Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”tải về 18.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích18.42 Kb.
#676

UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 100 /PGD&ĐT

V/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPhong Điền, ngày 19 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 801/SGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 4 năm 2016 về việc tổ chức Cuộc thi giáo dục kỹ năng sống chủ đề “ Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi” của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

- Nâng cao hiểu biết, tự bổ sung những kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh THCS, qua đó giáo dục kỹ năng sống cần thiết để các em chấp hành đúng pháp luật an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho cá nhân khi tham gia giao thông.

- Tạo môi trường rèn luyện kỹ năng sống thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh vào các hoạt động ngoại khóa bổ ích và có cơ hội giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức pháp luật an toàn giao thông, từ đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Tăng cường sự tham gia các hoạt động của học sinh trên trang mạng “truonghocketnoi.edu.vn”.II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Học sinh các trường THCS trực thuộc.III. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC

Cuộc thi giáo dục kỹ năng sống với Chủ đề “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi” được thực hiện dưới hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm.

- Tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, đảm bảo khách quan, công bằng.

- Nội dung thi trắc nghiệm đảm bảo tính khoa học, chính xác, lành mạnh, góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Chấm điểm bằng hệ thống phần mềm tự động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Địa điểm: Tổ chức tại các trường THCS.

2. Hình thức tổ chức Cuộc thi: Để học sinh có điều kiện tìm hiểu thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng và trả lời câu hỏi, tùy theo điều kiện nhà trường có thể tổ chức thi tập trung hoặc không tập trung, học sinh tham gia tự nguyện, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tại phần mềm được tích hợp trên trang mạng http://diduongantoan.edu.vn thông qua máy vi tính có kết nối internet, điện thoại thông minh smartphone, ipad… có kết nối wifi hoặc 3G bằng tài khoản của trang Trường học kết nối.

3. Thời gian: Từ ngày 19/4 đến ngày 20/6/2016.

4. Tiến trình tổ chức Cuộc thi

4.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn hướng dẫn triển khai cuộc thi đến các trường THCS trực thuộc.

4.2. Phát động cuộc thi:

- Đối với các trường chủ động lựa chọn thời điểm (từ 19/4/2016- 25/4/2016), hình thức phát động Cuộc thi tại đơn vị.

4.3. Các trường THCS thông tin cho học sinh về Cuộc thi, cung cấp tài khoản trên trang mạng “Trường học kết nối” cho tất cả các em học sinh trong trường, tổ chức phát động cuộc thi, hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi.

4.4. Học sinh dự thi: Để tham gia cuộc thi, học sinh thực hiện như sau:

- Vào trang mạng của cuộc thi: http://diduongantoan.edu.vn

- Trên trang http://diduongantoan.edu.vn học sinh đăng nhập để dự thi bằng tài khoản do nhà trường cấp tại trang mạng http://truonghocketnoi.edu.vn.

4.5. Ban Tổ chức tổng hợp kết quả thi, thông báo kết quả cuộc thi đến các đơn vị và tổ chức trao giải cho các cá nhân và đơn vị đạt giải thưởng của cuộc thi.

V. GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng dành cho học sinh có câu trả lời trong phần thi trắc nghiệm đúng và có dự đoán số lượt người tham gia Cuộc thi đúng/gần đúng nhất với số lượt người tham gia Cuộc thi do hệ thống phần mềm tổng hợp khách quan. Đối với trường hợp các bài thi có kết quả giống nhau, Ban Tổ chức sẽ chọn trao giải cho bài thi có thời gian gửi sớm nhất.1. Giải cá nhân: Mỗi giải gồm giấy chứng nhận kèm theo hiện vật hoặc tiền mặt. Cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 01 xe máy điện Espero XMEN (tương đương 15.000.000đ).

- 02 giải nhì: mỗi giải 01 xe máy điện Espero XMEN H (tương đương 14.000.000đ).

- 03 giải ba: mỗi giải 01 xe máy điện Espero 133H (tương đương 12.000.000đ).

- 10 giải khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng.

2. Phần thưởng tập thể: Gồm phần thưởng cho nhà trường, mỗi phần thưởng gồm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền mặt, cụ thể như sau:

- 02 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi cao nhất: 5.000.000 đồng/đơn vị.

- 04 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi xếp thứ hai: 4.000.000 đồng/đơn vị.

- 06 phần thưởng cho đơn vị có số lượng học sinh dự thi xếp thứ ba: 3.000.000 đồng/đơn vị

- 10 phần thưởng khuyến khích: 1.000.000 đồng/đơn vị.

VI. BÁO CÁO

Các đơn vị gửi Báo cáo kế hoạch phát động Cuộc thi (thời gian, địa điểm, hình thức, người phụ trách chỉ đạo cuộc thi) về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua email: khuongln.pdien@hue.edu.vn, trong thời gian trước ngày 25/4/2016.

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.


Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: VT.

KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


Nguyễn Quang Thận

Каталог: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 04
Nam 2016 -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
Nam 2016 -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
Thang 04 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Nam 2016 -> TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
Nam 2016 -> KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
Nam 2016 -> Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Thang 04 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Thang 04 -> TRƯỜng thcs nguyễn duy số 4 /kh-hđng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 18.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương