Phần VIII da sống, da thuộc, da lông và các sản phẩm từ da; bộ đồ yên cương, hàng du lịch, túi xách tay và các loại đồ chứa tương tự, các mặt hàngtải về 4.64 Mb.
trang23/28
Chuyển đổi dữ liệu04.06.2018
Kích4.64 Mb.
#39397
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

 

 

 
- Sợi khác, từ xơ staple acrylic hoặc modacrylic:

 

5509

61


- - Đ­ược pha chủ yếu hay pha duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn:

 

5509

61

10

00

- - - Sợi đơn

5

5509

61

90

00

- - - Loại khác

10

5509

62

 
- - Đư­ợc pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông:

 

5509

62

10

00

- - - Sợi đơn

20

5509

62

90

00

- - - Loại khác

20

5509

69

 
- - Loại khác:

 

5509

69

10

00

- - - Sợi đơn

20

5509

69

90

00

- - - Loại khác

20

 

 

 
- Sợi khác:

 

5509

91

 
- - Đ­ược pha chủ yếu hay pha duy nhất với lông cừu hay lông động vật loại mịn:

 

5509

91

10

00

- - - Sợi đơn

10

5509

91

90

00

- - - Loại khác

10

5509

92

 
- - Đư­ợc pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông:

 

5509

92

10

00

- - - Sợi đơn

20

5509

92

90

00

- - - Loại khác

20

5509

99

 
- - Loại khác:

 

5509

99

10

00

- - - Sợi đơn

20

5509

99

90

00

- - - Loại khác

20

 

 

 
 

 

5510

 

 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, ch­ưa đóng gói để bán lẻ

 

 

 

 
- Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:

 

5510

11

00

00

- - Sợi đơn

20

5510

12

00

00

- - Sợi xe hoặc sợi cáp

20

5510

20

00

00

- Sợi khác, đư­ợc pha chủ yếu hay pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn

20

5510

30

00

00

- Sợi khác, đ­ược pha chủ yếu hay pha duy nhất với bông

20

5510

90

00

00

- Sợi khác

20

 

 

 
 

 

5511

 

 
Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ

 

5511

10

00

00

- Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên

30

5511

20

00

00

- Từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này d­ưới 85%

30

5511

30

00

00

- Từ xơ staple tái tạo

305512

 

 
Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên

 

 

 

 
- Có tỷ trọng loại xơ staple polyeste từ 85% trở lên:

 

5512

11

00

00

- - Chư­a hoặc đã tẩy trắng

40

5512

19

00

00

- - Loại khác

40

 

 

 
- Có tỷ trọng loại xơ staple từ acrylic hay modacrylic từ 85% trở lên:

 

5512

21

00

00

- - Ch­ưa hoặc đã tẩy trắng

40

5512

29

00

00

- - Loại khác

40

 

 

 
- Loại khác:

 

5512

91

00

00

- - Ch­ưa hoặc đã tẩy trắng

40

5512

99

00

00

- - Loại khác

40

 

 

 
 

 

5513

 

 
Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dư­ới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170g/m2

 

 

 

 
- Chư­a hoặc đã tẩy trắng:

 

5513

11

00

00

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm

40

5513

12

00

00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste.

40

5513

13

00

00

- - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste

40

5513

19

00

00

- - Vải dệt thoi khác

40

 

 

 
- Đã nhuộm:

 

5513

21

00

00

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm

40

5513

22

00

00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste.

40

5513

23

00

00

- - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste

40

5513

29

00

00

- - Vải dệt thoi khác

40

 

 

 
- Từ các sợi có các màu khác nhau:

 

5513

31

00

00

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm

40

5513

32

00

00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste.

40

5513

33

00

00

- - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste

40

5513

39

00

00

- - Vải dệt thoi khác

40

 

 

 
- Đã in:

 

5513

41

00

00

- - Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểm

40

5513

42

00

00

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste.

40

5513

43

00

00

- - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste

40

5513

49

00

00

- - Vải dệt thoi khác

40
tải về 4.64 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương