TÊn thưƠng phẩM (trade name)


WP: đốm vòng/ cà chua, thán thư/ hồ tiêu 450ECtải về 11.03 Mb.
trang49/69
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích11.03 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   69

50WP: đốm vòng/ cà chua, thán thư/ hồ tiêu

450EC: lem lép hạt/lúa

Công ty TNHH Adama Việt Nam


Nizonix 25EC

đốm khô lá/ hành

Công ty CP Nicotex


Talent

50WP


thán thư/ xoài, cà phê, vải

Công ty TNHH

Alfa (SaiGon)

3808

Prochloraz-Manganese complex

Trinong 50WP

khô vằn, đạo ôn, lem lép hạt, thối thân/ lúa; đốm vòng, thối hạch/ bắp cải; thán thư/ xoài; đốm vòng/ củ hành tím

Công ty TNHH Phú Nông3808

Prochloraz 400 g/l + Propiconazole 90 g/l

Picoraz

490 EC


lem lép hạt, đạo ôn/ lúa; đốm lá/ lạc

Công ty TNHH Adama Việt Nam3808

Prochloraz 250g/kg + Propineb 500g/kg

Forlione 750WG

Lem lép hạt/lúa

Công ty CP thuốc BVTV

Việt Trung

3808

Prochloraz 50g/kg + Tricyclazole 500g/kg

Anizol 550WP

Vàng lá chín sớm/lúa

Công ty TNHH Pháp Thụy Sĩ3808

Prochloraz 10g/l (400g/l), (10g/kg), (100g/kg), (1g/kg) + Sulfur 35g/l (20g/l), (450g/kg), (300g/kg), (70g/kg) + Tricyclazole 380g/l (10g/l), (55g/kg), (300g/kg), (760g/kg)

Rexcide

425SC, 430SC, 515WP, 700WP, 831WP425SC, 515WP, 831WP: đạo ôn/lúa

430SC: lem lép hạt/ lúa

700WP: Vàng lá chín sớm/lúa

Công ty CP Thuốc BVTV

Việt Trung

3808

Propamocarb. HCl (min 97 %)

Proplant

722 SL


nấm trong đất/ hồ tiêu

Công ty TNHH

Kiên NamTreppach Bul

607SL


chết nhanh/ hồ tiêu, sương mai/dưa chuột, xì mủ/sầu riêng; loét sọc mặt cạo/cao su; mốc sương/ cà chua

Agria S.A, Bulgaria


Zamil

722 SL


Mốc sương/ nho

Công ty CP Nicotex3808

Propamocarb 530 g/l + Fosetyl Aluminium 310g/l

Previcur Energy

840 SL


Chết rạp/ cà chua (sử dụng trong vườm ươm)

Bayer Vietnam Ltd.3808

Propamocarb hydrochloride 500g/l + Kasugamycin 25g/l

Vaba super 525SL

chết nhanh/ hồ tiêu

Công ty TNHH Agricare

Việt Nam
3808

Propiconazole (min 90 %)

Acvizol

250 EC


lem lép hạt/ lúa, rỉ sắt/ cà phê, đậu tương

Công ty TNHH Hoá sinh

Á ChâuAgrozo

250 EC


thối thân, lem lép hạt/ lúa; thán thư/ xoài

Công ty TNHH

Alfa (Saigon)
Bumper

250 EC


khô vằn/ lúa, rỉ sắt/ cà phê

Công ty TNHH Adama Việt Nam


Canazole

250 EC


lem lép hạt/ lúa, rỉ sắt/ đậu tương

Công ty CP TST

Cần ThơCatcat

250EC


khô vằn, lem lép hạt, vàng lá/ lúa; phấn trắng/ nhãn

Công ty CP Nông dược

HAIFordo

250 EC


khô vằn/ lúa, đốm nâu/ xoài

Forward International Ltd


Fungimaster

250EC


Lem lép hạt/lúa

Công ty TNHH Việt Hoá Nông


Lunasa

25 EC


lem lép hạt/ lúa, rỉ sắt/ cà phê

Công ty CP BVTV

Sài GònStarsai

300EC


lem lép hạt/ lúa

Công ty CP Công nghệ cao

Thuốc BVTV USA
Tien sa

250 EC


lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH XNK Quốc tế SARA


Tilusa super 250EC; 300EC

250EC: lem lép hạt/ lúa, thối quả/ xoài 300EC: lem lép hạt, đạo ôn/ lúa

Công ty CP Quốc tế

Hòa BìnhTilt 250 EC

lem lép hạt/ lúa, rỉ sắt/ cà phê

Syngenta Vietnam Ltd


Tinmynew

250 EC, 250EW, 500WG250EC, 500WG: khô vằn/ lúa 250EW: lem lép hạt, vàng lá do nấm/ lúa; rỉ sắt/ cà phê

Công ty TNHH

US.Chemical
Tinix

250 EC


lem lép hạt/ lúa, rỉ sắt/ cà phê, thán thư/ xoài

Công ty TNHH Sản phẩm Công Nghệ Cao


Tiptop

250 EC


lem lép hạt/ lúa, rỉ sắt/ cà phê

Công ty CP BVTV I TW


Vitin New

250EC


lem lép hạt/ lúa

Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam3808

Propiconazole 100g/l (125g/l) + 25g/l (100g/l) Tebuconazole

Farader

125EW, 225EW125EW: khô vằn, lem lép hạt/ lúa 225EW: khô vằn/ lúa

Công ty TNHH TM

Nông Phát

3808

Propiconazole 150g/l + Tebuconazole 150g/l

Folitasuper 300EC

lem lép hạt, đốm nâu, khô vằn/ lúa; đốm lá/ đậu tương, lạc; rỉ sắt/ cà phê

Công ty TNHH

Phú NôngTEPRO - Super 300EC

lem lép hạt, vàng lá chín sớm, khô vằn/ lúa; thán thư/ điều

Công ty TNHH Hóa nông

Hợp TríTilgol super

300EC


lem lép hạt, vàng lá/ lúa; đốm lá/ lạc, rỉ sắt/ cà phê

Công ty CP Công nghệ cao

Thuốc BVTV USA

3808

Propiconazole 200g/l + Tebuconazole 200g/l

Gtop 400EC

đạo ôn/lúa

Công ty TNHH Anh Dẩu Tiền Giang3808

Propiconazole 150 g/l + Tebuconazole 50 g/l + Tricyclazole 350 g/l

Bembo 550SE

đạo ôn/ lúa

Công ty CP SX TM và DV

Ngọc Tùng

3808

Propiconazole 30g/kg + Tebuconazole 500g/kg + 250g/kg Trifloxystrobin

Bismer 780WP

Lem lép hạt/lúa

Công ty TNHH TM

Nông Phát

3808

Propiconazole 34.5 g/l (125g/l) + Tricyclazole 500.5 g/l (400g/l)

Filyannong super

525SE, 535SEđạo ôn/ lúa

Công ty TNHH

An NôngNewlia Super

525 SE, 535SE525 SE: đạo ôn/ lúa

535SE: đạo ôn, lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH

US.Chemical

3808

Propiconazole 125g/l + Tricyclazole 400g/l

Fao-gold

525 SE


lem lép hạt/ lúa

Công ty TNHH TM Nông Phát


Filia 525 SE

đạo ôn/ lúa

Syngenta Vietnam Ltd


Tillage - super

525SE


lem lép hạt, đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH

Việt Thắng

3808

Propiconazole 55g/l + Tricyclazole 500g/l

Nano Gold

555SC


đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH Thuốc BVTV

Nam Nông
3808

Propiconazole 125g/l (30g/kg) + Tricyclazole 400g/l (720 g/kg)

Novazole

525SE, 750WGđạo ôn/lúa

Công ty TNHH SX & XK

Bàn Tay Việt

3808

Propiconazole 55 g/l, (100g/kg) + Tricyclazole 500g/l, (550g/kg)

Bumrosai

555SE, 650WPđạo ôn/lúa

Công ty CP ND Quốc tế

Nhật Bản
3808

Propiconazole 400g/kg (125g/l) + Tricyclazole 25g/kg (400g/l)

Rocksai super

425WP, 525SEđạo ôn/ lúa

Công ty TNHH Hóa Nông

Lúa Vàng
3808

Propiconazole 125g/l + Tricyclazole 450 g/l

Finali

575 SE


đạo ôn/ lúa

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang

3808

Propiconazole 125g/l (130g/l) + Tricyclazole 400g/l (450g/l)

Dotalia

525 SC, 580SCđạo ôn/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Thạnh Hưng3808

Propiconazole 150g/l + Tricyclazole 400g/l

Bimtil

550 SE


đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá/ lúa

Công ty CP SX - TM - DV

Ngọc Tùng
TilBem Super 550SE

đạo ôn/ lúa

Công ty CP Quốc tê Hoà Bình


Tilbis super 550SE

đạo ôn/lúa

Công ty CP nông dược

Việt NamTilmil super 550SE

lem lép hạt/ lúa

Công ty CP Hóa Nông

Mỹ Việt Đức

3808

Propineb

(min 80%)A-chacô 70WP

Thán thư/xoài, vàng lá chín sớm/lúa

Công ty TNHH TM

Thái Phong
Aconeb

70 WP


thán thư/ xoài; mốc sương/ nho; lem lép hạt, vàng lá do nấm/ lúa; sương mai/ dưa chuột

Công ty CP

Đồng Xanh
Afico 70WP

thán thư/ xoài, vàng lá chín sớm/lúa

Công ty CP Nicotex

Alphacol

700 WP


thán thư/ xoài, phấn trắng/ nho

Công ty CP Quốc tế

Hòa Bình


Antracol

70 WP, 70WG70WP: đốm lá/ bắp cải, đậu tương, lạc, hồ tiêu; mốc xám/ thuốc lá; lở cổ rễ/ hành; thán thư/ xoài, cà phê, điều, chè, thanh long; sương mai/ nho, dưa chuột; cháy sớm/ cà chua; đốm vòng khoai tây; khô vằn, đạo ôn, lem lép hạt, vàng lá/ lúa; đốm quả/ cam; đốm lá, rỉ sắt, khô vằn/ ngô; sương mai/ vải

70WG: thán thư/ xoài, sương mai/ nho, vàng lá do nấm/ lúa

Bayer Vietnam Ltd (BVL)


Donacol super

700WP


Thán thư/xoài

Công ty TNHH TM-DV

Quỳnh Giao
Doremon

70WP


sương mai/ khoai tây; vàng lá, lem lép hạt/ lúa; thán thư/ xoài

Công ty TNHH

An NôngDovatracol 72WP

thán thư/sầu riêng, vàng lá chín sớm, lem lép hạt /lúa; sương mai/dưa hấu; thán thư/xoài

Công ty TNHH Thuốc BVTV Đồng Vàng

Newtracon

70 WP


thán thư/ xoài, cà phê; đạo ôn/ lúa; sương mai/ dưa hấu; đốm lá/ bắp cải, xoài; mốc sương/ nho; vàng lá do nấm/ lúa; thán thư/ điều; thán thư, thồi rễ chết nhanh / hồ tiêu; đốm lá/ lạc, sương mai/ cà chua

Công ty TNHH – TM Tân Thành


Nofacol

70WP


lem lép hạt/ lúa, thán thư/ xoài

Công ty TNHH - TM

Nông Phát
Nova 70WP

vàng lá/ lúa; thán thư/đậu cô ve, cà chua, cà phê, xoài

Công ty TNHH TM - DV Thanh Sơn Hóa Nông


Obapro 700WP

Vàng lá chín sớm/lúa

Công ty CP BVTV An Giang


Pylacol

700WP


đốm lá/ cần tây; đạo ôn, đốm nâu/lúa

Công ty CP Nông nghiệp

Việt NamSienna 70WP

vàng lá/ lúa

Công ty TNHH Nam Bộ


Startracon

70WP


vàng lá do nấm/ lúa

Công ty TNHH MTV BVTV Long An


Strancolusa

70WP


thán thư/ cà phê; vàng lá/ lúa

Công ty TNHH TM SX

Thôn Trang
Tadashi 700WP

vàng lá chín sớm/lúa

Công ty CP NN HP


Tobacol

70WP


vàng lá/ lúa, mốc sương/ nho, thán thư/ xoài, vàng rụng lá/cao su

Công ty TNHH SX - TM

Tô BaZintracol

70WP


thán thư/ xoài, cà phê; vàng lá do nấm, đạo ôn, lem lép hạt/ lúa; sương mai/ dưa chuột; đốm lá/ bắp cải; rhấn trắng/ nho

Công ty TNHH Phú Nông


Yoshino 70WP

Vàng lá chín sớm/ lúa

Công ty TNHH TM SX GNC


Webi 70WP

thán thư/ xoài

Bayer Vietnam Ltd.3808

Propineb 500 g/kg Tebuconazole 250g/kg

Natisuper

750WG


lem lép hạt, vàng lá chín sớm/ lúa

Công ty TNHH Thuốc BVTV LD Nhật Mỹ3808

Propineb 10g/l (10g/l), (705g/kg), (300g/kg), (30g/kg) + Tebuconazole 260g/l (10g/l), (10g/kg), (100g/kg), (10g/kg) + Tricyclazole 10g/l (400g/l), (10g/kg), (350g/kg), (760g/kg)

Natitop

280EW, 420SC, 725WP, 750WP, 800WP: Lists -> appsp01 lawdocumentlist -> Attachments -> 1044
Attachments -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Attachments -> CHÍnh phủ DỰ thảo họp ngàY 10 2015
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-cp ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông
Attachments -> BỘ NÔng nghiệP
Attachments -> Danh mụC ĐỐi tưỢng kiểm dịch thực vật của nưỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá RỦi ro ngô chịu hạN ĐỐi với sức khoẻ con ngưỜi và VẬt nuôi sự kiện mon 87460
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn dự thảo
1044 -> TÊn hoạt chấT – nguyên liệU (common name)


1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   69


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương