Cánh bướm Vườn xuân Performers: M1 (Michelle), M2 (Monica), Clara (C1), Victoria (V), Lara (L), Katelin (K), Christy (C2) Directionstải về 11.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích11.08 Kb.
#29920
Cánh bướm Vườn xuân

Performers:M1 (Michelle), M2 (Monica), Clara (C1), Victoria (V), Lara (L), Katelin (K), Christy (C2)

Directions:

  1. Listen to this link to practice the lyrics:

http://www.youtube.com/watch?v=g5GNLHuoP6Q&feature=related

  1. Then listen to the MP3 version (attached with the email) and try sing with the MP3

  2. All should sing the whole song to get familiar with it. Then we will divide the parts and sing the backup. We will sing together when we meet at the church in the weekend

Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiếu (Michelle)


Hoa đưa khát khao duyên nồng tình yêu (Michelle)
Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiếu (Monica)
cánh hoa mỹ miều (Monica)

Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu (Michelle)cha da (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)


chợt đưa kiếp hoa u sầu quạnh hiu (Michelle)cha cha da (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)

Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu (Monica) cha da cha da (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)


dáng hoa yêu kiều (Monica) dáng hoa yêu kiều (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)

Cánh bướm ríu rít vui bên hoa (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) Cha da (M+M)


Hương hoa bay nhanh đưa xa xa (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) Cha da (M+M)
Sắc thắm cánh bướm không phôi pha (Michelle + Monica) cha da cha da (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)
Hoa thêm xinh tươi vương câu ca (Michelle + Monica) cha da (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)
Không gian như lắng trong bao la (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) Cha da (M+M)
Lúc cánh bướm nắng trong hương hoa (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) Cha da Cha da (M+M)
Tiếng hát thánh thót như ngân nga (Michelle + Monica)
gió xuân la đà (Michelle + Monica) gió xuân la đà (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)

Vườn xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa (Michelle) ngất ngây tình hoa (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)


Như đang đắm say ru hồn lòng ta (Michelle) ru hồn lòng ta (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)
Vườn xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa (Monica) cha da cha da (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)
Tiết xuân chan hòa (Monica) Tiết xuân chan hòa (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)
(Music) lalalala lalala, lalalala lalala
Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiếu (Monica) sắc hoa hàm tiếu
Hoà đưa khát khao duyên nồng tình yêu (Monica) duyên nồng tình yêu
Vườn xuân thơm ngát hương xuân sắc hoa hàm tiếu (Monica) cha da cha da (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)
cánh hoa mỹ miều (Monica) cánh hoa mỹ miều(Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)

Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) cha da (Michelle+Monica)


chợt đưa kiếp hoa u sầu quạnh hiu (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) cha cha da (Michelle+Monica)
Một hôm cánh bướm tung tăng đến dâng tình yêu (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) cha da cha da (Michelle+Monica)
dáng hoa yêu kiều (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) dáng hoa yêu kiều (Michelle + Monica)
Cánh bướm ríu rít vui bên hoa (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) Cha da (M+M)
Hương hoa bay nhanh đưa xa xa (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) Cha da (M+M)
Sắc thắm cánh bướm không phôi pha (Michelle + Monica) cha da cha da (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)
Hoa thêm xinh tươi vương câu ca (Michelle + Monica) cha da (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)
Không gian như lắng trong bao la (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) Cha da (M+M)
Lúc cánh bướm nắng trong hương hoa (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara) Cha da (M+M)
Tiếng hát thánh thót như ngân nga (Michelle + Monica)
gió xuân la đà (Michelle + Monica) gió xuân la đà (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)

Vườn xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa (Michelle + Monica) ngất ngây tình hoa


Như đang đắm say ru hồn lòng ta (Michelle + Monica) ru hồn lòng ta
Vườn xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa (Michelle + Monica) cha da cha da (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)
Tiết xuân chan hòa (All)
(Music stops-Sing without music)
Vườn xuân ong bướm ngất ngây ngất ngây tình hoa (Victoria+Clara+Kristy+Katelin+Lara)
... Tình xuân dâng ngát hoa (Michelle + Monica)

tải về 11.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương