Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang102/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   119

Ghi chú: (*)- Báo cáo tháng 5 bổ sung thêm cột ghi dự tính 6 tháng;

- Báo cáo tháng 9 bổ sung thêm cột ghi dự tính cả năm.


, Ngày…tháng…năm…..

Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)
Biểu số: 003.T/BCC-TMDV

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 17 tháng báo cáoKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ,

ĂN UỐNG, DU LỊCH LỮ HÀNH

Tháng ……năm …..
- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê ..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kêĐơn vị tính

Thực hiện tháng trước

Cộng dồn từ đầu năm đến trước tháng báo cáo

Dự tính tháng báo cáo

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo

Tỷ lệ (%)

Tháng báo cáo so với thực hiện tháng trước

Tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3

4

5

6

7

A. Phân theo loại hình kinh tế

1. Kinh tế Nhà nước

Tr. đồng


2. Kinh tế Tập thể

"


3. Kinh tế Cá thể

"


4. Kinh tế Tư nhân

"


5. Kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

"


B. Phân theo ngành dịch vụ
 

 

 

 

 

 

 

I. Dịch vụ lưu trú

1. Doanh thu thuần

Tr. đồng

 

 

 

 

 

 

 

2. Lượt khách phục vụ

Lượt khách

 

 

 

 

 

 

 

a. Lượt khách ngủ qua đêm

"

 

 

 

 

 

 

 

- Khách quốc tế

"

 

 

 

 

 

 

 

- Khách trong nước

"

 

 

 

 

 

 

 

b. Lượt khách trong ngày

"

 

 

 

 

 

 

 

- Khách quốc tế

"

 

 

 

 

 

 

 

- Khách trong nước

"

 

 

 

 

 

 

 

3. Ngày khách (Chỉ tính đối với khách ngủ qua đêm)

Ngày khách

 

 

 

 

 

 

 

- Khách quốc tế

"

 

 

 

 

 

 

 

- Khách trong nước

"

 

 

 

 

 

 

 

II. Dịch vụ ăn uống
 

 

 

 

 

 

 

- Doanh thu thuần

Tr. đồng

 

 

 

 

 

 

 

III. Dịch vụ du lịch lữ hành
 

 

 

 

 

 

 

1. Doanh thu thuần

Tr. đồng

 

 

 

 

 

 

 

2. Lượt khách

Lượt khách

 

 

 

 

 

 

 

- Khách quốc tế

"

 

 

 

 

 

 

 

- Khách trong nước

"

 

 

 

 

 

 

 

- Khách Việt Nam đi ra nước ngoài

"

 

 

 

 

 

 

 

3. Ngày khách

Ngày khách

 

 

 

 

 

 

 

- Khách quốc tế

"

 

 

 

 

 

 

 

- Khách trong nước

"

 

 

 

 

 

 

 

- Khách Việt Nam đi ra nước ngoài

"

 

 

 

 

 

 

 


,Ngày…tháng…năm…..Người lập biểu

Người kiểm tra biểu

Cục trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, đóng dấu, họ tên)Biểu số: 004.T/BCC-TMDV

Ban hành theo Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT ngày 7/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 17 tháng báo cáoKẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

Tháng ……năm …..

- Đơn vị báo cáo:

Cục Thống kê ..........

- Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


1   ...   98   99   100   101   102   103   104   105   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương