Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚCtải về 2.35 Mb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.35 Mb.
#350
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

II. TÀU VẬN CHUYỂN VÀ THU MUA CÁ TRÊN BIỂN

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH THEO NHÓM TÀU

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNGThuyền thủ công

Dưới 30 tấn

Từ 30 tấn đến 200 tấn

Trên 200 tấn

1. Thuyền trưởng
- Hệ số

3.77

4.01

4.27

4.49

4,73

4,96

5,19

5.41
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1093.3

1162.9

1238.3

1302.1

1371.7

1438.4

1505.1

1568.9
2. Máy trưởng
- Hệ số

4.49

4,73

4,96

5,19
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1302.1

1371.7

1438.4

1505.1
3. Đại phó, máy 2
- Hệ số3.77

4.01

4.27

4.49

4,73

4,96
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/20041093.3

1162.9

1238.3

1302.1

1371.7

1438.4
4. Thuyền phó 2, máy 3
- Hệ số

4.01

4,25

4.49

4,73
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1162.9

1232.5

1302.1

1371.7
5. Thuyền phó 3, máy 4
- Hệ số4.27

4.49
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/20041238.3

1302.1
6. Thuỷ thủ trưởng, chế biến trưởng
- Hệ số3,22

3.49

3.49

3,75

4.01

4.27
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004933.8

1012.1

1012.1

1087.5

1162.9

1238.3
7. Đài trưởng, điện trưởng, lạnh trưởng
- Hệ số4.12

4.38
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/20041194.8

1270.2
CHỨC DANH KHÔNG THEO NHÓM TÀU

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNGI

II

III

IV
1. Thợ máy, điện lạnh, báo vụ
- Hệ số

2,35

2.72

3,25

3,91
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

681.5

788.8

942.5

1133.9
2. Thuỷ thủ, cấp dưỡng, chế biến
- Hệ số

2,18

2.59

3,08

3.73
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

632.2

751.1

893.2

1081.7
III. TÀU, THUYỀN ĐÁNH CÁ TRÊN SÔNG, HỒ

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH THEO NHÓM TÀU, THUYỀN

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

Thuyền thủ công

Đến 90 CV

Trên 90 CV

1. Thuyền trưởng- Hệ số

2,95

3.30

3.63

3,99

4.33

4.68

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

855.5

957.0

1052.7

1157.1

1255.7

1357.2

2. Thuyền phó, máy trưởng- Hệ số3.14

3.50

3.87

4.22

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004910.6

1015.0

1122.3

1223.8

3. Thuỷ thủ trưởng- Hệ số2,95

3.19

3,48

3,75

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004855.5

925.1

1009.2

1087.5

CHỨC DANH KHÔNG THEO NHÓM TÀU, THUYỀN

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG
I

II

III

IV

1. Thợ máy

- Hệ số

2,05

2,35

2,66

2,99

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

594.5

681.5

771.4

867.1

2. Thuỷ thủ

- Hệ số

1.93

2,18

2,51

2,83

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

559.7

632.2

727.9

820.7

B.7. BẢNG LƯƠNG THỢ LẶN

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG
I

II

III

IV

1. Thợ lặn

- Hệ số

2,99

3.28

3,72

4,15

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

867.1

951.2

1078.8

1203.5

2. Thợ lặn cấp I

- Hệ số

4.67

5.27Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1354.3

1528.33. Thợ lặn cấp II

- Hệ số

5.75


Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1667.5


Каталог: Resources -> Docs -> tien%20luong
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
Docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
Docs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Docs -> Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Docs -> QuyếT ĐỊnh số 30/2007/QĐ-ttg ngay 5/3/2007 CỦa thủ TƯỚng chính phủ ban hành danh mục cáC ĐƠn vị HÀnh chính thuộc vùng khó khăn thủ TƯỚng chính phủ
Docs -> Phụ lục số 1 (Kèm theo Quy định biện pháp bình ổn giá dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2210/QĐ-ubnd ngày 05/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) Tên đơn vị CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
tien%20luong -> BỘ lao đỘng thưƠng binh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 2.35 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương