Mã trường Tên trường và nghề đào tạotải về 5.68 Mb.
trang25/40
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích5.68 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   40

Tổng

430

370

 

 

 

 

 

 

Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĐĐ0401

Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
Số 99 Tô Hiến Thành, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
ĐT: 0511.3940675 Fax: 0511.3940678

 

 

Điện công nghiệp

80

50

50

 

X

X

Toàn
quốc

Xét tuyển
liên tục trong năm

 

Hàn

50

50

60

 

X

X

 

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

60

35

30

 

X

X

 

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

60

50

40

 

X

X

 

Điện tử công nghiệp

40

50

 

 

X

X

 

Điện tử dân dụng

40

50

 

 

X

X

 

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

35

50

 

 

X

X

 

Kế toán doanh nghiệp

100

70

 

 

X

X

 

May thời trang

80

50

 

 

X

X

 

Công nghệ ô tô

100

50

 

 

X

X

 

Quản trị mạng máy tính

70

35

 

 

X

X

 

Quản trị cơ sở dữ liệu

35

 

 

 

 

X

 

Lập trình máy tính

35

 

 

 

 

X

 

Hướng dẫn du lịch

100

 

 

 

 

X

 

Quản trị khách sạn

100

 

 

 

 

X

 

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

70

 

 

 

 

X

 

Nghiệp vụ lưu trú

 

80

40

 

X

X

 

Văn thư hành chính

 

50

 

 

X

X

 

Nghiệp vụ nhà hàng

 

80

 

 

X

X

 

Dịch vụ nhà hàng

 

 

40

 

X

X

 

May công nghiệp

 

 

60

 

X

X

 

Nấu ăn

 

 

30

 

X

X

 

Điện dân dụng

 

 

30

 

X

X

Tổng

1055

750

380

 

 

 

 

 

CĐĐ0402

Trường Cao đẳng nghề Hoàng Diệu
K62/39 Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Đt:05113.252048 Fax:05113.574584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CĐĐ0403

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Văn Trỗi
Khu đô thị Phú Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Đt: 0511.3531706, 0511.3476255
Fax: 0511. 3476255

 

 

Hàn

140

30

 

 

X

X

Toàn
quốc

Xét tuyển
liên tục trong năm

 

Điện công nghiệp

350

50

 

 

X

X

 

Hướng dẫn du lịch

80

150

 

 

X

X

 

Kế toán doanh nghiệp

550

50

 

 

X

X

Tổng

1120

280

 

 

 

 

 

 

CĐT0404

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng
Số 32 Pasteur, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Đt: 0511.3840893; 0511.3745945; 0511.3840892
Fax: 0511.3840893

 

 

Hướng dẫn du lịch

30

30

60

 

X

X

Toàn
quốc

Xét tuyển
liên tục trong năm

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

30

30

60

150

X

X

 

Quản trị lữ hành

30

30

 

 

X

X

 

Quản trị khách sạn

30

30

 

 

X

X

 

Quản trị nhà hàng

30

 

 

 

 

X

 

Nghiệp vụ nhà hàng

 

30

60

200

X

X

 

Nghiệp vữ lễ tân

 

 

60

200

X

X

 

Nghiệp vụ buồng

 

 

60

100

X

X

 

Pha chế đồ uống

 

 

60

100

X

X

Tổng

150

150

360

750

 

 

 

 

 

Trường Cao đẳng Lương Thực Thực phẩm
Số 101b Lê Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng
ĐT: 0511.3831228; Fax: 0511.3844759

 

 

Vi nh©n gièng c¸c lo¹i hoa

 

 

40

 

X

X

Toàn
quốc

Xét tuyển
liên tục trong năm

 

Vi nh©n gièng c¸c lo¹i c©y l©m nghiÖp

 

 

40

 

X

X

 

Nh©n gièng vµ s¶n xuÊt nÊm

 

 

120

 

X

X

 

KiÓm tra chÊt l­îng l­¬ng thùc, thùc phÈm

 

 

500

 

X

X

Tổng

 

 

700

 

 

 

 

 

 

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II
28 Ngô Xuân Thu, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Đt: 0511.3842267; Fax: 0511.3842086

 

 

Vận hành máy thi công nền

 

100

200

 

X

X

Toàn
quốc

Xét tuyển
liên tục trong năm1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   40


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương