Trung tâm giáo dục thể chấT & thể thao thời khóa biểu môn giáo dục thể chất dành cho sinh viên trưỜng đẠi học kinh tếtải về 35.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích35.5 Kb.
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT & THỂ THAO
THỜI KHÓA BIỂU MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

(Kèm theo thông báo số 3110 /TB-ĐHKT ngày 08 tháng 11 năm 2013)

THỨ

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thời gian

Ca 1

Ca 2

Ca 1

Ca 2

Ca 1

Ca 2

Ca 1

Ca 2

Ca 1

Ca 2

Sáng
PES 1020 41
PES 1045 8
PES 1005 17

PES 1020 43
PES 1003 41PES 1050 14

PES 1046 1

PES 1015 43
PES 1015 44

Chiều
PES 1030 4
PES 1015 41
PES 1015 42

PES 1025 1

PES 1020 44


PES 1020 42
PES 1005 16
PES 1035 5STT

Tên môn học

Mã lớp

môn học

Số lớp

Tín chỉ

Ghi chúLý luận GDTC & các môn TT cơ bản( Điền Kinh)

PES 1003

1

Môn học bắt buộcCầu lông

PES 1035

1

Tự chọnBóng chuyền 1

PES 1015

4

Tự chọnBóng rổ 1

PES 1020

4

Tự chọnBóng đá

PES 1025

1

Tự chọnBóng bàn

PES 1030

1

Tự chọnKhiêu vũ thể thao 1

PES 1045

1

Tự chọn

8.

Khiêu vũ thể thao 2

PES 1046

1

Mã môn học tiên quyết: PES 1045

9.

Thể dục Aerobic 1

PES 1005

2

Tự chọn

10.

Taekwondo 1

PES 1050

1

Tự chọn
Tổng cộng
17
  • Thời gian học:+ Sáng: Ca 1:7h00-8h40; Ca 2: 9h00-10h40,+ Chiều: Ca 1: 13h30-15h10; Ca 2: 15h10-16h50.

  • Địa điểm: Sân vận động đa năng Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

  • Mỗi sinh viên chỉ được đăng ký học 01 môn học GDTC trong một học kỳ. Nếu sinh viên đăng ký từ 02 môn học trở lên sẽ bị hủy bớt đăng ký và chỉ được công nhận đăng ký 01 môn học bất kỳ. Mỗi lớp tín chỉ tối đa là 45 sinh viên;

  • Sinh viên các khóa QH-2010, QH-2011, QH-2012, QH 2013 đều có thể lựa chọn 01 môn học trong số các môn học trên thời khoá biểu mà sinh viên chưa tích lũy.

: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2013
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
daotaochinhquy@gmail.com -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 235/tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 456/Đhkt-đTĐh v/v: Dự kiến tốt nghiệp đợt tháng 03/2013 của hệ chính quy và bằng kép CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 507 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 811 /tb-đhkt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương