PHỤ LỤc I bảng giá CÁc loại xe máy tính lệ phí trưỚc bạ (Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-ubnd ngày 20/9/2013 của ubnd tỉnh Cao Bằng) Đơn vị: đồng stttải về 1.64 Mb.
trang3/13
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

III. HÃNG VMEP

1

SYM ANGEL - EZ 110 R - VDA
13.300.000
2

SYM ANGEL - EZ 110 R - VDB
12.000.000
3

SYM ANGEL POWER VAG
14.500.000

PHANH ĐĨA

4

SYM ANGEL - X - VA8
14.500.000

PHANH ĐĨA

5

SYM ANGEL - XI; X2 - VA7
14.500.000
6

SYM ANGEL - VA2
14.500.000
7

SYM ANGEL - POWER
13.000.000
8

SYM ANGEL - HI
13.000.000
9

SYM ANGEL - SHARK 170 - VVC
56.000.000
10

SYM ANGEL - SHARK 125 - VVB
44.000.000
11

SYM JOYRIDE 110 - VWE
29.500.000
12

SYM JOYRIDE 110 - VWD
29.000.000
13

SYM ENJOY 125 - KAD
15.000.000
14

SYM WOLF - VL 1
15.000.000
15

SYM ELEGANT II 100 - SAF
10.500.000
16

SYM ATTILA ELIZABETH - EFI - VUA

110

33.500.000
17

SYM ATTILA ELIZABETH VTB

125

30.200.000
18

SYM ATTILA ELIZABETH - VTC

125

28.000.000
19

SYM ATTILA ELIZABETH - VT5
29.500.000
20

SYM ATTILA ELIZABETH - VT6
31.000.000
21

SYM ATTILAELIZABETH EFI

111,1

32.500.000
22

SYM ATTILA VICTORIA - VTH

125

25.000.000
23

SYM ATTILA VICTORIA - VTJ

125

23.000.000
24

SYM ATTILA VICTORIA - VTG

125

22.000.000
25

SYM ATTILA - VT2
28.000.000
26

SYM ATTILA VICTORIA
27.000.000
27

SYM ATTILA VICTORIA VT3

124,6

27.300.000
28

SYM ATTILA VICTORIA VT4

124,6

27.000.000
29

SYM ATTILA VICTORIA VT7
27.500.000
30

SYM ATTILA EXCEL - H5K - 150
40.000.000
31

SANDA SB8

100

9.500.000
IV. HÃNG PIAGGIO

1

VESPA - LX 125
120.000.000

NK NGUYÊN CHIẾC

2

VESPA - LX 150
135.000.000

NK NGUYÊN CHIẾC

3

VESPA - LXV 125
126.000.000

NK NGUYÊN CHIẾC

4

VESPA-GST 125
139.011.000

NK NGUYÊN CHIẾC

5

VESPA-GST SU PR 125i.e
145.000.000

NK NGUYÊN CHIẾC

6

X7 MY 2009
134.849.000

NK NGUYÊN CHIẾC

7

LI BE TY 125
95.310.000

NK NGUYÊN CHIẾC

8

LI BE TY 125 MY 2009
95.310.000

NK NGUYÊN CHIẾC

9

FLY 125
55.771.000

NK NGUYÊN CHIẾC

10

ZIP - 100
37.042.000

NK NGUYÊN CHIẾC

11

PIAGGIO C125 ET8
80.000.000

LIÊN DOANH

12

HEXAGON C125
85.000.000

LIÊN DOANH

13

PIAGGIO C125 (Xe số)
35.000.000

LIÊN DOANH

14

PIAGGIO VESPA LX - 125
93.000.000

LIÊN DOANH

15

PIAGGIO VESPA LX - 150
100.000.000

LIÊN DOANH

16

PIAGGIO VESPA X9
90.000.000

LIÊN DOANH

17

PIAGGIO VESPA - LXV -125
114.000.000

LIÊN DOANH

18

PIAGGIO VESPA - GTS -125
127.000.000

LIÊN DOANH

19

PIAGGIO VESPA - LX 125-110
64.700.000

LẮP RÁP TẠI VN

20

PIAGGIO VESPA - LX 125 ie
66.700.000

LẮP RÁP TẠI VN

21

PIAGGIO VESPA - LX 150 ie
80.500.000

LẮP RÁP TẠI VN

22

PIAGGIO VESPA - LX 150 - 210
78.000.000

LẮP RÁP TẠI VN

23

VESPA S 125-111
67.500.000

LẮP RÁP TẠI VN

24

VESPA S 150-210
79.500.000

LẮP RÁP TẠI VN

25

VESPA - PX - 125
122.800.000

LẮP RÁP TẠI VN

26

PIAGGIO C 50 (Tay ga)
30.000.000

LẮP RÁP TẠI VN

27

PIAGGIO LIBERTY 125 ie-100
56.800.000

LẮP RÁP TẠI VN

28

PIAGGIO LIBERTY 150 ie-200
70.700.000

LẮP RÁP TẠI VN

29

PIAGGIO ZIP 100-310
30.900.000

LẮP RÁP TẠI VN

30

PIAGGIO FLY 125 i.e-110
43.900.000

LẮP RÁP TẠI VN

31

PIAGGIO FLY 150 i.e-110
52.500.000

LẮP RÁP TẠI VN

32

PIAGGIO Vespa LX 125 3V ie- 500

125

66.000.000

Sản xuất tại Việt Nam

33

PIAGGIO Fly 125 i.e-110

125

41.900.000

Sản xuất tại Việt Nam

34

PIAGGIO Fly 150 i.e-310

150

50.500.000

Sản xuất tại Việt Nam

35

PIAGGIO Liberty 125 3V i.e-400

125

57.500.000

Sản xuất tại Việt Nam

36

PIAGGIO Liberty 125 3V i.e-401 (phiên bản đặc biệt)

125

58.500.000

Sản xuất tại Việt Nam

37

PIAGGIO Liberty 150 3V i.e-500

150

71.500.000

Sản xuất tại Việt Nam

38

PIAGGIO Vespa LXV 125 3V i.e- 502

125

73.900.000

Sản xuất tại Việt Nam

39

PIAGGIO Vespa LXV 125 3V i.e- 503

125

63.900.000

Sản xuất tại Việt Nam

V. HÃNG SUZUKI

1

SUZUKI AMITTY - 125
28.000.000
2

SUZUKI RGV -120
30.000.000
3

SUZUKI FX RAIDAER -125
37.000.000
4

SUZUKI SHOGUN -R -125
25.000.000
5

SUZUKI GN -125
25.000.000
6

SUZUKI VESTA (Tay ga)
33.000.000
7

SUZUKI VS -125 (Tay ga)
37.000.000
8

SUZUKI SWING - 125 (Tay ga)
40.000.000
9

SUZUKI HAYATE UW -125 S
29.000.000
10

SUZUKI HAYATE UW - 125 SC
25.000.000
11

SUZUKI HAYATE UW -125 ZSC
26.000.000
12

SUZUKI HAYATE UW - 125 XSC
25.000.000
13

SUZUKI HAYATE W 125 SS SCN
25.400.000
14

SUZUKI HAYATE (Z SCN) 125 SS SPECIALEDITION
25.900.000
15

SUZUKI HAYATE 125 SS FI

124

29.000.000
16

SUZUKI X - BIKE FL - 125 SD

124

23.000.000
17

SUZUKI X - BIKE FL - 125 SCD

124

24.000.000
18

SUZUKI X - BIKE FL - 125 ZSCD

124

24.000.000
19

SUZUKI X - BIKE FL - 125 D (Nan hoa)

124

22.000.000
20

SUZUKI X - BIKE FL - 125 D (Vành đúc)

124

23.000.000
21

SUZUKI đua thể thao (các loại)
18.000.000
22

SUZUKI BEST (các loại)
18.000.000
23

SUZUKI Loại 4 kỳ
30.000.000
24

SUZUKI LOVE (Loại 2 kỳ)
25.000.000
25

SUZUKI FB 100
17.000.000
26

SUZUKI SMASH REVO

110

17.000.000
27

SUZUKI AVENIS - 125
70.000.000
28

SUZUKI VIVA FD 110 CDX
21.000.000
29

SUZUKI VIVA FD 110 CSD
21.500.000
30

SUZUKI UA 125 T FI

124

30.900.000
31

SUZUKI GZ 150 - A

149

43.900.000: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương