Hình Ảnh Phụ Nữ Được Tôn Trọng Trong Islam من صور تكريم الإسلام للمرأة tải về 324.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích324.88 Kb.
#15945

Hình Ảnh Phụ Nữ Được Tôn Trọng Trong Islam

من صور تكريم الإسلام للمرأة 

[Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

Tác giả:

Muhammad bin Ibrohim Al-Hamd


Dịch Thuật:

Abu Hisaan Ibnu Ysa

2010 - 1431من صور تكريم الإسلام للمرأة 

((باللغة الفيتنامية))

تأليف:


محمد بن إبراهيم الحمد

ترجمة:


محمد زين بن عيسى

2010 - 1431ijk
Lời Tác Giả


اَلْحَمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:

Mọi lời ca ngợi tán dương đều kính dâng Allah Đấng Chúa Tể của vủ trụ và muôn loài, cầu xin Allah ban bình an cho Thiên Sứ của Ngài, cho dòng dõi, cho bằng hữu của Người và cho những ai noi theo họ, Amma ba'd:

Đây là một vài trang giấy lẻ nói lên những hình ảnh phụ nữ được tôn trọng trong Islam.

Trước khi bước vào chủ đề chính bạn sẽ được tham khảo một số câu Kinh từ Thiên Kinh Qur'an và một số Hadith nói về hình ảnh của người phụ nữ trong Islam, sự che chở bảo vệ và tôn trọng của Islam dành riêng cho cô ta ra sao !

Chú ý trong bài viết này sẽ không mở rộng mà chỉ ghi sơ luợc và ngắn gọn với hy vọng rằng bài viết này được phổ biến rộng rải khắp nơi để mọi người hiểu chính xác hơn về hình ảnh người phụ nữ Muslim. Cầu xin Allah che chở và duy chỉ Ngài bề tôi phó thác, cuối cùng cầu xin Allah ban bình an phúc lành cho Nabi Muhammad, dòng dõi của Người và cho tất cả bằng hữu của Người.

Muhammad bin Ibrohim Al-Hamd

13/1/1425 H

Al-Zulfi 11932

P.O BOX: 360

www.toislam.net


Các Câu Kinh Mang Ý Nghĩa Tôn Trọng Phụ Nữ
Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟﮊ النساء: ٣٦

Hãy tôn thờ Allah (duy nhất) và tuyệt đối không được tổ hợp Ngài với bất cứ cái gì (hay với ai) và hãy ăn ở đàng hoàng tử tế với cha mẹ... Al-Nisa: 36.
ﭧ ﭨ ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﮊ الأنعام: ١٥١

Allah phán: Hãy bảo (hỡi Muhammad với bọn thờ đa thần): hãy lại đây Ta xướng đọc cho các ngươi nghe các điều khoảng mà Thượng Đế các ngươi đã cấm các ngươi làm: tuyệt đối không được tổ hợp với Ngài với bất cứ cái gì (hay với ai) và ăn ở đàng hoàng tử tế với cha mẹ... Al-An-a'm: 151.


ﭧ ﭨ ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ الإسراء: ٢٣ – ٢٤

Allah phán: Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) đã hạ lệnh rằng: không được tôn thờ bất cứ ai mà chỉ tôn thờ Ngài đồng thời ăn ở đàng hoàng tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai cha mẹ đã đến tuổi già hoặc cả hai người họ thì tuyệt đối không được nói Uf (tỏ vẻ vô lễ), không được nói năng sổ sàng với họ, ngược lại hãy dùng lời lẽ êm dịu nhẹ nhàng với họ. Và hãy khiêm nhường rộng lượng trước họ và hãy cầu nguyện cho họ rằng: "Lạy Thượng Đế của bề tôi! Xin Ngài hãy rủ lòng thương xót cha mẹ bề tôi giống như hai người họ đã tỏ lòng thương yêu săn sóc bề tôi lúc bé." Al-Isro: 23 – 24.


ﭧ ﭨ ﮋ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ لقمان: ١٤

Allah phán: Và TA (Allah) đã truyền lệnh cho con người (hãy hiếu thảo) với cha mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y (trong dạ) gặp hết sự đau khổ này đến sự đau khổ khác và hai năm cho bú, ẳm bồng, dạy dỗ. Vì thế, hãy tạ ơn TA và biết ơn cha mẹ nhà ngươi (rồi được TA ban thưởng, sau đó) nhà ngươi sẽ trở về gặp TA Luqman: 14.

ﭧ ﭨ ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ البقرة: ٢٢٨

Allah phán: Và theo lẽ công bằng họ (những người phụ nữ) có quyền hưởng được quyền lợi từ chồng giống như chồng đã hưởng quyền lợi từ họ tuy nhiên người đàn ông được ưu đãi hơn phụ nữ một bậc (ở trần gian và ngày sau). Bởi vì, Allah là Đấng Toàn Năng, Rất mực Sáng Suốt (khi qui định quyền hạn giữa nam và nữ) Al-Baqoroh: 228.


ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ النساء: ١

Allah phán: Này hỡi con người! Hãy kính sợ Thượng Đế của các ngươi, Đấng đã tạo hóa các ngươi từ một cá thể duy nhất (là Adam) và từ Người Ngài đã tạo ra người vợ của người (Hauwa) rồi từ hai người Ngài đã rải ra vô số đàn ông và đàn bà (trên khắp trái đất). Hãy kính sợ Allah Đấng mà vì Ngài các ngươi yêu cầu lẫn nhau và (hãy) tôn trọng tình dòng tộc (chớ cắt đứt quan hệ họ hàng). Quả thật, Allah luôn quan sát các ngươi. Al-Nisa: 1.


ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ النساء: ٧

Allah phán: Người đàn ông được hưởng một phần trong gia tài do cha mẹ và bà con gần để lại, và người phụ nữ được hưởng một phần trong gia tài do cha mẹ và bà con gần để lại dù tài sản đó ít hay nhiều, sự chia phần đều có tính nhất định. Al-Nisa: 7.


ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﮊ النساء: ٣٤

Allah phán: Người đàn ông là người trụ cột (của gia đình, có quyền hành) hơn phụ nữ. Bởi vì Allah đã ưu đãi người này hơn người kia bởi đàn ông họ đã chi dùng tài sản của họ vào việc cấp dưỡng gia đình. Do đó, người phụ nữ đức hạnh, phục tùng chồng là người biết bảo vệ (trinh tiết và tài sản của chồng) khi chồng vắng mặt với sự giúp đỡ và quản lý của Allah Al-Nisa: 34.


ﭧ ﭨ ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ الأحزاب: ٣٥

Allah phán: Quả thật, những người Muslim nam và nữ, những người có đức tin nam và nữ, những người ngoan đạo nam và nữ, những người bố thí nam và nữ, những người kiên nhẫn nam và nữ, những người kính sợ (Allah) nam và nữ, những người chân thật nam và nữ, những người nhịn chay nam và nữ, những người giử mình trong sạch (tránh khỏi tội quan hệ trước hôn nhân) nam và nữ, và những người tụng niệm Allah nam và nữ đã được Allah tha thứ tội và chuẩn bị cho họ phần thưởng vĩ đại. Al-Ahzab: 35.


ﭧ ﭨ ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ الأحزاب: ٥٨

Allah phán: Và những ai súc phạm đến thanh danh của những người đức tin nam và nữ trong khi họ trong sạch thì quả thật chúng đã phạm phải tội vu khống, một tội lỗi hiển nhiên. Al-Ahzab: 58.


ﭧ ﭨ ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ الروم: ٢١

Allah phán: Và một trong các dấu hiệu của Ngài (Allah): Ngài đã tạo cho các ngươi từ bản thân các ngươi những người vợ để các ngươi chung sống với họ và Ngài đã đặt giữa các ngươi tình yêu thương và lòng bao dung. Quả thật, những dấu hiệu đó dành cho nhóm người biết ngẫm nghĩ. Al-Rum: 21.


ﭧ ﭨ ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﮊ النحل: ٧٢

Allah phán: Và Allah đã tạo cho các ngươi từ bản thân các ngươi những người vợ rồi từ những người vợ Ngài tạo ra cho các ngươi con cái và cháu chắt rồi Ngài đã cung cấp thực phẩm tốt nhất cho các ngươi. Phải chăng họ (những kẻ đa thần, những kẻ phiếm loại) lại tin tưởng vào những điều giả dối và phủ nhận đi các ân huệ của Allah ? Al-Nahl: 72.


ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ آل عمران: ١٩٥

Allah phán: Do đó, Thượng Đế của họ đáp lại lời cầu nguyện của họ, Ngài phán bảo: quả thật TA sẽ không làm mất đi công lao của bất cứ ai làm việc gì trong các ngươi cho dù nam hay nữ tất cả đều được thưởng bằng nhau. Bởi thế, những ai đã di cư (từ bỏ mảnh đất đa thần đến với mãnh đất đức tin Islam), những ai (đã bị kẻ đa thần) trục xuất ra khỏi quê hương của họ, những ai đã chịu hoạn nạn đau khổ vì chính nghĩa của TA đã anh dũng chiến đấu và đã hy sinh thì chắc chắn rằng TA sẽ xóa sạch tội lỗi cho họ và thu nhận họ vào những ngôi vườn thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy đó là một phần thưởng xứng đáng từ Allah. Quả thật, ở nơi Allah có vô số phần thưởng tốt đẹp. Ali Imron: 195.


ﭧ ﭨ ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ النحل: ٩٧

Allah phán: Bất cứ ai có đức tin dù nam hay nữ đã làm việc thiện (vì Allah và tuân theo sunnah Nabi ) thì chắc chắn rằng TA sẽ ban cho y có cuộc sống lành mạnh tốt đẹp và chắc chắn rằng TA sẽ ban thưởng cho họ phần thưởng phù hợp với việc làm tốt nhất mà họ đã làm. Al-Nahl: 97.


ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ الأحزاب: ٣٦

Allah phán: Không phù hợp với một người có đức tin nam và nữ khi đã được Allah và Rosul của Ngài quyết định cho một công việc gì rồi họ lại đòi quyền lựa chọn trong công việc của họ nữa. Và ai bất tuân Allah và Rosul của Ngài thì rõ ràng đã bị lầm lạc. Al-Ahzab: 36.


ﭧ ﭨ ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ محمد: ١٩

Allah phán: Phải biết rằng: quả thật, không có Thượng Đế nào khác mà chỉ có Allah duy nhất, (bởi thế, hỡi Muhammad) hãy cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho Ngươi và cho những người có đức tin nam và nữ. Và Allah hằng biết rõ mọi hành động của các ngươi (vào ban ngày) và nơi chốn nghỉ ngơi của các ngươi (vào ban đêm). Al-Muhammad: 19.
Các Hadith Nói Về Hình Ảnh Phụ Nữ

1- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: ((أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أُمُّكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أَبُوكَ)) متفق عليه.

1- Có người đàn ông đến gặp Rosul , nói: Thưa Rosul ai xứng đáng nhất để tôi đối xử tốt đẹp? Rosul  đáp: "Mẹ anh." Người đàn ông hỏi tiếp: sau đó tới ai? Rosul  đáp: "Mẹ anh." Người đàn ông lại hỏi tiếp: sau đó tới ai? Rosul  vẫn nói: "Mẹ anh." Người đàn ông lại hỏi tiếp: sau đó tới ai? Rosul  trả lời: "Sau đó đến cha anh." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
2- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((اِتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُم، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ)) متفق عليه.

2- Rosul  nói: "Hãy kính sợ Allah mà chăm sóc chu đáo và ăn ở đàng hoàng với vợ, quả thật họ (những người vợ giống như) bị các ngươi giam giử trong tay, các người đã cưới họ trong sự bình an của Allah và Ngài đã cho phép các người quan hệ với họ. Vì thế, các người phải có nhiệm vụ cấp dưỡng chu toàn về thực phẩm và quần áo cho họ..." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.


3- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ)) رواه مسلم.

3- Rosul  nói: "Đồng tiền vàng mà anh đã cung cấp cho sự chính nghĩa của Allah, đồng tiền vàng mà anh đã bố thí cho người đầy tớ, đồng tiền vàng mà anh đã bố thí cho người nghèo và đồng tiền vàng mà anh đã cung cấp cho vợ anh thì phần thưởng lớn nhất là đồng tiền vàng mà anh cung cấp cho vợ anh." Hadith do Muslim ghi lại.


4- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا)) رواه مسلم.

4- Rosul  nói: "Hãy bắt đầu chu cấp cho bản thân anh trước, nếu còn dư thì cung cấp cho vợ, nếu còn dư nữa thì cung cấp cho bà con gần, nếu còn dư nữa thì cung cấp cho những người kế tiếp và tương tự thế." Hadith do Muslim ghi lại.

5- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا)) متفق عليه.

5- Rosul  nói: "Hãy nghe lời khuyên của Ta đối xử tốt với phụ nữ, bởi vì phụ nữ được tạo ra từ xương sườn và (xương sườn) thì bị cong ở phía trên nếu như anh sửa thẳng nó nó sẽ bị gãy còn nếu anh để nó như thế thì nó luôn bị cong. Hãy nghe lời khuyên của Ta đối xứ tốt với phụ nữ." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.


Trích lời của Ibn Hajar về Hadith này trong Fath Al-Bary: phụ nữ được tạo ra rất yếu lòng, rất dễ xa vào những điều sai trái cho nên hãy chỉnh sửa họ nếu họ đã phạm điều cấm và hãy bỏ qua cho họ với những gì nhỏ nhoi và kiên nhẫn chịu đựng khi chung sống với họ.
6- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((لاَ يَفْرَكْ – أَيْ يَبْغُضْ - مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)) رواه مسلم.

6- Rosul  nói: "Người có đức tin nam không được ranh ghét người có đức tin nữ, nếu ghét cô ta về cách cư xử này thì sẽ hài lòng về cô ta trong tính cách khác." Hadith do Muslim ghi lại.


7- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ)) أخرجه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح.

7- Rosul  nói: "Người có đức tin hoàn hảo nhất là người có tính cách tốt đẹp nhất và sự lựa chọn (tốt đẹp nhất) của các bạn là sự lựa chọn dành cho phụ nữ." Hadith do Ahmah và Tirmizy ghi lại và nói hadith tốt chính xác.


8- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)) رواه مسلم.

8- Rosul  nói: "Con người xấu xa ghê tởm nhất đối với Allah vào ngày xét xử là người đàn ông sau khi quan hệ với vợ của y, y lại đem chuyện chăn gối của hai người nói cho mọi người nghe." Hadith do Muslim ghi lại.


9- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ)) أخرجه أحمد، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

9- Rosul  nói: "Quả thật, Ta sẽ hẹp hòi (với những ai chiếm đoạt) quyền lợi của hai loại người yếu đuối: trẻ em mồ côi và phụ nữ." Hadith do Ahmad, Ibn Majah, Ibn Hibban và Al-Hakim ghi lại và nói: đường truyền hadith chính xác đúng với tiêu chuẩn của Muslim và được Al-Zahaby đồng ý.


10- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ)) أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي وصححه أحمد شاكر في تحقيق الترمذي.

10- Rosul  nói: "Phụ nữ là chị (em) ruột với nam giới." Hadith do Ahmad, Ibn Majah, Abu Dawud và Al-Tirimzy ghi lại được Ahmad Shakir xác thực trong Tahqeeq Al-Tirmizy.


11- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا)) رواه البخاري ومسلم.

11- Rosul  nói: "Các bạn không được dùng roi đánh vợ như là đánh đầy tớ rồi sau đó ăn nằm với cô ta." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.


12- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ)) رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والحاكم وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.

12- Rosul  nói: "Ai có hai người vợ rồi y không đối xử công bằng với hai người họ, vào ngày tận thế y sẽ bị liệt nữa thân người." Hadith do Ahmad, Al-Tirmizy, Abu Dawud và Al-Hakim ghi lại, ông Al-Zahaby nói: hadith phù hợp với tiêu chuẩn Al-Bukhory và Muslim.


13- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)) رواه البخاري.

13- Rosul  nói: "Không được gả phụ nữ góa chồng (đã có đời chồng) cho đến được lệnh của cô ta và không được gả trinh nữ cho đến khi cô ta đồng ý." Sohabah hỏi: thưa Rosul! Sự đồng ý của cô ta ra sao? "Cô ta im lặng." Rosul đáp. Hadith do Al-Bukhory ghi lại.


14- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ سِتْراً لَهُ مِنْ النَّارِ)) رواه أحمد.

14- Rosul  nói: "Ai có vài cô con gái rồi bị thử thách bởi họ rồi y (kiên nhẫn) đối xử tốt đẹp với họ. (Vào ngày tận thế) họ là vách chắn che chở y khỏi hỏa ngục." Hadith do Ahmad ghi lại.


15- قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((لاَ يَكُونُ لأَحَدٍ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَيَتَّقِي اللهَ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) رواه أحمد.

15- Rosul  nói: "Ai có ba người con gái hoặc có ba chị em gái hoặc có hai đứa con gái hoặc có hai chị em gái, biết kính sợ Allah rồi kiên nhẫn chịu đựng đối xử tốt đẹp với họ thì y sẽ được vào thiên đàng." Hadith do Ahmad ghi lại.


Địa vị phụ nữ trong Islam
Islam rất đề cao địa vị phụ nữ và tôn trọng cô ta mà những tôn giáo khác không làm được như thế, bởi trong Islam phụ nữ là chị (em) ruột với đàn ông và người đàn ông tốt nhất là người đối xử tốt với vợ và người thân.

Ngay từ khi còn bé phụ nữ Muslim có quyền được bú sửa mẹ, có quyền được bảo vệ, có quyền được chăm sóc đàng hoàn, vào thời gian đó cô là người đẹp nhất trong mắt cha mẹ cô ta và là nhịp cầu kết nối con tim của cha mẹ anh em ngày càng thắm thiết hơn.

Khi còn bé cô được cha mẹ cưng chìu dạy dổ, bảo vệ họ không bao giờ hài lòng cho bất cứ bàn tay xấu nào chạm vào cô ta, cũng không có một cái lưỡi xấu nào nói xấu cô ta lại càng không cho con mắt xấu nào xem thường cô ta.

Khi đến tuổi trưởng thành và kết hôn thì được cưới trong sự cho phép của Allah và sự cho phép đó là một lời giao ước nghiêm trang trịnh trọng, do đó cô về ở bên nhà chồng bằng sự hãnh diện và được tôn trọng hết mực. Vì vậy, đối với chồng phải tôn trọng đối xử tốt đẹp và che chở cho cô ta tránh mọi điều xấu hại đến cô ta.

Nếu là mẹ thì sự hiếu thảo với cô ta là điều bắt buộc sau khi tôn thờ Allah duy nhất và sự bất hiếu hoặc đối xử xấu với cô ta là lệnh cấm thứ hai sau khi bị cấm tổ hợp với Allah.

Nếu là chị em gái thì bắt buộc người Muslim phải quan tâm, tôn trọng và nhiệt tình với cô ta.

Nếu là cô dì thì cũng như là mẹ bắt buộc phải hiếu thảo và quan tâm.

Nếu là bà hoặc đã lớn tuổi thì giá trị của cô được nâng cao hơn trước các con, các cháu và dòng họ. Khi đó, hầu như lời yêu cầu của cô luôn được đáp ứng và ý kiến của cô không bị bát bỏ.

Nếu là người phụ nữ không có dòng tộc hoặc không có người láng giềng thì đối với tất cả người Muslim không được làm hại hay làm điều ảnh hưởng đến cô...

Đến ngày hôm nay xã hội Muslim vẫn còn quan tâm bảo vệ những quyền lợi này với nghĩa đích thực của nó. Đối với các xã hội khác không làm được như thế.

Trong Islam phụ nữ có quyền đứng nắm tài sản, có quyền thuê bao, có quyền thương mại và có quyền làm tất cả các hợp đồng khác... cô được phép trao dồi kiến thức và truyền đạt lại cho người khác miễn sao không làm trái ngược với giáo lý Islam, chẳng những thế mà có một số kiến thức bắt buộc mỗi người Muslim dù nam hay nữ cần phải tìm hiểu, học hỏi và sẽ mang tội nếu bỏ bê điều đó như: cách dâng lễ Solah...

Trong Islam nam nữ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau chỉ ngoại trừ một số điều lệ chỉ dành riêng cho nữ hoặc chỉ dành riêng cho nam và sẽ được phân tích cụ thể hơn ở phần dưới.


Một trong những điều tôn trọng phụ nữ là ra lệnh cô ta phải luôn thi hành theo giáo lý để được tôn trọng, để được tránh xa những cái lưỡi tục tĩu, những con mắt gian trá xảo nguyệt dâm tà và những bàn tay nhơ nhuốc, Islam đã hạ lệnh cho cô ta che kín toàn thân luôn tránh xa sự lõa lồ, tránh xa sự hòa mình với nam giới và tránh xa tất cả mọi điều dẫn đến mang tai tiếng.
Một trong những điều tôn trọng phụ nữ là ra lệnh cho chồng phải cấp dưỡng và đối xử tế nhị với cô cấm y không được ngược đãi hay thô bạo với cô ta. Đúng hơn nữa là một trong những điểm nổi bật của Islam cho phép hai vợ chồng ly hôn khi hai người không còn hòa hợp và không thể có được cuộc sống hạnh phúc với nhau và đã tìm mọi phương cách kết nối tình cảm hai người nhưng vô phương thì khi đó người chồng được phép ly hôn.

Islam cho phép phụ nữ yêu cầu ly hôn chồng khi y là người ngược đãi, thô bạo, hùng tàn, ngay khi đó cô được phép yêu cầu ly hôn bằng sự thỏa thuận trao đổi tức cô sẽ trao cho chồng số tiền hoặc vật gì đó mà hai người thỏa thuận và rồi anh ta trả lại tự do cho cô.


Một trong những điều tôn trọng phụ nữ là cấm chồng đánh đập vợ khi không có lý do chính đáng cho nên phụ nữ được phép than phiền với những người bảo hộ cô ta hoặc thưa lên tòa án, bởi vì phụ nữ cũng là con người có quyền được tôn trọng như Allah đã phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ الإسراء: ٧٠

Và quả thật, TA đã tôn trọng con cháu Adam và TA đã chuyên chở họ trên cạn (bằng động vật như ngựa..) và trên biển cả (bằng những con tàu...) và ban phát lương thực tốt nhất cho họ và nâng cao địa vị của họ lên cao rất nhiều so với các tạo vật khác của TA. Trích từ chương Al-Isro – 70.

Vì thế, việc đối xử tốt đẹp tế nhị với vợ không phải là viêc làm tùy thích muốn làm thì làm không muốn thì không làm mà là điều bắt buộc người chồng phải hoàn thành.

قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا)) رواه البخاري ومسلم.

Rosul  nói: "Các người không được dùng roi đánh vợ như là đánh đầy tớ rồi sau đó ăn nằm với cô ta." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.


Hadith này là bằng chứng mạnh cho việc chê bai châm chính hành động bạo lực với nữ giới. Vậy thì làm sao xứng đáng làm con người khi ép vợ mình vào tình thế như vậy trong khi cô ta như bản thân y rồi y lại miệt thị khinh thường như khinh thường một người đầy tớ trong khi y biết rằng giửa y và vợ có sự quan chỉ dành riêng cho hai người.

Đừng hiểu nhằm rằng những gì kể trên chống lại sự cho phép đánh vợ trong Islam khi đã hợp lệ vì vậy sự đánh vợ không phải lúc nào cũng bị che bai.

Không, sự thật không phải là vậy, cho nên sẽ không châm chích việc được phép đánh vợ chỉ ngoại trừ những kẻ không hiểu biết giáo lý Islam. Kẻ thù Islam lợi dụng sự cho phép đánh vợ này đã nhòi sọ vào những ai đã sinh ra ở phương tây, uống sữa của chúng và lớn lên trong sự che chở của chúng.

Bọn chúng chỉ khoác lên lớp áo thể hiện bề ngoài rằng tôn trọng phụ nữ, lấy lại quyền bình đẳng cho họ, nên bọn chúng đã nhiệt liệt lên án việc Islam cho phép đánh vợ và cho rằng đó là điều lăng mạ phụ nữ.

Và không biết ai là mới là kẻ lăng mạ phụ nữ thật sự? Chẳng lẻ kẻ đó lại là Thượng Đế của cô ta Đấng vô cùng thương xót Đấng vô cùng rộng lượng Đấng am tường tất cả mọi tạo hóa và Ngài là Đấng vô cùng lịch thiệp am tường tất cả ?

Hay là những kẻ muốn phụ nữ trở thành hàng hóa để bọn chúng sử dụng đến khi hết hạn sử dụng chúng đem vứt qua một bên rồi tìm nhóm hàng khác ?

Họ là nhóm người chuyên khinh bỉ việc Islam cho phép dạy dỗ phụ nữ đanh đá và bọn họ lại không khinh bỉ phụ nữ đanh đá lấn lướt chồng, cô biến người chồng từ người trụ cột gia đình thành người bị sai khiến, cho nên cô ta không mềm mại nói chuyện cũng không nghe lời khuyên lại càng không quan tâm đến sĩ diện chồng.

Thế đó, bằng cách nào chữa trị tính ương ngạnh này đây? Và bằng phương pháp nào chỉ dạy các ông chồng trị các bà vợ có tính khí như thế ?

Hai câu thơ của nhà thơ Al-Shanfary, một nhà thờ thời tiền Islam khi ông đáp lại lời vợ ông: (tạm dịch như sau)

Những gì em đã làm anh không ngăn cấm cũng không cản nhưng hãy ly hôn anh đi

Ngày nay em là chồng, thế hãy dùng roi mà đánh anh đi

Đúng, việc đánh chồng – đặt biệt là phụ nữ phương tây – xảy ra rất nhiều ở xã hội ngày nay đến khi người chồng không còn chịu nổi nên đã ly hôn cô ta. Khi đó các cô vợ mới thấy hối hận và nói: nguyên nhân là do tôi, tôi đã đánh anh ấy, do vì mắc cỡ anh đã không nói với ai lời nào về sự việc đến khi sức chịu đựng đã hết thì cũng là lúc ảnh thôi tôi.

Người phụ nữ có hành động lấn lướt chồng nói: "Nay tôi đã hối hận những gì mình làm, tôi khuyên tất cả các bà vợ chớ có hành động đánh chồng."
Trong giáo lý Islam cho phép người chồng đánh vợ, Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﮊ النساء: ٣٤

Và đối với các bà vợ mà các người sợ họ thất tiết, ương ngạnh. (Trước tiên) khuyên bảo, kế tiếp cảnh cáo cô ta (về hành phạt của Allah, kế đó) từ chối ăn nằm với cô ta, và (cuối cùng) đánh họ (nhẹ tay không gây thương tích). Al-Nisa: 34.

Trong bài thuyết giảng Haj chia tay Nabi  đã nói có đoạn:

قَالَ : ((وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ)) رواه مسلم.

"Và các bà vợ không được phép cho những ai mà các người không thích ngồi lên giường nằm của các người. Nếu họ dám làm thế hãy đánh họ nhẹ tay không gây thương tích." Hadith do Muslim ghi lại.

Tuy Islam cho phép đánh vợ nhưng không cho phép đánh vô cớ, đánh gây thương tích, dùng cực hình hoặc bất cứ hành phạt nào đó để hạ nhục người vợ mà chỉ cho phép đánh vợ theo khuôn khổ nhất định để thông báo cho cô vợ biết rằng anh chồng đang giận dữ về hành động sai trái của cô ta. Islam đã qui định về khuôn khổ đánh vợ như sau:


  1. Không còn kiên nhẫn được những hành động sai trái của vợ sau khi đã hết lời khuyên bảo, răng đe.

  2. Dùng hành phạt phù hợp với sự sai trái của vợ, không hở cái là không ăn nằm hay đánh vợ mà phải làm theo thứ tự là: khuyên bảo, chỉ dạy rồi không ăn nằm rồi mới dùng đến vũ lực là đánh, bởi mỗi lần sai là đánh là lạm dụng hành phạt và là sự bất công.

  3. Phải biết rằng mục đích đánh vợ là nhằm giáo dục cô vợ ương ngạnh ngang tàn kia chứ không vì mục đích khác và phải áp dụng hình thứ tế nhị nhất trong việc áp dụng vũ lực với cô vợ đó.

  4. Không được đánh vào những bộ phận nguy hiểm như đầu, bụng, mặt.

  5. Không được làm gãy xương, gây thương tích hay đánh chảy máu lại càng không được đánh vào một chổ nhiều lần.

  6. Không được lặp đi lặp lại hành phạt bằng lời nói hay hành động một khi cô vợ đã biết lỗi và quay lại.

Việc đánh vợ lúc này là để cải thiện cuộc sống gia đình chứ không phải hủy hoại gia đình. Nếu do tức giận người chống đánh chết vợ bắt buộc y phải bồi thường và chịu phạt cho hành động thái quá đó của y.

Theo trường phái Imam Malik và Imam Ahmad: nếu người chồng đánh vợ theo khuôn khổ Islam cho phép nhưng gây tử vong cho cô vợ thì không bắt buộc bồi thường hay chịu phạt gì.

Còn theo trường phái Imam Abu Hanifah và Imam Al-Shafiy: bắt buộc phải bồi thường trong trường hợp này và đây cũng là ý kiến của Al-Qurtuby (ông theo trường phái Imam Malik).

Ý kiến Al-Nawawy (thuộc trường phái Imam Al-Shafiy) khi phân tích bài thuyết giảng Haj chia tay của Nabi , ông nói như sau: "Qua Hadith cho phép người chồng đánh vợ để giáo dục, nếu trong cái đánh đó dẫn đến người vợ tử vong bắt buộc y phải bồi thường đó là dùng tài sản của y để thường."Tóm lại, đánh là liều thuốc nhưng phải áp dụng phù hợp với từng loại người, phải phù hợp với thời điểm và hình thức áp dụng.

Chú ý: Không phải đánh vợ là phương pháp duy nhất dùng để chữa trị những người vợ ngang tàn mà đây là phương pháp cuối cùng khi không còn các nào nữa mới dùng đến cách này. Nhưng nếu người vợ quá lấn lướt chồng, cô luôn làm theo sở thích và những gì Shayton (ma quỉ) vạch sẵn, mọi lời khuyên và những phương pháp khác đều vô ích, vậy người chồng phải làm sao trong trường hợp này ?

Chẳng lẽ người chồng vội chìu hết tất cả mọi tính ngang tàn của cô vợ, thế cô vợ có chấp nhận được như thế không để rồi tin tức của này trở thành chủ đề nóng bổng để mọi người bàn tán rồi cả hai phải hối hận và tiếc nuối ?

Lúc này, đánh là hành động thích hợp thiết thực nhất nhưng không đánh bằng vũ khí hay gậy gọc mà bằng những thanh que nhỏ không hại lớn với phụ nữ để báo cho cô ta biết rằng người chồng rất giận dữ và dẫn đến kết quả này là do tính ngang bướng của cô ta, bởi một khi thôi cô ta tức khắc sẽ làm cho gia đình tan rã mỗi người một nơi, con cái đứa mất cha người mất mẹ.

Nếu so sánh hai điều một bên thiệt hại ít một bên thiệt hại nhiều thì ta làm điều thiệt hại ít sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều bởi người mù tốt đẹp hơn nhiều so với người đui.

Cho nên, đánh là phương pháp hữu hiệu đối với những người phụ nữ không hảo ngọt hay những lời lẽ tình cảm.

Nhưng thật đáng buồn vì có một số người Muslim đã lợi dụng cách này mà đánh đập vợ trong khi cô ta không đáng bị đánh hoặc đánh cô vợ đến thương tích. Đối với những trường hợp này tôn giáo Islam hoàn toàn vô can với họ, bởi họ chỉ làm theo lý trí và sở thích của mình mà thôi.

Giới tâm lý học đã xác thực sự rằng đa số phụ nữ rất thích sự êm dịu, mềm mại và chìu chuộng nhưng bên cạnh đó lại có một số phụ nữ không bao giờ cảm thấy thoải mái cho đến khi bị đánh bị mắng, hơn nữa có một số phụ nữ lại thích và cho rằng mạnh mẽ hung bạo như thế mới là men mới là đàn ông, thì đối với phụ nữ thế này chỉ có đánh mới giải quyết được vấn đề, mới làm cho cô ta ngoan ngoãn như chú mèo con.
Ở phương tây họ đánh lừa chúng ta, họ nói với chúng ta rằng phụ nữ của họ được sống hạnh phúc tuyệt vời nhất bên người chồng và cho rằng phụ nữ Muslim có cuộc sống rất đau khổ và tù tội nhưng sự thật ra sao chúng ta cùng nhau tìm hiểu sự thật:

a- Theo Tạp Chí Time của Mỹ đăng: hằng năm có đến sáu triệu phụ nữ nảy sinh mâu thuẩn với chồng, có từ hai ngàn đến bốn ngàn phụ nữ bị chồng đánh dẫn đến tử vong và giới cảnh sát chống bạo lực gia đình phải mất một phần ba thời gian để trả lời điện thoại giải quyết chuyện lục đục gia đình. Tham khảo Hội Thảo lần đầu tiên về phụ nữ bàn về vai trò phụ nữ Muslim trong xã hội trang 45.

b- Theo Cục Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ: vào năm 1979 có đến 40% tai nạn giết phụ nữ vì lý do mâu thuẩn gia đình, có đến 25% phụ nữ tự tử vì lý do cải vả trong gia đình. Tham khảo Hội Thảo lần đầu tiên về phụ nữ bàn về vai trò phụ nữ Muslim trong xã hội trang 46.

c- Theo Viện Nghiên Cứu học Hoa Kỳ cho biết: vào năm 1407 H nhằm năm 1987 có đến 79% phụ nữ bị đánh đập hành hạ đặc biệt nhiều nhất là những phụ nữ đã có gia đình.

Viện Nghiên Cứu học dựa theo sự khảo sát của Tiến sĩ John Pierer trợ lý giáo sư tâm lý học của trường Đại học miền nam Carolina trên số lượng sinh viên nam của trường rằng: họ là những người đàn ông rất sẵn sàn và có lòng nhiệt quyết đánh vợ rất cao trong khi họ là giới kiến thức và sẽ ra sao nếu họ là những người học thức kém hoặc vô giáo dục !

d- Theo nghiên cứu của Ban Sức Khỏe Tâm Thần Quốc Gia Hoa Kỳ cho biết: có đến 17% phụ nữ phải vào phòng cấp cứu vì lý do bị chồng hoặc bạn trai đánh và có đến 83% phụ nữ phải nhập viện ít nhất một lần để điều trị vết thương hoặc vết bầm do bị đánh.

Ông Ivan Stark điều tra lại hồ sơ của 1360 tù nhân vào tù liên quan về phụ nữ cho biết: "Việc đánh đập phụ nữ xảy ra ở Mỹ có thể là lý do dẫn đến phụ nữ bị thương nhiều hơn cả tai nạn xe cộ, trộm cắp và bị hiếp dâm tập thể."

Janice Moore, điều tra viên của Tổ Chức Liên Minh Quốc Gia chống bạo lực gia đình, có trụ sở tại Washington nói: "Đây là bi kịch kinh dị nhất đã đến mức báo động đó là việc các ông chồng đánh đập vợ đã xảy ra ở khắp mọi miền nước Mỹ và làm cho hàng chục người trong số phụ nữ đó phải vào bệnh viện điều trị."

Bà nói thêm rằng: "Các thương tích thường xảy ra trên phụ nữ là những vết bầm tím đen quanh mắt, bị gãy xương, bị bỏng, bị thương, bị đâm bằng dao, bị bắn bằng súng, bị đập bằng ghế ngồi và cả những dụng cụ phát nhiệt khác."

Bà cho biết thêm: "Những bạo hành phụ nữ khủng khiếp như thế này lại do các ông chồng gây ra nhưng những phụ nữ này thay vì đến bệnh viện chữa trị họ lại tự chữa trị tại gia."

Bà nói tiếp: "Chúng tôi đánh giá cao rằng số lượng phụ nữ bị đánh đập trong nhà của họ mỗi năm lên đến sáu triệu phụ nữ và dữ liệu này đã thu thập được từ thông tin của FBI, và có đến hàng trăm phụ nữ khác đang trông chờ cung cấp nơi trú ẩn do chạy trốn bạo lực và đánh đập của chồng." Tham khảo thêm quyển giải phóng sự thực trang 16 - 21 và tham khảo thêm Sự thật trần truồng của tài liệu, số liệu cộng đồng trang 56 - 57.

e- Trong quyển sách Mọi Người Muốn Gì Ở Phụ Nữ của tác giả Abdus Salam Al-Basyuny từ trang 36 – 66 viết như sau:

- Lý do tất yếu thứ hai dẫn đến ly hôn tại Nhật bản là do vợ bị bạo hành.

- Có 772 phụ nữ bị chồng sát hại tại thành phố Sao Paulo của Brazil vào năm 1980.

- Hằng năm tại Mỹ có từ ba đến bốn triệu phụ nữ Mỹ bị chồng hoặc bạn trai bạo hành bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Hội Nghiên Cứu Xã Hội Canada cho biết: mỗi năm có đến một phần tư phụ nữ nước này - tức hơn tám triệu phụ nữ - bị đối xử thậm tệ bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Tại Anh Quốc 15 qua cảnh sát London mỗi năm nhận được một trăm ngàn cú điện thoại từ phụ nữ báo rằng họ bị chồng bạo hành đánh đập.

- Tại Mỹ cứ mỗi tám giây đồng hồ thì có một phụ nữ bị đối xử xấu.

- Mỗi năm có một trăm ngàn phụ nữ Đức và hai triệu phụ nữ Pháp bị chồng bạo hành đánh đập.

- Hằng đêm có đến 60% cú điện thoại gọi đến cảnh sát tại thủ đô Paris của phụ nữ kêu cầu cứu do bị bạo hành.

Trên là tất cả chứng cứ thật sự chúng tôi thu thập được.

Nhưng có người trong số chúng ta không phải số lượng ít họ không tin đây là sự thật cho đến khi họ đến được phương tây và tận mắt chứng kiến trước mặt biết bao là cảnh bất công với phụ nữ khi đó họ mới sáng mắt. Thế bạn có biết được sự thật này chưa ?


Trong những hình ảnh tôn trọng phụ nữ trong Islam: là giải phóng phụ nữ thoát khỏi tay những kẻ khinh bỉ địa vị phụ nữ, lấy lại công bằng cho họ để cho họ hưởng những quyền lợi đáng lẽ là của họ, nêu lên địa vị quan trọng của họ trong gia đình, sau đó bắt buộc nam giới phải có nhiệm vụ bảo vệ và tôn trọng phụ nữ hơn.

Trong những bằng chứng của Thiên Kinh Qur'an có câu:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮊ البقرة: ٢٢٨

Allah phán: Và theo lẽ công bằng họ (những người phụ nữ) có quyền hưởng được quyền lợi từ chồng giống như chồng đã hưởng quyền lợi từ họ tuy nhiên người đàn ông được ưu đãi hơn phụ nữ một bậc (ở trần gian và ngày sau). Al-Baqoroh: 228.

Qua câu kinh đã qui định rằng phụ nữ được hưởng quyền lợi giống như nam giới, nhưng trong gia đình nếu không có người nắm quyền sẽ không giờ tồn tại và chỉ có nam giới mới có khả năng đảm trách bởi họ là người có đủ năng lực, nghị lực cung cấp và bảo vệ gia đình.

Cho nên người đàn ông được phép có quyền lực hơn phụ nữ như đã được Qur'an qui định:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ النساء: ٣٤

Allah phán: Người đàn ông là người trụ cột (của gia đình, có quyền hành) hơn phụ nữ. Al-Nisa: 34.

Ngoài ra Allah còn ban cho đàn ông một số quyền lợi khác như:

a- Người đàn ông là nguồn gốc con người còn phụ nữ chỉ là nhánh của đàn ông, như Allah đã phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ النساء: ١

Và từ (Adam) Allah đã tạo ra người vợ của người (là Hâuwa) Al-Nisa: 1.

b- Phụ nữ được tạo ra từ xương sườn bị cong của người đàn ông như được nhắc trong Hadith:

قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا)) متفق عليه.

Rosul  nói: "Hãy nghe lời khuyên của Ta đối xử tốt với phụ nữ, bởi vì phụ nữ được tạo ra từ xương sườn và (xương sườn) thì bị cong ở phía trên nếu như anh sửa thẳng nó nó sẽ bị gãy còn nếu anh để nó như thế thì nó luôn bị cong. Hãy nghe lời khuyên của Ta đối xứ tốt với phụ nữ." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

c- Phụ nữ kém trí thức và sự hành đạo, như được nhắc trong Hadith:

قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ مِنْكُنَّ))

Rosul  nói: "Ta không thấy ai kém kiến thức và thiếu sự hành đạo hơn giới phụ nữ."

Nghe vậy có người phụ nữ vội hỏi: thưa Rosul kém kiến thức và sự hành đạo là sao ? Nabi  đáp:

قَالَ رَسُولُ اللهِ : ((أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي مَا تُصَلِّي، وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ)) متفق عليه.

Rosul  nói: "Sự kém kiến thức đó là hai nhân chứng phụ nữ chỉ bằng một nhân chứng đàn ông và có một số ngày không dâng lễ Solah và không nhịn chay là thiếu đi sự hành đạo." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

Cho nên phụ nữ không thể tự bản thân quản lý được việc gì.

d- Thiếu đi sức mạnh nên không thể ra chiến trường và không được chia phần chiến lợi phẩm.

e- Theo lẽ tự nhiên phụ nữ phải mang thai và sinh nở, có chu kỳ hàng tháng và ra máu hậu sản sau sinh những điều này cũng đủ làm phụ nữ không khả năng quản lý hay phân xử giải quyết những gì khó khăn.

f- Phụ nữ chỉ bằng một nữa so với đàn ông như làm nhân chứng – như đã dẫn chứng – được bồi thường, hưởng tài sản, làm Aqiqoh và phóng thích nô lệ.

Trên là một số đặc điểm nổi trội của nam giới hơn phụ nữ.

Shaikh Muhammad Rosheed Ro-dho nói: "Và sẽ không ai tranh cải hay bất bình sự việc Allah ban quyền lợi cho đàn ông hơn phụ nữ ngoại trừ người kém kiến thức hoặc kẻ ngoan cố, tự cao tự đại."
Tại sao Islam lại giao quyền quản lý và quyết định cho phái nam? Thiết nghĩ đây là điều phù hợp với lẽ tự nhiên và khối óc minh mẫn, sự việc được dẫn chứng như sau:

a- Bà Glenda Jackson, người từng đoạt giải Oscar do Nữ Hoàng Anh trao tặng, một giải thưởng cao nhất của Quốc gia và bà cũng đạt được giải thưởng Viện Hàn Lâm Anh, đoạt luôn giải thưởng Liên Hoan Thế Giới Montreal, bà nói: "Theo lẽ tự nhiên nam giới là phái mạnh, có khả năng khống chế, giải quyết được sự việc dựa trên sức mạnh nguyên thủy mà Allah đã ban cho họ để họ sinh tồn rồi sáng tạo ra nhiều lợi nhuận khác. Đó là bản lĩnh thật sự của người đàn ông sẵn sàn bảo vệ gia đình, đối đầu với khó khăn thử thách và bao hiểm nguy khác để có được một cuộc sống bình an."

b- Giới lãnh đạo phụ nữ Mỹ Flèche Clavi khẳng định: "Phụ nữ cần phải quan tâm đến chồng con trước tiên rồi mới quan tâm đến nghề nghiệp, bởi người chồng là người cha trong gia đình quản lý tất cả mọi việc."

c- Trong cuốn sách gần đây nói về cuộc đời nữa nhà văn nổi tiếng của Anh Agatha Christie, có đoạn như sau: "Phụ nữ thời hiện đại hữu danh vô thực, bởi hoàn cảnh của họ trong xã hội đương thời ngày càng tệ hại hơn, chúng ta là những phụ nữ có hành động ngu xuẩn nhất, bởi chúng ta đã rất cố gắng nổ lực hết mình trong những năm qua để được bình đẳng và được làm việc cùng với nam giới.Còn nam giới không phải là những người khờ khạo ngu ngốc, họ đã khuyến khích chúng ta làm việc đó, họ thông báo rằng họ không bao giờ cấm cản việc người vợ ra xã hội lao động để tăng thu nhập cho chồng.

Điều làm đáng tiếc và đáng buồn nhất là: chúng ta đã xác định rằng chúng ta là phái yếu, chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ vậy mà ngày nay chúng ta muốn được ngang bằng như đàn ông như việc lao động cật lực và xuất mồ hôi trong khi đó lại là dấu hiệu dành riêng cho nam giới."

d- Nữ bác sĩ tâm lý người Mỹ nói: "Bất cứ phụ nữ nào nói: Tôi tự làm chủ được bản thân tôi, và rồi đi ra ngoài lao động không có người quản lý hay người trợ giúp hay người thân đi cùng chẳng khác nào cô ta tự giết bản thân và danh tiết của cô ta."

Đây là những câu nói của những người trí thức trong nhóm của họ, thế còn khoa học thời hiện đại nói thế nào về chủ đề này ?

Theo chứng minh cuối cùng của khoa học hiện đại về việc bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ nói rằng: "Phụ nữ không thể nào giữ được vai trò của nam giới."

Theo sự chứng minh của bác sĩ Tiến sĩ Rogers Spray, người đoạt giải Nobel y học nói rằng: "Có sự khác biệt rất rõ ràng giữa bộ não nam giới và bộ não phụ nữ kể cả việc thể hiện tình cảm, nghị lực lao động và tin thần trách nhiệm giữ hai giới không bao giờ như nhau."

Qua một thí nghiệm của một bác sĩ thần kinh học của trường Đại học Bill của Mỹ về sự hoạt động của hai bộ não nam và nữ nhận thấy được rằng: "Khi giao cho cả hai viết một chủ đề nhất định nào đó hoặc giải quyết một công việc nhất định nào đó thì nam giới chỉ sử dụng bộ não bên trái để làm việc và giải quyết tất cả còn nữ giới phải sử dụng luôn cả hai bên não mới giải quyết được."

Giảng viên trường Đại học Bill nói: "Đây là bằng chứng rõ ràng rằng: nam giới có khả năng sử dụng nữa bộ não để lao động còn phụ nữ thì không thể bắt buộc phải sử dụng cả hai bên não mới lao động được."

Điều này nói lên rằng nam giới có khả năng suy nghĩ và giải quyết công việc cao hơn nhiều so với nữ giới.

Điều này đã được phát hiện bởi Giáo sư Richard Lynn thuộc nhóm Alseklogi của Đại học Ulster Vương Quốc Anh, ông nói: "Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trọng lượng bộ não của người đàn ông nặng gấp đôi trọng lượng bộ não phụ nữ."

Giáo sư nói tiếp: "Bắt buộc phải tin vào thực tiển này rằng: bộ não nam giới nặng hơn nhiều so với nữ giới và sức nặng thể hiện trí thông minh."

Giáo sư tiếp: "Nhờ sự thông minh vượt trội của nam giới nên ở Anh Quốc những gì nam giới đạt được đều gấp đôi so với nữ giới, đây chính là dấu hiệu số một.."

Tóm lại, những gì mọi người chứng minh được có đúng sự thật hay không thì trong Thiên Kinh Qur'an Allah đã báo cho chúng ta biết rằng giữ hai phái nam và nữ có sự khác biệt rất rõ ràng, Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﮊ آل عمران: ٣٦

Và phái nam không bao giờ giống như phái nữ. Ali I'mron: 36.

Tất cả mỗi thứ điều được tạo hóa dưới hình hài riêng biệt và hoạt động phù hợp với hình hài đó.

Chớ hiểu nhằm những gì được chứng minh ở trên về sự yếu đuối và thiếu xót của phụ nữ chính là nhược điểm của giới nữ, ngược lại đó chính là đặc điểm đẹp nhất của phụ nữ.

Nhà thông thái Shaikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqeeti nói: "Chẳng lẽ mọi người không thấy sự liễu yếu và không có khả năng tranh luận là nhược điểm của đấng mày râu nhưng đây lại được cho rằng là điểm mạnh nhất của phái nữ đã thu hút được con tim nam giới hay sao!Phụ nữ là phái chân yếu tay mềm và không có khả năng tranh luận như Allah đã khẳng định:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ الزخرف: ١٨

Và họ (phụ nữ) không có khả năng tranh luận được thể hiệu rất rõ ràng Al-Zukhruf: 18.

Qua những gì chứng minh sự khác biệt giữ hai phái nam và nữ đã nói lên tính xác thực và chân lý vô cùng của Hadith:

قَالَ : ((اللَّعْنُ عَلَى مَنْ تَشَبَّهَ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ))

Nabi  nói: "Thật đáng bị nguyền rủa đối với ai bắt chước theo phái khác."

Nhà thông thái Shaikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqeeti kết luận sau khi đã dẫn chứng nam giới được ưu tiên hơn phụ nữ rằng: "Khi anh đã biết được phụ nữ là phái yếu bẩm sinh là sự tự nhiên do Allah tạo, thì hãy biết rằng dưới một khối óc minh mẫn của đấng mày râu là phải đứng ra che chở đem lại lợi ích cho những gì phái yếu không thể tự mang lại và bảo vệ cho họ với những gì họ không tự sức chống đỡ."


Trong những hình ảnh tôn trọng phụ nữ trong Islam: là cho phép đàn ông cưới nhiều hơn một vợ, được phép cưới hai, ba hoặc bốn người vợ đây là giới hạn nhiều nhất không được cưới hơn bốn nhưng bắt buộc phải công bằng trong việc ban phát, chu cấp và ăn nằm nhưng nếu sợ thì được phép chỉ cưới một người vợ.

Việc Islam cho phép đàn ông cưới nhiều vợ mang ý nghĩa rất vĩ đại và hữu ích vô cùng trong khi những người không hiểu biết lại nói xấu và châm chọc Islam và những ý nghĩa thâm sâu đó như sau:1- Trong những giáo lý Islam là cấm Zina (tức cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân) và lên án rất mạnh mẽ trọng tội này, bởi trong nó chứa đựng biết bao là điều khả ố không đếm xuể điển hình như: lẫn lộn nòi giống, giết chết đi tính hổ thẹn, đánh mất đi sự quí phái và tiết hạnh của người con gái. Zina không làm riêng cô ta xấu hổ mà còn làm cho gia đình và dòng họ thấy rất là mất mặt hổ thẹn.

Zina tác hại rất lớn đến đứa trẻ trong bụng, bởi nó là đứa con vô thừa nhận sẽ bị xã hội khinh khi và miệt thị.

Zina còn để lại tác hại rất nguy hiểm cho con người cả tâm lý lẫn bệnh lý như gây ra bệnh lậu, giang mai, bị mụn giộp, bệnh AIDS (HIV, si đa) và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác...

Một khi Islam cấm và lên án mãnh liệt tội Zina thì Islam mở một lối khác để cho con người thấy được sự thoải mái, an lòng, vững dạ chẳng phải đó là hôn nhân, từ đó khuyến khích hôn nhân và cho phép đa thê như đã đề cập ở phần trên.

Không gì phải nghi ngờ việc cấm đa thê là sự bất công cho đàn ông lẫn phụ nữ, bởi sẽ dẫn đến Zina và chắc chắn rằng số lượng phụ nữ luôn luôn cao hơn nhiều hơn số lượng nam giới ở mọi nơi và mọi thời điểm, đặc biệt là vào những thời điểm chiến tranh. Nếu giới hạn hôn nhân một vợ một chồng dẫn đến số lượng rất lớn phụ nữ sống không kết hôn đến chết, từ đó dẫn đến việc không người lãnh đạo (đó là người chồng), cuộc sống sẽ khó khăn chật vật, buộc họ tự tìm kế sinh nhai đôi khi dẫn đến họ phải bán thân để kiếm tiền rồi làm cho việc mại dâm và con cái vô thừa nhận xảy ra khắp mọi nơi.

2- Hôn nhân không phải là sự hợp đồng thể xác có giới hạn, ngược lại hôn nhân là sự thoải mái, sự hưởng thụ vui vẻ bên con cháu, bởi con cái trong giáo lý Islam không giống như qui luật của trái đất, cha mẹ sẽ được hưởng đặt quyền đối với chúng. Một khi phụ nữ có con cô sẽ cố gắng giáo dục chúng nên người và lấy chúng là niềm vui trong cuộc sống của cô ta, hãy nghĩ xem đều nào tốt hơn cho phụ nữ: được sống dưới sự bảo hộ, bảo trợ của người đàn ông, được ban cho con cái rồi cố công dạy dỗ chúng thành người hữu dụng và lấy chúng là niềm vui sinh tồn hay là để cho cô ta phải sống độc thân không người chăm sóc ngày đây mai đó ???

3- Islam xem xét mọi điều rất công bằng và cân nhắc nên Islam quan sát tất cả phụ nữ bằng con mắt công lý không phân biệt kỳ thì bất cứ phụ nữ nào.

Một khi sự tình là thế, thì những phụ nữ không một lần kết hôn họ bị tội gì? Và tại sao không nhìn những phụ nữ bị chết chồng trong lúc tuổi còn thanh xuân bằng cặp mắt đồng cảm và cả những phụ nữ khi tuổi đã về chiều mà chưa lần lập gia đình ?

Điều nào sẽ tốt đẹp cho phụ nữ: để họ cùng một người nữ khác chia sẽ chung một ông chồng để có được cuộc sống ổn định, có người bao che chăm sóc lúc đau yếu và được hưởng niềm vui khi có con hay để cho họ sống độc thân đến tuổi chiều tàn không người nương tựa, chăm sóc, sẽ chia ?

Điều nào sẽ tốt hơn cho xã hội, cho cộng đồng: cho phép đàn ông đa thê để xã hội tránh được hậu quả những gì góa phụ để lại hoặc không cho phép đa thê dẫn đến xã hội bị nóng lên bởi dòng lửa hư hỏng ?

Điều nào tốt hơn: để đàn ông cưới hai, ba hoặc bốn vợ hoặc chỉ được phép cưới một vợ nhưng bên ngoài lại có mười người tình hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn... ?

4- Việc đa thê không phải là điều bắt buộc như đã thấy có rất nhiều đàn ông Muslim chỉ cưới một vợ, do người vợ đó đã đáp ứng nhu cầu cho anh ấy hoặc do sợ thiếu công bằng khi có nhiều vợ nên chỉ cưới một vợ duy nhất.

5- Hoàn cảnh tự nhiên của phụ nữ khác hoàn toàn so với nam giới: phụ nữ không phải lúc nào cũng sẵn sàn nhập cuộc cùng chồng bởi cô gặp phải sự cố hằng tháng đến mười ngày hoặc có khi hai tuần và sau khi hạ sanh trong thời kỳ ở cử kéo dài đến bốn mươi ngày. Trong hai khoản thời gian này giáo lý Islam không cho phép vợ chồng gần gủi nhau bởi sẽ dẫn đến rất nhiều tác hại mà ai cũng biết.

Còn trong lúc thai nghén cơ thể thường hay bị mệt mỏi nên đôi khi không muốn gần gủi chồng và cứ như thế...

Về phía nam giới họ luôn luôn trong thế sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào, có một số đàn ông nếu không cho họ đa thê sẽ dẫn đến thay đổi tính tình mà giáo lý không cho phép.

6- Đôi khi gặp phải phụ nữ vô sinh không thể sinh đẻ: đây là điều cắt đứt sự hưởng thụ của người chồng về con cái, thay vì ly hôn cô ta người chồng cưới thêm người vợ khác sinh đẻ được nhưng vẫn sống cùng cô ta.
Hỏi: nếu người chồng là người vô sinh, vợ là người có thể sinh sản, vậy cô ta có được phép ly hôn chồng không ?

Đáp: được phép, nếu cô ấy muốn thế.
7- Đôi khi phụ nữ gặp phải bệnh mãn tính: như bại liệt... thì không thể nào phụ vụ được cho chồng, thay vì ly hôn cô ta người chồng cưới thêm người vợ khác nhưng vẫn sống cùng cô ta.

8- Đôi khi phụ nữ có tính cách rất ư là xấu: hay nổi cáo, sinh sự, không thực hiện nghĩa vụ của một người vợ đối với chồng, thay vì ly hôn cô ta người chồng cưới thêm người vợ khác nhưng vẫn sống cùng cô ta, để bảo vệ gia đình, bảo vệ con cái không côi cút, không hư đốn nếu như đã có con cùng cô ta.

9- Sinh lý của đàn ông hoạt động mạnh hơn rất nhiều so với phụ nữ: sinh lý của đàn ông đôi khi vẫn hoạt động bình thường sau sáu mươi, đôi khi đã trăm tuổi nhưng sinh lý vẫn hoạt động. Còn phía phụ nữ đa số sinh lý dừng lại ở độ tuổi bốn mươi hoặc trể hơn chút ít. Nếu cấm sự đa thê dẫn đến hạn chế sự phát triển cộng đồng và nhiều tác hại khác.

10- Cưới vợ hai giúp vợ trước bớt đi phần nào cực nhọc: vợ trước sẽ có cơ hội nghĩ ngơi đôi chút hoặc nhiều hơn về gánh nặng gia đình, bởi có người cùng cô chia sẽ sự cực nhọc đó cùng chồng.

11- Hưởng được phần thưởng từ Allah: đôi khi người chồng cưới người phụ nữ không gia đình, không người thân để tựa nương với định tâm bảo vệ che chở danh tiết của cô ta thì lúc này người chồng được hưởng ân phước từ Allah.

12- Lệnh cho phép đa thê là do chính Allah Đấng Tạo Hóa ra tất cả cho phép và Ngài am tường tất cả mọi điều tốt đẹp, có lợi cho con người và Ngài là Đấng thương xót họ hơn cả chính bản thân họ.
Trong những hình ảnh tôn trọng phụ nữ trong Islam: là cho phép phụ nữ thừa kế tài sản do người thân chết để lại, trong giáo lý Islam đã qui định sẵn số lượng nhất định dành cho mẹ, cho vợ, cho con gái, cho chị em gái và cho những người tương tự (sẽ phân tích chi tiết hơn ở phần khác).

Trong sự công bằng của Islam là chia tài sản thừa kế cho phụ nữ bằng phân nữ đàn ông. Đến đây những người thiếu kiến thức lại nói: đây là sự bất công, tại sao chia phần thừa kế cho nam lại gấp đôi phụ nữ, tại sao không chia bằng nhau ?Đáp: Sự qui định này là do Allah Đấng Thông Suốt, Am Tường, Tinh Thông tất cả mọi việc qui định, Ngài biết điều nào phụ hợp với con người.

Đâu là sự bất công trong điều này? Trong khi giáo lý Islam là bộ luật hoàn hảo kết nối thành một khối duy nhất, chứ còn việc đem bộ luật Islam ra rồi chỉ nhìn nghiên về một phía rồi đi đến kết luận vội vã thì làm sao chính xác mà phải nhìn vào tất cả mọi khía cạnh mới thể hiện rõ được tình tiết rồi kết luận mới chính xác và công bằng.

Trong những điều chứng minh được sự công bằng của Islam trong chủ đề này là: giáo lý Islam bắt buộc người chồng phải chu cấp chu toàn cho người vợ và khi cưới người chồng phải trao cho người vợ số tiền cưới xứng đáng với cô ta.

Đặt trường hợp người cha chết để lại một con trai và một con gái, con trai hưởng phần thừa kế của cha gấp đôi người con gái rồi cả hai đều nhận được phần thừa kế. Khi cả hai đến tuổi lập gia đình người con trai bắt buộc phải trả tiền cưới, xây dựng nhà cửa và nuôi vợ con suốt cuộc đời y. Về phần cô gái sẽ nhận được tiền cưới từ chồng, cô sẽ không bị bắt buộc phải xuất một đồng bạc nào để chi tiêu cho chồng hay cho gia đình hay cho con cái và ngay cả bản thân cô cũng sẽ được chồng chu cấp. Lúc này cô gái vẫn giữ được nguyên phần thừa kế từ cha cộng thêm phần tiền cưới từ chồng.

Chẳng phải đây là sự công bằng chia cho nam gấp đôi phần của nữ hay sao ?
Địa vị và sự tôn trọng phụ nữ trong Islam là thế đấy, hãy đưa ra qui luật của trái đất nói về địa vị của phụ nữ rồi đem so sánh với bộ luật công bằng của Islam do chính Đấng Tạo Hóa vạn vật mặc khải từ trời xuống. Bộ luật của trái đất không bảo vệ che chở phụ nữ, kể từ khi cô lên được mười tám tuổi hoặc nhỏ hơn là người cha hoàn toàn không lo lắng gì cho cô, cô phải sống tự lập tự tìm nơi ở để che thân, tự tìm miếng ăn khi đói đôi khi những thứ đó phải đánh đổi bằng cuộc đời con gái của cô để rồi hằng in mãi vết đen đó trong suốt đời còn lại của cô.

Sự tôn trọng phụ nữ nằm ở đâu khi con người lấy qui luật sai lầm làm nguồn gốc rồi tước đoạt đi quyền lợi và vương quyền của phụ nữ rồi bỏ mặt cô ta sống trong tủi hờn, ô nhục và bị nhục mạ và cuối cùng cho rằng cô ta chỉ là một tạo vật bẩn thỉu xấu xa ?

Sự tôn trọng phụ nữ nằm ở đâu khi giới thương gia lắm của nhiều tiền biến thể xác phụ nữ thành hàng hóa trao đổi mua bán bằng nhiều hình thức khác nhau ?

Sự tôn trọng phụ nữ nằm ở đâu khi qui luật cho rằng hôn nhân chỉ là sự thừa hưởng hợp pháp để rồi di chuyển phụ nữ đi đâu tùy thích và xem cô ta như một vật sở hữu của người chồng. Ngay cả họ những người tự cho rằng mình là tiến hóa vượt bậc lại tổ chức cuộc hợp xem xét xem cơ thể phụ nữ và linh hồn của cô có thật sự là con người hay không ?

Thế đó, chúng ta thấy được rằng Islam luôn dành cho phụ nữ hưởng thụ cuộc sống ở trần gian cùng gia đình, dưới sự quản giáo của cha mẹ, dưới sự che chở bảo vệ của chồng và được hưởng sự hiếu thảo của con cái dành cho cô dù cô là đứa bé hay đã trưởng thành hay đã lớn tuổi, dù sống trong nghèo khổ hay giàu có, dù mạnh khỏe hay ốm đau đều được hưởng như nhau.

Nhưng thật đáng tiếc cho sự sơ xót về quyền lợi của phụ nữ ở một số quốc gia Islam hoặc của một số người đã đổ thừa cho Islam, thật sự không phải thế mà do sự thiếu sót và kém kiến thức đúng thật về Islam gây ra chứ Islam hoàn toàn toàn không liên can đến những sai lầm và nhầm tưởng này.

Để chữa trị và bù đắp cho sự sai lầm này cần phải quay lại sự chỉ đạo đúng thật của bộ luật Islam để học hỏi để biết cách mà chữa trị.

Đây chính là địa vị mà Islam dành cho phụ nữ dưới hình thức tổng quát: về tiết hạnh, giáo dục, sự kính trọng, lòng thương xót, sự chăm sóc và khen ngợi và rất nhiều khía cạnh khác.


Đối với nền văn minh thời hiện đại ngày nay hầu như không khái quát được tí nào về những ý nghĩa tương tự trên, mà họ chỉ nhìn nghiên về vật chất và hình thức bề ngoài của phụ nữ, họ cho rằng khăn đội đầu của phụ nữ Muslim không nói lên phẩm chất cao quí của con gái, ngược lại hình thức này mang tính lạc hậu và khổng bố, nên họ đã lấy đó làm chủ đề chế nhạo, châm biếm.

Thật tội nghiệp cho họ, họ không biết rằng sự phô trương hình thể và trác táng của phụ nữ là lý do làm cho phụ nữ gặp phải bất hạnh và nạn kiếp.

Nếu không phải thế thì mối liên hệ của việc tiến hóa và nổ lực giáo dục phụ nữ hãy phô trương những phần gợi cảm của cơ thể như ngực, đùi và những gì hơn thế nữa, đặt ở đâu ?

Chẳng lẽ trong những phương pháp giáo dục văn hóa là phải ăn mặc bó sát người, mỏng và ngắn ngủn chăng ?

Đâu là sự tôn trọng phụ nữ khi họ đưa hình ảnh gợi cảm nhất của phụ nữ lên những bảng quảng cáo, lên thông tin đại chúng.

Tại sao họ chỉ cưới hỏi những phụ nữ trẻ có sắc đẹp làm vợ còn những người xấu thì không cho đến khi sắc đẹp và tuổi thanh xuân xuống dốc cũng đến lúc họ vứt bỏ cô ta giống như họ vứt các dụng cụ đã hết hạn sử dụng ?

Trong nền văn hóa hiện đại dành chổ nào cho những phụ nữ chỉ có chút sắc đẹp hoặc những phụ nữ xấu, cho những người mẹ đã lớn tuổi, cho những người phụ nữ già cả yếu đuối ?

Nơi tốt nhất dành cho họ đó chính là cô nhi viện, viện dưỡng lão để khỏi phải thăm viếng và hỏi hang gì cả. Rồi họ ban cho những phụ nữ này phần lương của người về hưu hoặc những gì tương ứng, sống như thế cho đến hết quảng đời còn lại, không được thương xót, không được hỏi thăm cũng không bạn bè con cháu thăm viếng.

Đối với phụ nữ trong Islam cứ mỗi khi tuổi càng cao thì sự tôn trọng dành cho cô càng được tăng và được đặc ân càng nhiều sẽ được con cháu hiếu đáp – như đề cập ở phần trên – bởi cô ta đã thi hành nghĩa vụ của mình lúc thanh xuân thì nay chỉ còn lại nghĩa vụ của con cháu, của người thân và của xã hội dành cho cô.

Việc khẳng định rằng sự che đậy kín đáo của phụ nữ Muslim không nói lên phẩm chất cao quí của họ ngược lại hình thức đó mang tính lạc hậu và khủng bố quả đây là kết luận sai lầm hoàn toàn. Nói đúng hơn việc phô trương hình thể là điều bất hạnh, là hình phạt, là sự phân biệt tách ly. Nếu bạn muốn bằng chứng cho việc này thì hãy nhìn vào suy thoái của thế giới những người lõa thể họ sống trong mê cung huyền ảo tình trạng của họ giống như động vật nhiều hơn là con người.

Có thể quan sát thấy rõ sự phát triển vượt bậc của họ cứ mỗi lần nền văn minh của họ được tiến hóa thì cơ thể của họ được lõa ra một chút giống như nền văn minh của phương tây cứ từng bước từng bước vượt bậc thì cũng là từng phần từng phần quần áo phái nữ được che ít hơn đến khi họ lên đỉnh cao của nền văn mình thì trên người họ cũng không còn mãnh vãi che thân, tình trạng này bắt đầu từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất rồi phát triển dần những năm sau đó.

Qua điều này thể hiện càng rõ nét hơn rằng phụ nữ trong Islam rất được tôn trọng và ban cho họ một vị trí rất ư là phù hợp, cứ mỗi lần phụ nữ rời Islam càng xa thì họ càng bị miệt thị khinh rẻ.

Tất cả những gì trình bày ở trên chỉ là sơ lược về những hình ảnh tôn trọng phụ nữ trong Islam, nếu bạn muốn hiểu biết rộng thêm hãy thao khảo thêm quyển: Ro-sa-il fi al-za-waaj wa al-ha-ya-tu al-zaw-ji-yah (Những phương tiện kết hôn và cuộc sống vợ chồng).

Cuối lời thật tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của vủ trụ và muôn loài, cầu xin Allah ban bình an và phúc lành đến cho toàn thể Thiên Sứ và cho Nabi Muhammad cùng gia quyến và tất cả bằng hữu của Người.


Tác giả:

Muhammad bin Ibrohim Al-Hamd


Dịch thuật:

Abu Hisaan Ibnu Ysa
Каталог: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ

tải về 324.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương