KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015tải về 2.83 Mb.
trang26/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.83 Mb.
#81
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Vật liệu dệt


Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 5: Xác định độ bền đối với quá trình thấm cơ học (quy trình nổ bóng)

Chấp nhậnISO 9073-5:2008

Viện TCCLVN

2015

2015Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 6: Phương pháp hấp thụ

Chấp nhận

ISO 9073-6:2000

Nt

2015

2015Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 7: Xác định chiều dài uốn

Chấp nhận

ISO 9073-7:1995

Nt

2015

2015Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 8: Xác định độ thời gian thấm màu thuốc nhuộm (nước tiểu mô phỏng)

Chấp nhận

ISO 9073-8:1995

Nt

2015

2015Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 9: Xác định hệ số drape

Chấp nhận

ISO 9073-9:2008

Nt

2015

2015Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 10: Bông xơ và các vật liệu khác ở trạng thái khô

Chấp nhận

ISO 9073-10:2003

Nt

2015

2015Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 11: Phương pháp đổ khuôn

Chấp nhận

ISO 9073-11:2002

Nt

2015

2015Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 12: Khả năng hấp thụ

Chấp nhận

ISO 9073-12:2002

Viện TCCLVN

2015

2015Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 13: Thời gian thấm màu thuốc nhuộm lặp lại

Chấp nhận

ISO 9073-13:2006

Nt

2015

2015Vật liệu dệt – Phương pháp thử cho vải không dệt – Phần 14: Vật liệu phủ

Chấp nhận

ISO 9073-14:2006

Nt

2015

2015


Yêu cầu an toàn trong thiết kế nhà máy điện hạt nhân


Nhà máy điện hạt nhân - Thiết kế và chất lượng kháng chấn

Tham khảo hướng dẫn của IAEA

Viện TCCLVN

2015

2015Nhà máy điện hạt nhân - Thiết kế hệ thống cấp điện khẩn cấp

Tham khảo hướng dẫn của IAEA

Nt

2015

2015Nhà máy điện hạt nhân - Thiết kế hệ thống làm mát lò phản ứng và các hệ thống liên quan

Tham khảo hướng dẫn của IAEA

Nt

2015

2015Nhà máy điện hạt nhân - Thiết kế các hệ thống boong-ke lò phản ứng

Tham khảo hướng dẫn của IAEA

Viện TCCLVN

2015

2015Nhà máy điện hạt nhân - Thiết kế vùng hoạt lò phản ứng

Tham khảo hướng dẫn của IAEA

Nt

2015

2015Nhà máy điện hạt nhân - Thiết kế hệ thống đo đạc và điều khiển quan trọng về an toàn

Tham khảo hướng dẫn của IAEA

Nt

2015

2015Nhà máy điện hạt nhân - Thiết kế hệ thống quản lý chất thải phóng xạ

Tham khảo hướng dẫn của IAEA

Nt

2015

2015Nhà máy điện hạt nhân - Thiết kế chống cháy và nổ

Tham khảo hướng dẫn của IAEA

Nt

2015

2015Nhà máy điện hạt nhân - Thiết kế hệ thống xử lý và lưu giữ nhiên liệu

Tham khảo hướng dẫn của IAEA

Nt

2015

2015Nhà máy điện hạt nhân - Thiết kế chống các nguy hại bên trong ngoài sự kiện cháy và nổ

Tham khảo hướng dẫn của IAEA

Nt

2015

2015Nhà máy điện hạt nhân - Phần mềm cho hệ thống dựa trên máy tính quan trọng về an toàn

Tham khảo hướng dẫn của IAEA

Nt

2015

2015


Quản lý môi trường


Quản lý môi trường - Đánh giá vòng đời sản phẩm - Định dạng tài liệu dữ liệu

Chấp nhận

ISO/TS 14048:2002

Viện TCCLVN

2015

2015Quản lý môi trường – Đánh giá vòng đời sản phẩm – Ví dụ minh họa về cách áp dụng ISO 14044 để xác định mục tiêu, phạm vi và phân tích kiểm kê

Chấp nhận

ISO/TR 14049:2012

Nt

2015

2015Quản lý môi trường – Đánh giá vòng đời sản phẩm – Quá trình xem xét phản biện và năng lực phản biện: Các yêu cầu và hướng dẫn bổ sung cho ISO 14044:2006

Chấp nhận

ISO/TS 14071:2014
Nt

2015

2015Quản lý môi trường – Từ vựng

Chấp nhận

ISO 14050:2009;

Soát xét TCVN ISO 14050:2009Nt

2015

2015


Chất lượng nước


Chất lượng nước – Xác định xyanua – Phần 2: Xác định xyanua có thể giải phóng dễ dàng

Chấp nhận

ISO 6703-2:1984

Viện TCCLVN

2015

2015Chất lượng nước – Xác định xyanua – Phần 3: Xác định xyanogen clorua

Chấp nhận

ISO 6703-3:1984

Nt

2015

2015Chất lượng nước – Phép thử độc tính để đánh giá sự ức chế của quá trình nitrat hóa đến các vi sinh vật bùn hoạt tính

Chấp nhận

ISO 9509:2006Viện TCCLVN

2015

2015Chất lượng nước – Sự hấp thụ của các chất lên bùn hoạt tính – Phép thử theo mẻ sử dụng phương pháp phân tích đặc thù.

Chấp nhận ISO 18749:2004

Nt

2015

2015Chất lượng nước –Đánh giá phân hủy sinh học hiếu khí của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước – Phương pháp bùn hoạt tính bán liên tục (SCAS).

Chấp nhận ISO 9887:1992

Nt

2015

2015


Chất lượng đất


Chất lượng đất – Xác định nitrat, nitrit và amoni trong đất ẩm bằng chiết với dung dịch kali clorua – Phần 1: Phương pháp thủ công

Chấp nhận

ISO/TS 14256-1:2003


Viện TCCLVN

2015

2015Chất lượng đất – Xác định nitrat, nitrit và amoni trong trường đất ẩm bằng chiết với dung dịch kali clorua – Phần 2: Phương pháp từ động bằng phân tích dòng phân đoạn

Chấp nhận

ISO 14256-2:2005


Nt

2015

2015Chất lượng đất – Xác định hàm lượng hydrocacbon trong dãy C14 đến C40 bằng sắc ký khí

Chấp nhận

ISO 16703:2004


Viện TCCLVN

2015

2015Chất lượng đất – Xác định polychlorin biphenyl (PCB) bằng sắc ký khí kết hợp detector khối lượng và sắc ký khí với detector bẫy electron (GC-ECD)

Chấp nhận

ISO 13876: 2013Nt

2015

2015Chất lượng đất – Xác định một số phtalat bằng phương pháp sắc ký khí mao quản kết hợp với detector phổ khối lượng

Chấp nhận

ISO 13913:2014Nt

2015

2015Chất lượng đất – Xác định dioxin và furan và PCB giống dioxin bằng sắc ký khí kết hợp detector khối lượng độ phân giải cao (GC/HRMS)

Chấp nhận

ISO 13914: 2013Nt

2015

2015


Каталог: sites -> head -> media -> img
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2014
media -> Danh sách tổ chức giáM ĐỊNH, TỔ chứC chứng nhậN ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc giáM ĐỊNH, chứng nhận thép sản xuất trong nưỚC, nhập khẩu theo quy đỊnh tại thông tư liên tịch số 44/2013/ttlt-bct-bkhcn ngàY 31/12/2013
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận về TƯƠng thích đIỆn từ
media -> Danh sách tổ chứC ĐÁnh giá SỰ phù HỢP ĐƯỢc chỉ ĐỊnh thực hiện việc thử nghiệM/GIÁM ĐỊNH/CHỨng nhận xăNG, nhiên liệU ĐIÊzen và nhiên liệu sinh họC phù HỢp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 1: 2009/bkhcn
media -> TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiện tư VẤn hệ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> TỔ chứC ĐỦ ĐIỀu kiệN ĐÁnh giá HỆ thống quản lý chất lưỢng theo tcvn iso 9001: 2008 ĐỐi với cơ quan, TỔ chức thuộc hệ thống hành chính nhà NƯỚC
media -> Qcvn 1 : 2009/bkhcn q uy chuẩn kỹ thuật quốc gia
img -> KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2015

tải về 2.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương