TRƯỜng thcs nguyễn duy số 4 /kh-hđng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích12.72 Kb.

PHÒNG GD&ĐT PHONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY

Số 4 /KH-HĐNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Phong Điền, ngày 01 tháng 4 năm 2016

KẾ HOẠCH: Tháng 4 - 2016

Thực hiện chủ điểm: “Hòa bình hữu nghị”
I. CÔNG TÁC HỌC SINH:

1. Công tác chủ nhiệm:

1.1Tiếp tục ổn định nề nếp, tăng cương công tác kiểm tra việc thực hiện nề nếp của học sinh trong lớp

1.2 Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực. Tham gia việc chăm sóc di tích lịch sử của địa phương. Thi đua học tốt để hướng về ngày Đất nước hoàn toàn giải phóng, Quốc tế lao động 1.5.

1.3 Thực hiện và triển khai các kế hoạch của Liên Đội: có phân công cụ thể và theo dõi kiểm tra đôn đốc.

2. Về xây dựng kỷ cương, nề nếp:2.1 Chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyên cần-duy trì sỹ số và tăng cường kiểm tra nề nếp chuyên cần học tập ở tất cả các lớp trong giai đoạn kiểm tra HKII.

2.2 Gần gũi, chia sẻ vận động học sinh để duy trì sỹ số đảm bảo chất lượng chung.

2.3 Tổ chức sinh hoạt tập thể đầu tuần và cuối tuần. Cuối mỗi tháng có sơ kết đánh giá tình hình học sinh lớp mình trong tuần và tháng, vạch kế hoạch phấn đấu theo tuần và tháng. Tiếp tục tổ chức cho học sinh tự bình xếp hạnh kiểm từng tuần và tháng .

II. TỔ CHỨC HĐNGLL:

1. Thực hiện SHTT theo chủ đề “Hòa bình hữu nghị”.

1.1 Đội tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm

- Tìm hiểu về ngày Đất nước hoàn toàn thống nhất và ngày Quốc tế lao động 1.5.

- Tổ chức hoạt động lồng ghép KNS và ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

1.2 Đội thực hiện Chương trình phát thanh măng non: theo chủ điểm của Tháng 4 -2013: Hòa bình hữu nghị.

2. Nội dung hoạt động ở lớp:

- Tổ chức hai tiết HĐNGLL vào tuần tuần 2 & 4 trong tháng.(Ban HĐNG sẽ kiểm tra một số lớp)

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về ngày 30/4, ngày 1/5 và các ngày lễ lớn trong tháng 4...vv

III. HOẠT ĐỘNG KHÁC:

- Kiểm tra thi đua lớp theo kế hoạch trang hoàng trong học kỳ II- Hoàn thành hồ sơ tham gia thi sáng tạo TTN cấp huyện ngày 14, 15/4

- Triển khai công tác Chữ thập đỏ, lệ phí học sinh 3 tháng 3, 4, 5

VI. LAO ĐỘNG - HƯỚNG NGHIỆP:

- Lao động vệ sinh trường lớp kế hoạch sẽ niêm yết.

- Các lớp tự lau chùi cửa kính, quét màng nhện hàng ngày, hàng tuần

- Dạy hướng nghiệp các chủ đề còn lại, định hướng học sinh khối 9 trong việc tuyển sinh vào lớp 10 và các trung tâm khác.

- Thông báo các kế hoạch thi nghề cho học sinh Khối 8 thi vào ngày 25/4/2016.

+ Kiểm tra hồ sơ thi nghề PT

+ Kiểm tra các thủ tục, lệ phí, tiền đề kiểm tra học nghề

- Kiểm tra việc sinh hoạt học tập của học sinh ở nhà nội trú.PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Lê Viết Đông
: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 04
Thang 04 -> Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
Nam 2016 -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
Nam 2016 -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
Thang 04 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Nam 2016 -> TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
Nam 2016 -> KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
Nam 2016 -> Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Thang 04 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương