tổ chức thăm hỏi, chúc Tết cán bộ hưu trí, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo: Chất lượng kiểm tra chưa đảm bảo yêu cầu; khâu khắc phục sau kiểm tra còn yếu; nhiều việc khiếu nại chậm thời hạn giải quyết. Những tồn tại trên cần được chấn chỉnh, khắc phục ngay và nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái diễn.

Phòng Kế hoạch tài chính: Nhiều nội dung công việc thực hiện còn chậm thời hạn, chất lượng công việc còn hạn chế; hàng tháng chưa báo cáo Cục trưởng kết quả phối hợp các Trại giam, Trại tạm giam thu và xử lý tiền thi hành án.

Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án: chưa chủ động kiểm tra, chỉ đạo Chấp hành viên xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án các vụ việc cụ thể; chưa tham mưu, chỉ đạo tổ chức thi hành án các vụ việc trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng và các vụ việc tồn đọng từ 10 năm trở lên.

Yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Cục tập trung chỉ đạo các Phòng chuyên môn khắc phục những tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những công chức thuộc Phòng chưa chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:2. Nhiệm vụ tháng 03/2015

2.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Chỉ đạo Chấp hành viên kiểm tra rà soát lập danh sách phân loại hồ sơ đảm bảo tính chính xác và có kế hoạch cụ thể các bước tiến hành tổ chức thi hành án dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là những vụ có giá trị phải thi hành án lớn.

- Chỉ đạo các đơn vị và Chấp hành viên rà soát, thống kê các việc THADS trọng điểm, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài; các vụ việc liên quan đến Ngân hàng Vietinbank báo cáo Tổng cục THADS đúng thời hạn. Xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành án dứt điểm các vụ việc có khiếu nại, tố cáo phức tạp; những vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng ngân hàng; các vụ việc tồn đọng kéo dài từ 10 năm trở lên.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự, quy trình quản lý văn bản và điều hành trong môi trường mạng. Thời gian: 08h00 ngày 08/3/2016 (thứ Ba). Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục, Trưởng các Phòng chuyên môn, cán bộ làm công tác Văn thư, Thụ lý sổ sách nghiệp vụ thi hành án thuộc Văn phòng và các Phòng chuyên môn; Chi cục trưởng, cán bộ làm công tác Văn thư, Thụ lý sổ sách nghiệp vụ thi hành án.

- Tổ chức họp kiểm điểm về những tồn tại, thiếu sót theo Kết luận kiểm tra toàn diện của Tổng cục THADS. Thời gian dự kiến: Ngày 09/3/2016 (thứ Tư) hoặc ngày 10/3/2016 (Thứ Năm). Giao đồng chí Nguyễn Quang Thái - Phó Cục trưởng làm đầu mối mời Lãnh đạo Tổng cục THADS về dự. Yêu cầu các đồng chí Phó Cục trưởng chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của cá nhân trình bày tại cuộc họp.

- Lãnh đạo Cục tập trung kiểm tra, chỉ đạo hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên Cục. Giao đồng chí Chu Quang Tiến - Phó Cục trưởng và đồng chí Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án chủ động tổ chức kiểm tra và xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể từng hồ sơ thi hành án đối với từng Chấp hành viên.

- Tiếp tục tổ chức các cuộc họp liên ngành để bàn biện pháp giải quyết một số vụ việc khó khăn, phức tạp.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Thông báo kết luận số 40/TB-TCTHADS ngày 22/02/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS tại buổi làm việc của Tổng cục THADS với Cục THADS thành phố Hà Nội ngày 27/01/2016.

- Họp các Tiểu ban phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2016) và thi Chấp hành viên giỏi theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Chỉ đạo, quán triệt các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện quy trình quản lý văn bản và điều hành trong môi trường mạng.

- Chỉ đạo triển khai đến các đơn vị để thực hiện Kế hoạch tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Quyết định số 264/QĐ-BTP ngày 23/02/2016 và Hướng dẫn số 477/HD-BTP của Bộ Tư pháp.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra toàn diện tại các Chi cục THADS. Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo xây dựng Kế hoạch xong trước ngày 10/3/2016.

- Yêu cầu các Phòng chuyên môn rà soát các Quy chế, đề xuất Lãnh đạo Cục bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với quy định mới của Luật THADS sửa đổi, bổ sung.

- Dự Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2016 khu vực thi đua Đồng bằng Bắc Bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc.

- Yêu cầu các Phó Cục trưởng có ý kiến phê duyệt Báo cáo của các Phòng trước khi chuyển cho Văn phòng tổng hợp.

2.2. Về công tác Văn phòng

Giao đồng chí Dương Minh Công - Phó Cục trưởng chỉ đạo Văn phòng:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Cục có văn bản quán triệt đến các đơn vị nghiêm túc triển khai áp dụng văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số, đơn vị nào không thực hiện đúng sẽ phê bình, lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, thường xuyên có văn bản phê bình những đơn vị chậm nộp báo cáo, trường hợp đôn đốc nhắc nhở tới lần thứ 3 nhưng không nộp thì báo cáo Lãnh đạo Cục phê bình, kiểm điểm.

- Tổng hợp đăng ký thi đua năm 2016 báo cáo Tổng cục THADS đúng thời hạn quy định; Tham mưu cho Lãnh đạo Cục xây dựng báo cáo và đề nghị khen thưởng đối với cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.2.3. Về công tác nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

Giao đồng chí Chu Quang Tiến - Phó Cục trưởng chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án:

- Tăng cường tính chủ động trong việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Chấp hành viên rà soát, phân loại, giải quyết hồ sơ thi hành án và khẩn trương tập trung xây dựng kế hoạch chỉ đạo đối với việc tổ chức thi hành việc thi hành án trọng điểm, việc thi hành án tín dụng ngân hàng, việc thi hành án có giá trị lớn.

- Tham mưu tổ chức thi hành án các vụ việc trọng điểm, án liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng, những việc cần chỉ đạo chung phải kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Cục có văn bản chấn chỉnh, đặc biệt lưu ý các vụ việc kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án phải đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ các trình tự, thủ tục về thi hành án.

- Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo thi hành án đối với các vụ việc trọng điểm, thu hồi tài sản cho Nhà nước, án tín dụng ngân hàng, án tồn trên 10 năm.

- Chỉ đạo Chấp hành viên thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-BTP ngày 27/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trong đó chú trọng đến nội dung cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến tài sản của người phải thi hành án và kịp thời cung cấp thông tin về việc kê biên tài sản cho Sở Tư pháp để cập nhật vào cơ sở dữ liệu Công chứng; thực hiện nghiêm túc việc thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản về việc kê biên tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Thi hành án dân sự.

- Xây dựng báo cáo án tuyên không rõ, khó thi hành xin chữ ký của 3 ngành báo cáo đúng thời hạn quy định.

- Tổ chức xử lý tài sản vật chứng trong tháng 3/2016.2.4. Về công tác tổ chức, cán bộ

Giao đồng chí Nguyễn Quang Thái - Phó Cục trưởng chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ:

- Có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh những đơn vị chưa thực hiện tốt hồ sơ nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nghề.

- Khẩn trương báo cáo đề xuất Kế hoạch điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ công chức; báo cáo việc điều hòa, phân bổ biên chế các các cơ quan THADS toàn thành phố, trong đó cần tập trung quan tâm bổ sung biên chế, tăng cường Chấp hành viên và cán bộ nghiệp vụ thi hành án cho các đơn vị: Chương Mỹ, Hoài Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất, Đông Anh, Đan Phượng...

- Thực hiện ngay quy trình bổ nhiệm, kiện toàn các đơn vị thiếu chức danh Lãnh đạo, báo cáo Lãnh đạo Cục vào ngày 07/3/2016 (thứ Hai).

2.5. Về công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Giao đồng chí Nguyễn Quang Thái - Phó Cục trưởng chỉ đạo Phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Hoàn thành dứt điểm các công việc đang dở dang.

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể kiểm tra toàn diện đối với 08 Chi cục: Bắc Từ Liêm, Mỹ Đức, Thanh Trì, Ba Vì, Thạch Thất, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Đống Đa báo cáo Cục trưởng trong ngày 04/3/2016.

- Rút kinh nghiệm khi thay đổi kế hoạch kiểm tra phải có tờ trình báo cáo Cục trưởng phê duyệt.

- Giao đồng chí Nguyễn Quang Thái - Phó Cục trưởng tập trung chỉ đạo giải quyết vụ ở Ứng Hòa, Chương Mỹ xong chậm nhất là 10/3/2016; chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ Đông Anh, Mỹ Đức và báo cáo việc quyết toán kinh phí cưỡng chế vụ 63 Bùi Thị Xuân.2.6. Về công tác kế hoạch - tài chính

Giao đồng chí Lê Tiến Mạnh, Truởng phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Hàng tháng phải tổng hợp báo cáo kết quả phối hợp với các trại giam, trại tạm giam về thu tiền thi hành án; báo cáo các trường hợp tạm ứng và các trường hợp xong.

- Thực hiện việc rà soát, phân loại xử lý tài sản vật chứng và tiền thi hành án tồn đọng.

- Có kế hoạch khắc phục những tồn tại, thiếu sót về mảng công tác kế hoạch - tài chính đã nêu tại buổi làm việc của lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự với Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội ngày 27/01/2016.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Cục có văn bản tiếp tục xin ý kiến của Tổng cục THADS hướng dẫn thực hiện việc chuyển giao văn bản cho Thừa phát lại tống đạt.

Trên đây là Kết luận chỉ đạo của đồng chí Cục trưởng tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo Cục với Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục ngày 03/3/2016, Văn phòng thông báo đến các đồng chí Phó Cục trưởng, Trưởng Phòng chuyên môn thuộc Cục biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các Phó Cục trưởng;

- Trưởng Phòng chuyên môn (để th/h);

- Lưu: VT, TH, CNTT.TL. CỤC TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đàm Thị Kiều Oanh


Каталог: hanoi -> noidung -> thongbao -> Lists -> ThongBao -> Attachments
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘI
hanoi -> 60 năm điện ảnh Đức 25. 31. 01. 2010, 1949-1958
hanoi -> Chuyên nguyễn huệ 2013 LẦN 4 Thời gian: 90 phút Phân loại câu hỏi
hanoi -> PHỤ LỤc ii-2 TÊn doanh nghiệP
hanoi -> MỤc lục chưƠng 1: MỞ ĐẦU 6
hanoi -> Phần I: Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐnd thành phố khóa XIV
hanoi -> 900 câu tn sinh học 10 Câu sh1001cbh
hanoi -> Thuyết minh thiết kế CƠ SỞ I. SỰ CẦn thiết phảI ĐIỀu chỉNH, BỔ sung dự Án khu các làng dân tộc III
hanoi -> Quy ho¹ch xy dùng n ng th n míi x· B¸t Trµng – HuyÖn Gia Lm – tp. Hµ Néi
Attachments -> CỤc thi hành án dân sự tp. HÀ NỘI

tải về 41.57 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương