Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012tải về 28.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích28.69 Kb.
#2770

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 1019/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH


Phê duyệt Phương án bảo vệ đập công trình

Thủy điện Srok Phu Miêng
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập công trình thủy điện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 396/TTr-SCT ngày 26/04/2012,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Phương án bảo vệ đập công trình Thủy điện Srok Phu Miêng (có Phương án bảo vệ đập công trình Thủy điện Srok Phu Miêng kèm theo), gồm những nội dung chính sau:

I. Thông tin chung:

1. Tên Đập: Đập thủy điện Srok Phu Miêng.

2. Chủ đập: Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phú Miêng (IDICO).

- Địa chỉ: Xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập và xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: 0651.3731400; - Fax: 0651.3731092

II. Dự báo các hành vi xâm hại đập

1. Hành vi tụ tập bơi lội, đánh bắt cá, nổ mìn đánh bắt cá gần tuyến đập gây mất an toàn đập và phá hoại thiết bị quan trắc cản trở việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Srok Phu Miêng.

2. Hành vi điều khiển xe cơ giới có trọng tải lớn lưu thông qua thân đập.

3. Hành vi phá hoại đập bằng thuốc nổ.

4. Hành vi đánh phá bằng đường hàng không.

III/ Phương án xử lý, khắc phục

1. Trường hợp 1

- Khi phát hiện có người tụ tập bơi lội, đánh bắt cá gần khu vực đập, hạ lưu công trình; phá hoại thiết bị quan trắc:

+ Tổ bảo vệ Công ty sẽ nhắc nhở để người/nhóm người giải tán khỏi khu vực cấm;

+ Khi người/nhóm người vi phạm không thực hiện theo yêu cầu, Tổ bảo vệ sẽ lập biên bản, tạm giữ người/nhóm người, phương tiện, dụng cụ vi phạm, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương xử lý theo pháp luật;

- Khi phát hiện có người nổ mìn đánh bắt cá gây nguy hại đến an toàn công trình đập, phá hoại thiết bị quan trắc.

+ Tổ bảo vệ Công ty sẽ tạm giữ người, phương tiện, dụng cụ và lập biên bản vi phạm;

+ Thông báo cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định của pháp luật;

+ Triển khai kiểm tra mức độ hư hỏng của công trình để tiến hành khắc phục kịp thời.2. Trường hợp 2

- Khi phát hiện có người điều khiển xe cơ giới có trọng tải lớn lưu thông qua công trình, Tổ bảo vệ Công ty bằng lời nói để thông báo, giải thích cho người điều khiển xe cơ giới biết việc không cho xe qua công trình;

- Trường hợp không thể giải thích, Tổ bảo vệ kiên quyết không cho xe qua, đồng thời ghi nhận lại thông tin của người muốn điều khiển xe qua công trình (như tên người, CMND, địa chỉ, loại xe, tải trọng xe,…) và thông báo đến chính quyền xã biết;

- Thông báo lại bằng văn bản đến các xã liên quan để họ thông báo, tuyên truyền cho người dân biết việc không cho phép qua công trình đang vận hành.3. Trường hợp 3:

- Khi phát hiện một người hoặc một nhóm người xâm nhập có biểu hiện nghi vấn đặt thuốc nổ nhằm phá đập:

+ Tổ bảo vệ Công ty nhanh chóng tạm giữ người/nhóm người trên cùng với phương tiện, dụng cụ, đồng thời thông báo ngay cho chính quyền địa phương các cấp để xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Trường hợp 4

- Khi phát hiện có máy bay lạ bay vào khu vực đập Thủy điện và thả chất nổ:

+ Tổ chức lực lượng tự vệ, tự vệ binh chủng của Công ty nhanh chóng triển khai trận địa sẵn sàng bắn máy bay bay thấp khi có lệnh;

+ Tổ bảo vệ Công ty nhanh chóng thông tin, thông báo cho Ban Chỉ huy quân sự các cấp tình hình máy bay có biểu hiện lạ để có biện pháp xử lý;

- Hàng năm, phải tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ và tự vệ binh chủng về thao tác sử dụng vũ khí, cách xử lý các tình huống thường xảy ra. Tổ chức phối hợp diễn tập phòng không với Ban CHQS huyện Hớn Quản và Ban CHQS huyện Bù Gia Mập.

III. Phương án phối hợp với chính quyền địa phương:

1. Trách nhiệm của chủ đập trong công tác bảo vệ an toàn đập và công trình:

- Thường xuyên kiểm tra, tuần tra công tác bảo vệ an toàn đập, xây dựng phương án dự phòng ứng phó các tình huống có khả năng mất an toàn đập;

- Thực hiện vận hành hồ chứa theo đúng quy trình đã được phê duyệt;

- Thực hiện công tác phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập theo phương án đã được phê duyệt;

- Liên hệ với UBND các huyện: Hớn Quản, Bù Gia Mập, UBND các xã: Long Bình, Thanh An để tăng cường lực lượng và phối hợp trong công tác bảo vệ an toàn đập khi có sự cố bất ngờ; bảo lụt...vv;

- Trong trường hợp khẩn cấp, khi phát hiện các hành vi xâm hại gây mất an toàn đập, Công ty liên lạc ngay với chính quyền các xã liên quan để xử lý kịp thời. Đồng thời, phải báo cáo kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền để xin chỉ đạo xử lý vụ việc.2. Trách nhiệm của chính quyền địa phương:

- Trách nhiệm của các xã Long Bình, Thanh An:

+ Hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp khi chủ đập có nhu cầu trong công tác bảo vệ an toàn đập và công trình;

+ Trực tiếp tham gia xử lý kịp thời các vụ việc, hành vi xâm hại an toàn đập và công trình khi nhận được thông báo/ báo cáo của chủ đập;

+ Đáp ứng kịp thời các yêu cầu của nhà máy về nhân lực, vật lực theo khả năng của địa phương nhằm phòng ngừa và xử lý sự cố;

+ Thông báo, tuyên truyền và vận động nhân đân trong vùng không thực hiện các hành vi xâm hại an toàn đập và công trình, như: không được lưu thông qua tuyến đập, phá hoại thiết bị quan trắc công trình,…

- Trách nhiệm của các huyện Bù Gia Mập, Hớn Quản:

+ Kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm an toàn đập và công trình khi nhận được báo cáo của các xã liên quan và của chủ đập;

+ Chỉ đạo, đóng góp ý kiến để việc “phối hợp” bảo vệ cũng như việc xử lý các hành vi vi phạm an toàn đập và công trình được kịp thời, hiệu quả;

+ Kịp thời báo cáo đến các cấp có thẩm quyền để xử lý các vụ việc vi phạm an toàn đập và công trình, nằm ngoài khả năng giải quyết của mình.- Trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Phước:

+ Chỉ đạo “các lực lượng có liên quan” xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm an toàn đập và công trình thủy điện Srok Phu Miêng.

+ Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ an toàn đập và công trình của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng (IDICO).

+ Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc phối hợp, hỗ trợ của các huyện: Bù Gia Mập, Hớn Quản; các xã: Long Bình, Thanh An đối với Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng3. Phương án phối hợp phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập:

Khi xảy ra tình huống mất an toàn đập vượt quá khả năng của Công ty, Ban chỉ huy PCLB Công ty cấp báo ngay với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước; Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước, Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam; thông báo cho Ủy ban nhân dân các huyện: Bù Gia Mập, Hớn Quản và các xã ở hạ du công trình để kịp thời phối hợp xử lý.

Trình tự thực hiện Phương án phòng chống lụt bão theo quy định tại Quyết định số 2943/QĐ-BCT ngày 15/6/2011 của Bộ Công Thương.

4. Các nội dung khác: Theo Phương án bảo vệ công trình đập Thủy điện Srok Phu Miêng kèm theo

Điều 2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập tại Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng, theo quy định hiện hành;

Trong quá trình triển khai thực hiện Phương án này, nếu có những tình huống phát sinh, yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng lập phương án bổ sung gửi Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các ngành liên quan thẩm định tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Lợi
Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 28.69 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương