Tiến sĩ: Abudul Azeez bin Muhammad Ali Abdul Lateef Dịch Thuật: Ibn Ysatải về 1.06 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Tâuhid Dành Cho Trẻ Em & Người Mới Bắt Đầu Tìm Hiểu Islam

التوحيد للناشئة والمبتدئين

[Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]


Tiến sĩ: Abudul Azeez bin Muhammad Ali Abdul Lateef

Dịch Thuật: Ibn Ysa

2009 - 1430التوحيد للناشئة والمبتدئين

((باللغة الفيتنامية))

عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

ترجمة: محمد زين بن عيسى

2009 - 1430ijk
Lời Mở Đầu


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

Tạ ơn Allah Đấng Chúa Tể của vũ trụ, cầu xin phúc lành và bình an cho Nabi Muhammad, cho dòng dõi và bằng hữu của Người, Wa Ba'd:

Ðây là quyển sách Tâuhid viết dành cho trẻ em và những người mới tìm hiểu về môn học Tâuhid, môn học cần thiết nhất để hiểu biết và nắm vững về lý thuyết tôn thờ... sách được soạn dưới dạng câu hỏi và trả lời với những bằng chứng cụ thể với lối hành văn dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Song song đó là những chi mục theo thứ tự qua giai đoạn của đức tin, hiểu về nền tảng căn bản để trở thành một người Muslim luôn thuần phục Allah, những điều bắt buộc phải tin tưởng. Qua đó, người Muslim mới có đức tin vững chắc dứt khoát ở Allah Duy Nhất để hành đạo đúng theo Kinh Qur’an và Sunnah của Rosul  giáo huấn.

Hy vọng Allah sẽ đem lại sự hữu ích cho tất cả, mục đích của cuốn sách này không gì khác hơn là để phục vụ vì Allah và giúp đỡ những người mới tìm hiểu cũng như những vị thầy cô truyền thụ nó lại cho hậu thế.

Cầu xin Allah Đấng có khả năng trên tất cả nêu cao giá trị quyển sách này, ban cho việc làm này thành tâm dành riêng Ngài. Cầu xin Ngài hãy ban hồng ân cho những ai bỏ sức mình vì Islam, hãy ban cho tất cả luôn có thiện ý làm vì Ngài, noi gương theo chân lý. Cuối cùng cầu xin bằng an và phúc lành cho Nabi Muhammad  của chúng ta, cho dòng dõi và tất cả bằng hữu của Người.


Tiến sĩ: Abudul Azeez bin Muhammad Ali Abdul Lateef

لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ

مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ

رَبِّيَ اللهُ

أَنَا أَعْبُدُ رَبِّي

أَنَا أُحِبُّ رَبِّي.

Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah

Muhammad là Rosul của Allah

Thượng Đế của tôi là Allah

Tôi tôn thờ Thượng Đế của tôi

Tôi kính thương Thượng Đế của tôi
Hỏi : Ai là Thượng Đế của anh ?

Đáp : Thượng Đế của tôi là Allah.
H : Ai tạo hóa ra anh ?

Đ : Allah tạo hóa ra tôi và tạo hóa ra toàn thể nhân loại.
H : Ai đã tạo hóa ra ban đêm, ban ngày, mặt trời và mặt trăng ?

Đ : Allah là Đấng tạo ra ban đêm, ban ngày, mặt trời và mặt trăng.
H : Ai đã tạo hóa ra trái đất mà chúng ta đang định cư trên nó ?

Đ : Allah là Đấng đã tạo hóa ra trái đất để chúng ta cư sống và đi đứng trên nó.
H : Ai đã tạo hóa ra biển cả và sông ngòi ?

Đ : Allah đã tạo ra biển cả và sông ngòi.
H : Ai đã cho nước mưa từ trên trời cao rơi xuống ?

Đ : Allah là Đấng đã ban mưa từ trên trời xuống.
H : Ai đã tạo ra những cây cỏ, cây trái để con người và thú vật dùng nó ?

Đ : Allah đã tạo ra những cây cỏ và trái cây để chúng ta dùng nó.
أنا أعبد الله

أنا أحب الله

الله خلق الناس لعبادته وطاعته

عبادة الله وطاعته واجبة على جميع الناس.

Tôi thờ phượng Allah

Tôi thương yêu Allah

Allah là Đấng đã tạo ra nhân loại để tôn thờ và thuần phục Ngài

Thờ phượng Allah và thuần phục nghe theo thiên lệnh của Ngài là điều bắt buộc mà mọi người phải thi hành


H : Tôn giáo của anh là gì ?

Đ : Tôn giáo của tôi là Islam.
H : Islam là gì ?

Đ : Islam là thờ phượng duy nhất Allah, thuần phục Ngài và tránh xa tất cả những gì Ngài cấm.
H : Căn bản của Islam là gì ?

Đ : Căn bản đầu tiên của Islam là chấp nhận câu tuyên thệ:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ

Ash ha du al la i la ha il lol loh wa an na Mu-hâm-ma-danh ro su lul loh.

Ý nghĩa: tôi xin chấp nhận chỉ có Allah Duy Nhất xứng đáng để tôn thờ và Muhammad là Rosul của Ngài.
H : Tại sao khi nghe Azan (gọi đi Solah) làm mọi người Muslim sốt sắn chấp hành ?

Đ : Bởi vì sự hành lễ Solah là nền tảng căn bản chính trong Islam, người nào thi hành nó mới trở thành người Muslim.
H : Vị Rosul nào được Allah cử phái xuống cho chúng ta ?

Đ : Nabi Muhammad  là vị Rosul được Allah gởi đến cho chúng ta.
H : Tại sao Allah lại gởi Rosul Muhammad  đến cho toàn nhân loại ?

Đ : Allah gởi Rosul Muhammad  để dạy mọi người về Islam.
H : Sứ mạng của Rosul Muhammad  là gì ?

Đ : Rosul Muhammad  lãnh sứ mạng là mời gọi con người trở về tôn thờ Allah Duy Nhất, bát bỏ mọi sự tôn thờ đa thần.

رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيْناً وَبِمُحَّمَدٍ  رَسُولاً وَنَبِيّاً.

Tôi đã hài lòng Allah là Thượng Đế của tôi, Islam là tôn giáo của tôi và Muhammad  là Rosul của tôi.
* Đối với người Muslim cần phải biết ba nguyên bản chính sau:

1- Hiểu biết về Thượng Đế.

2- Hiểu biết về tôn giáo.

3- Hiểu biết về Rosul .


* Thứ nhất: Hiểu biết về Thượng Đế.

1- Thượng Đế của tôi là Allah, Ngài là Đấng Tạo Hóa, là Đức Vua của vũ trụ và muôn loài, là Đấng Cai Quản vạn vật.

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮊ الزمر: ٦٢

Allah là Đấng tạo hóa ra tất cả... Al-Zumar: 62.
2- Tôi nhận biết được Thượng Đế của tôi qua những dấu hiệu và những tạo vật của Ngài, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ فصلت: 37

Và trong những dấu hiệu của Allah gồm: ban đêm và ban ngày, mặt trời và mặt trăng Fussilat: 37.
3- Allah là Đấng Duy Nhất đáng cho con người thờ phượng không có đối tác hay cộng tác cùng Ngài, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ البقرة: 21

Hỡi nhân loại! Hãy thờ phụng Thượng Đế của các người, Đấng đã tạo ra các người và những ai trước các người để các người trở thành người ngay thẳng và sợ Allah Al-Baqoroh: 21.
H : Allah tạo anh ra để làm gì ?

Đ : Ngài tạo tôi ra để tôn thờ Ngài duy nhất, như Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ الذاريات: 56

Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ để tôn thờ TA Al-Zariyat: 56.
H : Cách thức thờ phụng như thế nào ?

Đ : Là tôn thờ Allah duy nhất và tuyệt đối phụng tùng Ngài.

H : Câu: لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ "La i la ha il lol loh" có ý nghĩa gì ?

Đ : Nghĩa là: không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất.
* Thứ hai: Hiểu biết về tôn giáo.

1- Islam là thuần nhất hóa Allah và tuân lệnh Ngài đồng thời từ bỏ mọi điều làm trái ngược lệnh của Allah, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮊ النساء: ١٢٥

Về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân mình cho Allah đồng thời là một người đức hạnh Al-Nisa: 125.


2- Islam là tôn giáo được Allah hài lòng cho nhân loại noi theo, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ المائدة: ٣

Và TA (Allah) chỉ thỏa mãn Islam là tôn giáo cho các ngươi Al-Maidah: 3.
3- Islam là tôn giáo mang lại sự tốt đẹp, vui vẻ và hạnh phúc, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﮊ البقرة: ١12

Vâng, bất cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah đồng thời là một mgười đức hạnh thì sẽ được phần thưởng từ Thượng Đế của y. Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền Al-Baqoroh: 112.
H : Islam có bao nhiêu nền tảng, và những nền tảng đó ra sao ?

Đ : Islam gồm có năm nền tảng:

1- Lời tuyên thệ:

أَشْهَدُ أَن لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ

(Ash ha đu al la i la ha il lol loh, và ash ha đu anh na Mu hâm ma đanh ro su lul loh.)Ý nghĩa: tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có đối tác, và xác nhận rằng Muhammad Rosul của Allah.

2- Bắt buộc phải dâng lễ Solah năm lần trong ngày đêm và không bao giờ được phép bỏ kể cả bận rộn đầu tắc mặt tối hay nằm liệt giường đi chẳng hạn. Đó là đối với nam giới còn nữ không được phép dâng lễ khi trong chu kỳ kinh nguyệt và trong thời gian ra máu hậu sản.

3- Bắt buộc phải xuất tiền bố thí cho người nghèo đối với người có tài sản đủ với số lượng được qui định trong giáo luật.

4- Bắt buộc phải nhịn chay vào tháng Romadon (tức tháng 9 theo niên lịch Islam) đối với người trưởng thành, khỏe mạnh, đầy đủ lý trí, hiện diện trong làng. Còn người bệnh hoạn hay đi đường thì được phép hoản lại đến khi hết bệnh hay trở về nhà đối với người đang du hành. Đối với người khùng điên hay chưa trưởng thành thì không bắt buộc còn phụ nữ trong chu kỳ kinh nguyệt và trong thời gian ra máu hậu sản không được nhịn sau khi sạch sẽ nhịn bù lại số ngày đã thiếu.

5- Bắt buộc phải hành hương tại thánh địa Makkah (tại nước A rập Xê Út vào tháng 12 theo niên lịch Islam) đối với người hội tụ đủ khả năng như: người trưởng thành đầy đủ lý trí, sức khỏe tốt, đủ tiền tài còn đối với nữ giới thì phải có người Muhrim (tức những người thân nhân nam quan hệ ruột thịt với người phụ nữ như: cha ruột, chú ruột, cậu ruột, anh em trai ruột, chồng, con ruột.) Không bắt buộc người không có khả năng và chỉ bắt buộc một lần trong đời.
* Thứ ba: Hiểu biết về Rosul .

1- Rosul của tôi tên Muhammad con ông Abdullah .

2- Allah cử phái Người đến với tất cả nhân loại nhằm truyền đạt Islam cho họ.

3- Bắt buộc tôi phục tùng Rosul .

Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮊ الحشر: ٧

Và vật gì do Rosul ban cho các người thì hãy nhận nó và vật gì bị Rosul cấm thì hãy từ khước nó ngay Al-Hashr: 7.

Căn bản của đức tin gồm ba phần:

Tìm hiểu về Thượng Đế, về tôn giáo và về Rosul
* Thứ nhất: Tìm hiểu về Thượng Đế.

1- Thượng Đế của chúng ta là Allah – Đấng Vinh Quang – Ngài đã tạo hóa ra các tầng trời và trái đất, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮊ الأعراف: ٥٤

Quả thật, Thượng Đế của các người là Allah, Ðấng đã tạo ra các tầng trời và trái đất Al-A'raaf: 54.


2- Thượng Đế của chúng ta là Allah, Đấng đã tạo hóa ra con người với hình hài rất tuyệt vời, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﮊ التين: ٤

Chắc chắn TA (Allah) đã tạo hóa con người theo một hình thể tốt đẹp nhất Al-Tin: 4.
3- Thượng Đế của chúng ta là Allah, Đấng đã sắp đặt mọi việc, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ السجدة: ٥

Ngài sắp đặt mọi công việc từ trên trời xuống dưới đất Al-Sajadah: 5.
4- Allah đã tạo ra loài Jin (ma quỷ) và loài người nhằm để tôn thờ Ngài duy nhất, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﮊ الذاريات: 56

Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ để tôn thờ TA Al-Zariyat: 56.
5- Allah hạ lệnh cho chúng ta phải phủ nhận mọi tà thần và tin tưởng nơi Allah duy nhất, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ البقرة: ٢٥٦

Bởi thế, ai phủ nhận mọi tà thần và tin tưởng nơi Allah, thì chắc chắn sẽ nắm vững chiếc cán (hay sợi dây cứu rỗi) không bao giờ đứt. Al-Baqoroh: 256.

6- Sợi dây cứu rỗi không bao giờ đứt đó chính là câu:

لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ(la i la ha il lol loh)

Ý nghĩa: Không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất.
* Thứ nhì: Tìm hiểu về tôn giáo Islam.

1- Tôn giáo của chúng ta là Islam và Allah không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào ngoài tôn giáo Islam kể từ khi Muhammad  nhận sứ mạng, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ آل عمران: ٨٥

Và ai hài lòng một đạo nào khác ngoài Islam thì sự hài lòng đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp nhận Ali I'mron: 85.


2- Cấp bậc trong Islam, gồm ba cấp:

a) Islam.

b) Iman.

c) Éhsan.


3- Islam là chấp nhận thuần phục theo mệnh lệnh của Allah duy nhất, thi hành mọi mệnh lệnh do Ngài đặt ra và tránh xa tôn thờ đa thần và thị dân đa thần.
4- Iman là sự tin tưởng vào Allah, vào các Thiên Thần của Ngài, vào các kinh sách của Ngài, vào các Rosul của Ngài, vào ngày tận thế và vào định mệnh tốt xấu.
5- Éhsan là anh tôn thờ Allah như thể nhìn thấy Ngài còn nếu không nhìn thấy Ngài thì quả thật Ngài luôn nhìn thấy anh.
* Thứ ba: Tìm hiểu về Rosul Muhammad .

1- Đó là Nabi Muhammad  con ông Abdullah con ông Abdul Muttalip Al-Hashimy Al-Quraishy, Người là vị Rosul, là vị Nabi cao cả nhất và cũng và vị Rosul cuối cùng được Allah gởi đến cho nhân loại tức sau Người không còn một vị Nabi hay Rosul nào nữa.


2- Sứ mạng của Nabi Muhammad  đến để truyền bá tôn giáo Islam cho nhân loại, Người chỉ ra lệnh chúng ta làm mọi điều tốt lành có lợi cho cuộc sống trần gian và ngày sau, song Người răng khe chúng ta hãy tránh xa những điều bất lành xấu xa làm hại đến bản thân.
3- Rosul là tấm gương mẫu, điển hình tốt đẹp nhất bắt buộc mỗi người trong chúng ta phải nghe và thi hành theo những điều mà Nabi  truyền dạy, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ الأحزاب: ٢١

Chắc chắn trong các ngươi có vị Rosul của Allah, Người là một gương đạo đức mẫu mực Al-Ahzaab: 21.
4- Bắt buộc chúng ta phải thương yêu, kính trọng Nabi Muhammad  hơn hết tất cả những gì mà chúng ta thương yêu quí trên đời nầy ngay cả cha mẹ, con cái, vợ chồng của chúng ta, như Nabi  nói:

قال : ((لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين)) رواه البخاري ومسلم.

"Không trở thành được người có đức tin hoàn thiện được cho đến khi các bạn thương mến Ta hơn tất cả những gì trên thế giới này, dù ngay cả cha mẹ, con cái của các bạn." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.
Thương mến Rosul ở đây có nghĩa là kính yêu, thi hành và nghe theo những gì Người truyền dạy.

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.
I) 1- Câu:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ

Ash ha du al la i la ha il lol loh
Có nghĩa là "tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah Duy Nhất."
2- Sự tôn thờ là tất cả những điều hành đạo làm hài lòng Allah và được Ngài chấp nhận bao gồm cả lời nói, hành động và suy nghĩ.
3- Sự hành đạo có nhiều phương cách như: cầu xin Allah, sợ hãi Ngài, phó thác cho Ngài, dâng lễ Solah vì Ngài, tụng niệm Ngài, hiếu thảo với cha mẹ.

Bằng chứng cho việc cầu nguyện:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ غافر: ٦٠

Và Thượng Đế của các ngươi phán rằng: "Hãy cầu xin TA đi sẽ được TA đáp lại cho các ngươi. Quả thật, những kẻ kiêu ngạo xem thường việc thờ phụng TA thì sẽ đi vào hỏa ngục một cách nhục nhã" Ghofir: 60.


Bằng chứng cho việc chỉ sợ hãi Allah:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﮊ آل عمران: ١٧٥

Bởi thế, chớ sợ họ mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những người có đức tin Ali I'mron: 175.
Bằng chứng cho việc chỉ phó thác ở Allah:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﮊ المائدة: ٢٣

Và hãy phó thác cho Allah nếu các ngươi là những người có đức tin Al-Ma-i-dah: 23.
Bằng chứng về dâng lễ Solah:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ الروم: 31

Và dâng lễ Solah (lên Ngài) và chớ trở thành những người tôn thờ đa thần Al-Rum: 31.
Bằng chứng về sự tụng niệm tưởng nhớ Allah:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﮊ الأحزاب: ٤١

Hỡi những người có đức tin! Hãy ca tụng, tán dương Allah cho thật nhiều Al-Ahzaab: 41.
Bằng chứng về sự hiếu thảo với bậc thân sinh:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﮊ الأحقاف: ٤6

Và TA đã truyền lệnh cho con người hãy hiếu thảo và ân cần với cha mẹ của mình Al-Ahqof: 15.
4- Tất cả những điều liên quan đến vấn đề tôn thờ đều thuộc về Allah Duy Nhất chớ không có sự đồng đẳng ở đó, nếu ai hướng sự tôn thờ đó vào bất cứ thần linh nào khác ngoài Allah thì y là Kafir (kẻ phản lại Allah hay khước từ Allah), như Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ المؤمنون: 117

Và ai cầu nguyện cùng với Allah một thần linh khác mà không có bằng chứng nào về việc thờ phụng đó thì việc thanh toán y chỉ thuộc về Thượng Đế của y. Quả thật, Ngài không giúp những kẻ ngoại đạo chiến thắng Al-Mụminun: 117.
5- Allah tạo ra con người và loài Jin (ma quỷ) với mục đích là để thờ phượng Ngài duy nhất.

ﭧ ﭨ ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ الذاريات: ٥٦

Và TA (Allah) không tạo hóa ra loài Jin và loài người ngoại trừ để tôn thờ TA Al-Zariyat: 56.
6- Những ai tôn thờ Allah một cách chính trực thì sẽ tìm thấy cuộc sống hạnh phúc, thanh bình, an vui và tốt đẹp.

ﭧ ﭨ ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ النحل: 97

Ai làm việc thiện bất luận nam hay nữ, và là người có đức tin thì chắc chắn TA sẽ cho y cuộc sống lành mạnh tốt đẹp, và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng tùy theo điều tốt nhất mà họ đã làm Al-Nahl: 97.
II- 1- Câu: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ

Và ash ha đu anh na Mu hâm ma đanh ro su lul lóh


Có nghĩa là: tin tưởng theo những gì do Muhammad truyền bá, thi hành theo những gì do Người chỉ dạy khuyên nhủ, xa lánh những gì Người ngăn cấm và không thờ phụng Allah hay hành đạo ngoại trừ theo khuôn khổ Người đã dạy bảo.
2- Tên Rosul của chúng ta là Muhammad  con ông Abdullah con ông Abdul Muttalip Al-Hashimy Al-Quraisy. Người thuộc dòng họ cao sang quí phái nhất của người Arập.
3- Allah đã gởi Nabi Muhammad  xuống cho toàn thể nhân loại và bắt buộc mọi người phải tuân theo sứ mạng của Người đề xướng, Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮊ الأعراف: ١٥٨

Hãy bảo (họ hỡi Muhammad): "Hỡi nhân loại! Ta là Rosul của Allah được cử phái đến cho tất cả các người" Al-A'raf: 158.
4- Nabi Muhammad  sinh ra và lớn lên tại Makkah, nhận lãnh sứ mạng tại đấy rồi truyền bá, kêu gọi con người trở về tôn thờ Allah duy nhất, cấm không được đồng đẳng Ngài với bất cứ thần linh khác. Sau đó, di cư đến Madinah lập nghiệp pháp tại đó và những giáo luật Islam khác cũng được nhận lãnh tại đây như xuất Zakat bắt buộc, nhịn chay tháng Romadon, thánh chiến và những giáo lý khác nữa, cũng tại Madinah Người hoàn thành sứ mạng và cuối cùng Người trở về với Allah hưởng thọ được sáu mươi ba tuổi.
5- Những ai chống lại mệnh lệnh do sứ mạng của Rosul Muhammad  truyền dạy thì đáng bị trừng phạt một cách đau đớn, Allah phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ النور: ٦٣

Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh của Ngươi (Muhammad) nên biết rằng: nếu làm thế, chúng sẽ gặp phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đớn Al-Nur: 63.

6- Những ai tuân lệnh theo Nabi Muhammad  sẽ tìm được sự hạnh phúc, an lành thanh tĩnh hoàn toàn và sẽ được thành công ở đời này lẫn ngày sau, như được phán:

ﭧ ﭨ ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ آل عمران: 132

Và hãy vâng lệnh Allah và Rosul (của Ngài) để may ra các ngươi được khoan dung Ali I'mrom: 132.


Allah phán ở chương khác:

ﭧ ﭨ ﮋ ﭡ ﭢ ﭣﭤﮊ النور: 54

Và nếu các ngươi vâng lệnh Người thì sẽ được hướng dẫn đúng đường Al-Nur: 54.

Thể loại Tâuhid
* Tâuhid: có nghĩa là chỉ tin tưởng thuần phục ở Allah duy nhất về việc tạo hóa, trong sự thờ phụng và các đại danh cùng những tính cách tuyệt đối cao cả của Ngài.

* Tâuhid được chia ra làm ba loại: Tâuhid Al-Rububiyah, Tâuhid Al-Uluhiyah và Tâuhid Al-Asmạ và Al-Sifat.


1- Tâuhid Al-Rububiyah:

Ðó là sự tin tưởng duy nhất rằng Allah là Ðấng duy nhất tạo ra mọi hoạt động trên vũ trụ như tạo hóa, ban bố lương thực, xếp đặt an bày việc luân chuyển biến hóa trong vũ trụ, làm cho sống chết .v.v..

Không có Ðấng Tạo Hóa nào khác ngoài Allah cả, qua lời phán của Allah như sau :

ﭧ ﭨ ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮊ الزمر: ٦٢

Allah là Đấng tạo hóa ra tất cả Al-Zumar: 62.
Và không có Đấng Ban Bố lương thực nào khác ngoài Allah cả, qua lời phán của Ngài.

ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ هود: ٦

Và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn lương thực lại không do Allah cung cấp Hud: 6.
Và cũng không có Đấng Cai Quản nào khác ngoài Allah cả, qua lời phán của Ngài :

ﭧ ﭨ ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ السجدة: ٥

Ngài sắp đặt mọi công việc từ trên trời xuống dưới đất Al-Sajadah: 5.
Và cũng không có Đấng nào ban cho sự sống và cái chết mà chỉ có Allah duy nhất, qua lời phán của Ngài.

ﭧ ﭨ ﮋ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮊ يونس: ٥٦

(Allah) là Đấng làm cho sống và chết để rồi cuối cùng các người được đưa về gặp Ngài Yunus: 56.
Những gì ở trên đã được thị dân đa thần trong thời đại Nabi  chấp nhận nhưng họ không được dẫn dắt vào Islam, như Allah đã phán :

ﭧ ﭨ ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﮊ لقمان: ٢٥

Và nếu Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: "Ai đã tạo ra các tầng trời và trái đất ? chắc chắn chúng sẽ đáp: Allah" Luqman: 25.


: data
data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ


  1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương