Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚCtải về 2.35 Mb.
trang11/14
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.35 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

B.9. BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

I

II

III

IV

V

1. Vận chuyển bưu chính
- Hệ số

1.52

1.93

2.39

2.84

3.30

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

440.8

559.7

693.1

823.6

957.0

2. Khai thác bưu chính và phát hành báo chí
- Hệ số

1.65

2.08

2.55

3.06

3.73

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

478.5

603.2

739.5

887.4

1081.7

3. Khai thác điện thoại, giao dịch, tiếp thị, mua, bán sản phẩm và dịch vụ; giao nhận sản phẩm chuyển phát nhanh
Cấp I:
- Hệ số

2.35

2.66

3.10

3.68

4.36

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

681.5

771.4

899.0

1067.2

1264.4

Cấp II:
- Hệ số

1.93

2.39

2.80

3.30

3.91

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

559.7

693.1

812.0

957.0

1133.9

Cấp III:
- Hệ số

1.60

2.01

2.44

2.85

3.30

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

464.0

582.9

707.6

826.5

957.0

4. Khai thác phi thoại, giao dịch, tiếp thị, mua, bán sản phẩm và dịch vụ; giao nhận sản phẩm chuyển phát nhanh
Cấp I
- Hệ số

2.35

2.66

3.10

3.68

4.36

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

681.5

771.4

899.0

1067.2

1264.4

Cấp II
- Hệ số

1.93

2.39

2.80

3.30

3.91

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

559.7

693.1

812.0

957.0

1133.9

Cấp III
- Hệ số

1.65

2.08

2.55

3.00

3.50

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

478.5

603.2

739.5

870.0

1015.0

5. Kiểm soát viên doanh thác bưu chính viễn thông, tài chính bưu điện
Cấp I
- Hệ số

2.81

3.12

3.53

4.06

4.68

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

814.9

904.8

1023.7

1177.4

1357.2

Cấp II
- Hệ số

2.35

2.66

3.08

3.57

4.16

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

681.5

771.4

893.2

1035.3

1206.4

Cấp III
- Hệ số

1.93

2.39

2.80

3.30

3.91

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

559.7

693.1

812.0

957.0

1133.9

6. Kiểm soát viên kỹ thuật
Cấp I
- Hệ số

2.99

3.35

3.85

4.43

5.19

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

867.1

971.5

1116.5

1284.7

1505.1

Cấp II
- Hệ số

2.51

2.88

3.37

3.97

4.68

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

727.9

835.2

977.3

1151.3

1357.2

Cấp III
- Hệ số

2.18

2.55

2.98

3.50

4.16

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

632.2

739.5

864.2

1015.0

1206.4

B.10. BẢNG LƯƠNG CÔNG NHÂN VIÊN VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Đơn vị tính: 1000 đồngCHỨC DANH

HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG

I

II

III

IV

I. TRÊN TÀU

1.Tài xế

- Hệ số

4.45

4.87

5.32
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1290.5

1412.3

1542.8
2. Phụ tài xế

- Hệ số

3.70

4.10Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1073.0

1189.03. Chỉ đạo tài xế

- Hệ số

4.10

4.45

4.87
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1189.0

1290.5

1412.3
4. Trực ban đầu máy

- Hệ số

3.90

4.30

4.70
Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

1131.0

1247.0

1363.0
5. Trưởng tàu khách, tàu hàng

- Hệ số

2.51

2.90

3.33

3.85

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

727.9

841.0

965.7

1116.5

6. Nhân viên trên tàu (soát vé, hành lý, phát thanh)

- Hệ số

1.65

2.08

2.62

3.17

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

478.5

603.2

759.8

919.3

II. DƯỚI GA

1. Điều độ ga

- Hệ số

2.81

3.19

3.73

4.47

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

814.9

925.1

1081.7

1296.3

2. Trực ban

- Hệ số

2.51

2.83

3.26

3.81

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

727.9

820.7

945.4

1104.9

3. Trưởng dồn

- Hệ số

2.35

2.65

3.04

3.50

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

681.5

768.5

881.6

1015.0

4. Ghi, móc, nối, dẫn máy

- Hệ số

2.05

2.44

2.84

3.30

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

594.5

707.6

823.6

957.0

5. Nhân viên nhà ga

- Hệ số

1.55

1.96

2.48

2.99

Mức lương thực hiện từ ngày 01/10/2004

449.5

568.4

719.2

867.1
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương