KẾ hoạch đÀo tạo hệ chính quy năm họC 2016 2017tải về 37.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích37.26 Kb.
#2453

BM-ĐT-01-01

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Ban hành theo Quyết định số: /QĐ-ĐHVH, ngày / 04/2016

của Hiệu trưởng Trường Đại Học Văn hóa Hà Nội)
A - PHÂN BỔ THỜI GIAN

Năm học 2016 - 2017 bắt đầu từ ngày 8/8/2016, kết thúc ngày 5/8/ 2017 với tổng số 52 tuần.1. Học kỳ 1:19 tuần. Từ ngày 8/8/2016 đến hết ngày 17/12/2016

Tổng quỹ thời gian của HKI được phân bổ như sau:

- Dừng học ôn thi: 1tuần (từ 21/11/2016 - 26/11/2016)

- Thi học kỳ: 3 tuần (từ 28/11/2016- 17/12/2016)

- Thực học: 15 tuần

Các lớp K57 (trình độ Đại học, trúng tuyển NV1) dự kiến tập trung ngày 5- 6/9/2016, nên chỉ có 15 tuần. Thời gian thực học là 10 tuần.

Các lớp K57 (trình độ Đại học, trúng tuyển NV2) dự kiến tập trung ngày 23/9/2016, nên chỉ có 12 tuần. Thời gian thực học là 8 tuần.

Các lớp K57 (NV3 nếu có) dự kiến tập trung ngày 17 tháng 10 nên thời gian thực tế chỉ còn 9 tuần.Thời gian thực học là 5 tuần.

Thời gian dừng học của các lớp K57 được thực hiện sau thời gian dừng học của toàn trường 1 tuần (từ 28/11-3/12). Thời gian thi của K57 là 2 tuần (từ 5/12- 17/12). Thời gian dự trữ đối với K57 là 1 tuần.Các lớp K57 (trình độ Liên thông Cao đẳng- Đại học) được tuyển sinh đợt riêng sẽ bắt đầu tập trung học tập từ học kỳ 2 của năm học.

Mở cổng đăng ký môn học cho học kỳ 2 từ ngày 31/10 - 19/11/2016

2. Học kỳ 2: 22 tuần. Từ ngày 19/12/ 2016 đến hết ngày 20/5/2017

Tổng quỹ thời gian của HKII được phân bổ như sau:

- Nghỉ Tết nguyên đán: 2 tuần (từ 23/1- 4/2/2017)

- Dừng học ôn thi: 1 tuần (từ 24/4 -29/4)

- Thi học kỳ 2: 3 tuần (từ 2/5 - 20/5)

- Thời gian thực học là 15 tuần, dự trữ 1 tuần3. Học kỳ phụ: 5 tuần, từ 22/5/2017 - 24/6/2017. Trong đó

- Sinh viên K57 học Quân sự;

- Sinh viên K56 học các môn theo đăng ký

- Sinh viên K55 đi thực tập đợt 1theo đợt tập trung.4. Nghỉ hè: 5 tuần (từ 26/6 đến hết 29/7/2017). Các môn của học kỳ phụ thi từ ngày 31/7 đến 5/8/2017

B - KẾ HOẠCH HỌC QUÂN SỰ

- Các lớp năm thứ nhất K57 học 05 tuần trong học kỳ phụ (Từ 22/5/2017-24/6/2017)C - XÉT HỌC VỤ, THỰC TẬP VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

1. Xét học vụ (Bao gồm xét năm học theo tín chỉ, thực tập, cảnh báo học vụ và buộc thôi học, xét khóa luận, xét tốt nghiệp)

- Xét học vụ lần 1: Tháng 9/2016

- Xét học vụ lần 2: Tháng 1/2017

- Xét học vụ lần 3 (chỉ dành cho xét tốt nghiệp): Tháng 6/20172. Thực tập:

- Đợt 1:

Đăng ký danh sách thực tập và khóa luận: từ 5-10/9/2016.

Tổng hợp và phê duyệt danh sách sinh viên: từ 12-17/9/2016.

Giao đề tài, đề cương khóa luận, đoàn thực tập và giáo viên hướng dẫn: 26/9/2016


Lần TT

Hình thức

Từ ngày

Đến ngày

1

Fulltime

26/9/2016

22/10/2016

Parttime

26/9/2016

19/11/2016

2

Fulltime

26/9/2016

3/12/2016

Parttime

26/9/2016

25/2/2017

Chấm hoặc bảo vệ khóa luận, tổng kết thực tập: từ 26-31/12/2016

Sinh viên tích lũy đủ các điều kiện sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt xét học vụ của học kỳ 1 (từ 9-14/1/2017)

- Đợt 2:

Đăng ký danh sách thực tập và khóa luận: từ 16-21/1/2017.

Tổng hợp và phê duyệt danh sách sinh viên: từ 6-11/2/2017

Giao đề tài, khóa luận, đoàn thực tập và giáo viên hướng dẫn: 20/2/2017Lần TT

Hình thức

Từ ngày

Đến ngày

1

Fulltime

20/2/2017

18/3/2017

Parttime

20/2/2017

15/4/2017

2

Fulltime

20/2/2017

22/4/2017

Parttime

20/2/2017

1/7/2017

Chấm hoặc bảo vệ khóa luận đợt 2: từ 22-27/5/2017

Sinh viên tích lũy đủ các điều kiện sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt xét tốt nghiệp tập trung ( từ 29/5-3/6/2017)

- Đợt 3: (Dành cho sinh viên đủ điều kiện thực tập đã được xét ở các đợt xét học vụ trước)

Đăng ký danh sách thực tập và khóa luận: từ 3-8/4/2017.

Tổng hợp và phê duyệt danh sách sinh viên: từ 10-15/4/2017

Giao đề tài, đề cương khóa luận, đoàn thực tập và giáo viên hướng dẫn: 22/5/2017


Lần TT

Hình thức

Từ ngày

Đến ngày

1

Fulltime

22/5/2017

17/6/2017

Parttime

22/5/2017

15/7/2017

2

Fulltime

22/5/2017

29/7/2017

Parttime

22/5/2017

3/8/2017

Chấm hoặc bảo vệ khóa luận: từ 31/7-5/8/2017

Sinh viên tích lũy đủ các điều kiện sẽ được xét tốt nghiệp trong đợt xét học vụ học kỳ 2 (đợt 1 năm học 2017-2018, tháng 9)

3. Trao/ phát bằng cử nhân:

- Lần 1: Phát bằng trong tháng 10/2016

- Lần 2: Phát bằng trong tháng 2/2017

- Lần 3: Trao bằng trong tháng 6/2017

tải về 37.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương