Dành cho tự chọn bám sát Đáp án đề số 2tải về 14.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích14.89 Kb.

Dành cho tự chọn bám sát Đáp án đề số 2

Đề số 2 :Câu

Đáp án

Thang điểm

1a)

Cho A={0,1,2,3,4,5,6,7}
Gọi số có 3 chữ số khác nhau được lập từ A là

có 7 phần tử, nên a có 7 cách chọn.

Số cách chọn b,c.

Áp dụng quy tắc nhân ta có 7. =294 số thoả mãn yêu cầu bài toán.

1b)

Gọi là số thoả mãn yêu cầu bài toán.

n chia hết cho 5 nên

Trường hợp 1: d=0, d có 1 cách chọn

Số cách chọn a,b là: .

Trường hợp này có 1. =42 số thoả mãn yêu cầu bài toán.

Trường hợp 2: có 1 cách chọn

nên a có 6 cách chọn.

Số cách chọn b là 6.

Do đó trường hợp này có 1.6.6=36 số thoả yêu cầu bài toán.

Vậy có tất cả 42+36=78 số chia hết cho 5 và có 3 chữ số khác nhau được lập từ A.


2

Số hạng tổng quát

Số hạng này chứa khi và chỉ khiVậy hệ số của số hạng chứa trong khai triển là


3a)

Tổng số cầu của hộp là: 4+5+3=12 (quả)

Do đó số phần tử của không gian mẫu là:Gọi A là biến cố: “Trong 5 quả cầu được lấy ra, có đúng 2 quả cầu xanh, 2 quả cầu đỏ và 1 quả cầu tím.”

Lấy 2 quả cầu xanh từ 4 quả cầu xanh: có cách

Lấy 2 quả cầu đỏ từ 5 quả cầu đỏ: có cách

Lấy 1 quả cầu tím từ 3 quả cầu tím: có cách

Do đó

Vậy xác suất để trong 5 quả cầu được lấy ra có đúng 2 quả cầu xanh, 2 quả cầu đỏ và 1 quả cầu tím là 0,23.

3b)

Gọi B là biến cố “Trong 5 quả cầu được lấy ra có ít nhất 1 quả cầu tím”.

Ta có biến cố đối của biến cố B là :: “Trong 5 quả cầu được lấy ra không có quả cầu tím nào”

Ta có =126Vậy xác suất để trong 5 quả cầu được lấy ra có ít nhất một quả cầu tím là 0,84.
GV: Huỳnh Văn Quy

: 2011
2011 -> HƯỚng dẫn viết tiểu luậN, kiểm tra tính đIỂm quá trình môn luật môi trưỜNG
2011 -> Dat viet recovery cứu dữ liệu-hdd services-laptop Nơi duy nhất cứu dữ liệu trên các ổ cứng Server tại Việt Nam ĐC: 1a nguyễn Lâm F3, Q. Bình Thạnh, Tphcm
2011 -> Ubnd tỉnh thừa thiên huế SỞ giáo dục và ĐÀo tạO
2011 -> SỞ TƯ pháp số: 2692 /stp-bttp v/v một số nội dung liên quan đến việc chuyển giao CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> QUỐc hội nghị quyết số: 24/2008/QH12 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
2011 -> BỘ NỘi vụ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2011 -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
2011 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
2011 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương