GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNGtải về 21.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích21.7 Kb.
Tuần 31: Thứ ba Ngày 12 tháng 4 .năm 2016

GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ THÁNG 4 “ Hòa bình và hữu nghị ”

VÀ Ý NGHĨA CÁC NGÀY LỄ

ÔN CHƯƠNG TRÌNH 5 RÈN LUYỆN NHI ĐỒNG

I- Yêu cầu giáo dục:

- HS biết chủ đề tháng 4: “ Hòa bình và hữu nghị ” và ý nghĩa các ngày lễ: 30/4/1975 và 01/5/1886

- Biết và thực hiện theo chương trình 5 rèn luyện nhi đồng: “ Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh”

II- Nội dung và hình thức:

- Hướng dẫn tuyên truyền và giải thích chủ đề tháng 4 và ý nghĩa các ngày lễ ở dưới cờ và tiết sinh hoạt NGLL

- Hướng dẫn các em ôn và kiểm tra việc thực hiện chương trình 5 rèn luyện nhi đồng: “ Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh”

III- Chuẩn bị:

- Tài liệu về ngày 30/4/1975 và 1/5/1886.IV- Tiến hành hoạt động:

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

* HĐ 1:

Hướng dẫn các em chủ đề tháng 4 và ý nghĩa các ngày lễ* HĐ 2: Hướng dẫn ôn và kiểm tra việc thực hiện CT 5 RLNĐ: “ Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP Hồ Chí Minh”

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung.

- GV tuyên truyền giải thích cho HS biết chủ đề tháng 4: “ Hòa bình và hữu nghị ” .

- Hướng dẫn và giải thích cho HS biết ý nghĩa hai ngày lễ quan trọng:

+ 30/4/1975: ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng.

- Gv đọc tài liệu cho HS biết.

+ 01/5/1886: ngày Quốc tế lao động.

- Gv đọc tài liệu cho HS biết.
- GV hướng dẫn HS nhắc lại chương trình 5 RLNĐ.

+ Gọi HS trả lời và thực hiện từng công việc trong chương trình.

+ GV theo dõi và nhắc nhở.

+ Tuyên dương các em trả lời và thực hiện đúng từng ý trong chương trình.

+ GV tóm lại.

- GV hệ thống lại bài

- Nhận xét, dặn dò


- Lắng nghe.

- Quan sát, lắng nghe.


- Quan sát, lắng nghe và ghi chép vào sổ tay.

- HS trả lời.


- HS thực hiện .

- HS lắng nghe .

- Lắng nghe

– trả lời và thực hiệnIV- Đánh giá rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Tuần 32: Thứ ba Ngày 19 tháng 4 năm 2016
HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH 6 RLNĐ:

Cần biết khi ra đường ”I- Yêu cầu giáo dục:

- HS biết thực hiện theo chương trình 6 rèn luyện nhi đồng: “ Cần biết khi ra đường ”

- HS biết múa một số bài đã học và chơi được các trò chơi của nhi đồng

II- Nội dung và hình thức:

- Tuyên truyền giáo dục và ghi chép vào sổ tay nội dung: “ Cần biết khi ra đường ”

- Hướng dẫn các em ôn lại một số bài múa và trò chơi của nhi đồng

III- Chuẩn bị:

Nội dung chương trình 6 RLNĐ: “ Cần biết khi ra đường ” và một số bài múa, trò chơi.IV- Tiến hành hoạt động:


NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

* HĐ 1:

Hướng dẫn thực hiện CT 6

RLNĐ: “ Cần biết khi ra đường ”

* HĐ 2: Hướng dẫn học sinh ôn lại một số bài múa và trò chơi của nhi đồng.


- GV nhận lớp, phổ biến nội dung.

- GV vừa giải thích vừa hướng dẫn HS ghi chép vào sổ tay và thực hiện theo chương trình 6 RLNĐ: “ Cần biết khi ra đường ”.

+ Biết cách đi ngoài đường đúng qui định để đảm bảo an toàn: Đi hàng một, sát lề phải. Không đùa giỡn, xô đẩy nhau trên đường.

+ Biết nên chơi những chổ an toàn, không làm phiền người khác.

+ Có cử chỉ đẹp khi ra đường: Đối với cụ già, em nhỏ, người tàn tật...

+ Biết tên đường phố, xóm ấp nơi mình ở.

- GV cho từng Sao vừa hát vừa múa bài các em thích.

+ Theo dõi, nhắc nhở và sửa sai.

+ Nhận xét, tuyên dương.

- GV cho các em nhắc lại một số trò chơi của nhi đồng.

+ Cho các em chơi.

+ Nhận xét, tuyên dương.

- GV hệ thống lại bài

-Nhận xét, dặn dò- Quan sát, lắng

nghe.


- Ghi chép vào sổ tay.
- HS thực hiện

- Từng Sao lên biểu diễn.

- HS trả lời cá nhân.
- HS chơi.

- Lắng nghe.

- Trả lời và thực hiện ở nhàIV- Đánh giá rút kinh nghiệm:

.....................................................................................................................................……………………………………………………………………………………….
: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016 -> Thang 04
Thang 04 -> Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
Nam 2016 -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
Nam 2016 -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
Thang 04 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Nam 2016 -> TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
Nam 2016 -> KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
Nam 2016 -> Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Thang 04 -> TRƯỜng thcs nguyễn duy số 4 /kh-hđng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương