TÊn thưƠng phẩM (trade name)


Dibonin super 5WP, 15WPtải về 11.03 Mb.
trang67/69
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích11.03 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69

Dibonin super

5WP, 15WP


ốc bươu vàng/ lúa; ốc sên, ốc nhớt/ cải xanh

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


Espace

5WP, 15WP, 19.6 BR, 21.5BRốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH - TM

Nông Phát
Golfatoc 150WP, 150GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty Cổ phần Nông dược Việt Nam

Maruzen Vith

15WP


ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Việt Thăng


Morgan 200BR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Nông dược

Nhật Việt
Nomain 15 WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An


Occa

15WP


ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM

Tân Thành
O.C annong 150 WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH An Nông


Ocsanin

15GR


ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hoá sinh

Á ChâuỐc tiêu

15 GR


ôc bươu vàng/ lúa; ôc sên, ốc nhớt/ cải xanh

Công ty TNHH TM DV

Tấn HưngParsa 15WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa chất

Đại Nam Á
Pamidor

50 WP, 150BR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Thuốc BVTV Việt Trung


Phenocid

20 WP


ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH

Được MùaRaxful

15WP


ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH

Việt Thắng
Rumba

15BR


Ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX Khánh Phong


Safusu

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Long Sinh


Sapo

150WP


ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng
Sapoderiss

15%BR, 70%BRốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX

Phước Hưng
Saponolusa 150BR, 150GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Vật tư NN Hoàng Nông


Saponular

15 GR


ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH

Sitto Việt Nam
Soliti 15 WP

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Nicotex


Super Fatoc 150WP, 150GR

ốc bươu vàng/ lúa

Công ty CP Công nghệ cao

Thuốc BVTV USA
Teapowder

150 BR


ốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa VàngThiocis

150GR, 150WPốc bươu vàng/ lúa

Công ty Cổ phần Hoá nông

Mỹ Việt Đức
Tranin super

18WP, 18GR, 35 SLốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang

3808

Saponin 149.5 g/kg+ Azadirachtin 0.5 g/kg

Viking

150BR, 150GRốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH An Tâm3808

Saponin 5%+ Cafein 0.5% + Azadirachtin 0.1%

Dietoc

5.6 GR


ốc bươu vàng/ lúa, ốc sên/ cải bó xôi

Công ty TNHH Voi Trắng3808

Saponin 30 g/kg + Cafein 6g/kg + Azadirachtin 1g/kg

Ovadan

37GR


ốc bươu vàng/ lúa, ốc sên/ rau cải

Công ty CP Nông dược

Nhật Việt

3808

Saponin 145g/kg (g/l) + Rotenone 5 g/kg (g/l)

Sitto - nin

15 BR, 15SLốc bươu vàng/ lúa

Công ty TNHH

Sitto Việt Nam8. Chất hỗ trợ (chất trải):3808

Azadirachtin

Dầu Nim Xoan

Xanh Xanh

0.15EC


hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ bọ cánh tơ, rầy xanh/ chè; hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ sâu tơ/ cải bắp; hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ mốc sương/ khoai tây

Công ty TNHH Ngân Anh3808

Chất căng bề mặt 340g/l + dầu khoáng 190g/l + Ammonium sulphate 140g/l

Hot up

67SL


làm phụ trợ cho nhóm thuốc trừ cỏ sau nảy mầm không chon lọc; làm tăng hiệu quả diệt cỏ

Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.3808

Esterified vegetable oil

Hasten

70.4 SL


tăng hiệu quả của nhóm thuốc trừ cỏ chọn lọc sau nảy mầm/ lúa thuộc nhóm sulfonyl urea, cyclohexanedion, bipyridilium; tăng hiệu quả của nhóm thuốc trừ sâu thuộc nhóm pyrethroid, carbamate; tăng hiệu quả của nhóm thuốc trừ bệnh/ cây trồng thuộc nhóm triazole.

Asiatic Agricultural Industries Pte Ltd.

Rocten

74.8 SL


tăng hiệu quả của thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên cây lúa

Công ty TNHH BVTV An Hưng Phát3808

Esters of botanical oil

Subain

99SL


hỗ trợ thuốc trừ sâu nhóm: Carbamate (rầy nâu/ lúa), Lân hữu cơ (sâu cuốn lá/ lúa), Pyrethroid (sâu xanh/ rau cải); hỗ trợ thuốc trừ bệnh nhóm: Triazole (khô vằn/ lúa); hỗ trợ thuốc trừ cỏ nhóm: Sulfonyl urea (cỏ/lúa)

Công ty CP BVTV

Đa Quốc Gia

3808

Trisiloxane ethoxylate

Enomil 30SL

hỗ trợ tăng hiệu quả của thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ

Công ty CP Enasa Việt Nam

II. THUỐC TRỪ MỐI:3808

Beta-naphthol 1% + Fenvalerate 0.2%

Dầu trừ mối M- 4 1.2SL

trừ mối trong kho bảo quản gỗ

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Bistrifluron (min 95%)

Xterm 1%

mối/công trình xây dựng

: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1044
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1044 -> TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương