Giáo trình Nhập môn Tin học LỜi nóI ĐẦU


Một số khái niệm cơ bản trong Windows XPtải về 4.67 Mb.
trang31/63
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích4.67 Mb.
#39016
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   63

2.1.2. Một số khái niệm cơ bản trong Windows XP


2.1.2.1. Tổ chức thông tin trên đĩa từ
Mọi thông tin trên máy tính đều chỉ là tập hợp các con số 0 hoặc 1. Các số này được lưu trữ dưới các trạng thái khác nhau trong máy tính: Tín hiệu từ, tín hiệu điện, tín hiệu quang. . . để khi cần thiết, máy tính có thể đọc lại chúng và chuyển thành các con số 0, 1 để xử lý. Các thiết bị trong máy tính có khả năng lưu trữ những thông tin này được gọi là các thiết bị nhớ. Windows lưu trữ và tổ chức thông tin theo cấu trúc cây. Có bốn khái niệm chính được Windows sử dụng trong cấu trúc này:

• Ổ đĩa (driver)

• Thư mục (directory)

• Tệp (file)

• Đường dẫn (path)

Thông tin được lưu trữ trong các tệp khác nhau. Những tệp này được đặt trong các thư mục, các thư mục có thể được đặt trong các thư mục khác, cuối cùng là thư mục được đặt trong ổ đĩa.


2.1.2.2. Ổ đĩa
Ổ đĩa là đơn vị logic cấp cao nhất mà Windows sử dụng trong cấu trúc cây để lưu trữ và tổ chức thông tin. Mỗi ổ đĩa tương ứng với một gốc cây, do đó không có khả năng ổ đĩa chứa ổ đĩa. Với Windows, mỗi máy tính có thể có một hay nhiều ổ đĩa. Mỗi ổ đĩa được đại diện bởi một ký tự trong bảng chữ cái A – Z (không phân biệt hoa - thường) và ký tự hai chấm “:”. Do đó, mỗi máy tính chỉ có thể có tối đa là 26 ổ đĩa.

Bên trong mỗi ổ đĩa là các tệp và các thư mục. Các tệp và thư mục chứa trong ổ đĩa này có thể trùng tên với các tệp và thư mục trong ổ đĩa khác. Nhưng không bao giờ có hai ổ đĩa cùng tên. Thông thường các ổ đĩa A, B là các ổ đĩa mềm, các ổ đĩa C, D,. . . Z là các ổ đĩa cứng, đĩa mạng, đĩa CD(DVD) hay đĩa ảo, đĩa RAM.


2.1.2.3. Thư mục

Thư mục là khái niệm logic của Windows dùng để quản lý thông tin trên đĩa. Mỗi thư mục tương ứng với một cành trong cấu trúc cây của Windows. Do đó, mỗi thư mục có thể chứa hoặc không chứa một hay nhiều thư mục con hay các tệp (khi đó nó được gọi là thư mục cha). Các thư mục con của thư mục này lại có thể chứa các thư mục con hoặc các tệp khác. Mỗi thư mục đều được đặt tên, quy tắc đặt tên thư mục cũng giống như quy tắc đặt tên tệp sẽ được nêu ở mục sau). Các thư mục con có chung một thư mục cha thì không được phép trùng tên. Ngoài ra, Windows còn có ba thư mục đặc biệt được biểu diễn riêng bởi các ký hiệu trong câu lệnh:

• Thư mục gốc (root directory): Ký hiệu “\”. Đây là thư mục duy nhất không có thư mục cha. Thư mục này phụ thuộc trực tiếp vào ổ đĩa. Mỗi ổ đĩa chỉ có một thư mục gốc duy nhất. Mọi thư mục khác trong ổ đĩa đều là thư mục con của thư mục gốc hoặc là con của các thư mục khác.

• Thư mục hiện hành (current directory): Ký hiệu “.”. Giống như khái niệm ổ đĩa, tại mỗi thời điểm, Windows chỉ làm việc với một thư mục duy nhất trên các ổ đĩa (còn gọi là đang mở thư mục nào). Thư mục mà Windows đang làm việc gọi là thư mục hiện hành. Nếu máy tính có nhiều ổ đĩa thì mỗi ổ đĩa có một thư mục hiện hành riêng (Mặc định khi mới khởi động là thư mục gốc của mỗi ổ đĩa). Tuy nhiên khi chỉ nói thư mục hiện hành tức là nói đến thư mục đang làm việc của ổ đĩa hiện hành.


Ví dụ: Giả sử máy tính của bạn có hai ổ đĩa A và C. Tại ổ A, thư mục đang mở là thư mục gốc “A:\” còn tại ổ C thư mục đang mở là thư mục WINDOWS nằm trong thư mục gốc “C:\WINDOWS”. Ổ đĩa hiện hành là ổ đĩa C. Khi đó ta có các phát biểu sau:

- Thư mục hiện hành của ổ đĩa C là: C:\WINDOWS

- Thư mục hiện hành của ổ đĩa A là: A:\

- Thư mục hiện hành là: C:\WINDOWS


• Thư mục cha (parent directory): Ký hiệu “..”. Ngoại trừ các thư mục gốc “\”, mọi thư mục khác trên hệ thống đều nằm trong một thư mục cha của nó. Có thể dễ dàng xác định được thư mục cha của những thư mục này thông qua tên của chúng.

Ví dụ:

-Thư mục cha của thư mục C:\WINDOWS\TEMP là thư mục C:\WINDOWS

- Thư mục cha của thư mục C:\WINDOWS là thư mục C:\

- Thư mục C:\ không có thư mục cha


Chính bởi khả năng chứa lẫn nhau của các thư mục nên cấu trúc lưu trữ thông tin của Windows có dạng cây (còn gọi là cây thư mục). Mỗi một máy tính (sử dụng Windows) có thể có một hay nhiều cây phụ thuộc vào số lượng ổ đĩa có trong máy.
2.1.2.4. Tệp (File)

Tệp là khái niệm logic cơ sở của Windows trong việc lưu trữ thông tin. Mỗi tệp là một tập hợp các thông tin có quan hệ với nhau. Trong hệ thống cây thư mục, các tệp tương ứng với các lá cây. Không có khái niệm tệp này chứa tệp kia. Mỗi tệp đều phải được chứa trong một và chỉ một thư mục duy nhất. Cũng giống như thư mục: Các tệp và cả các thư mục có cùng một thư mục cha thì đều không được phép trùng tên (Nếu điều này xảy ra tại máy tính nào có nghĩa là hệ thống lưu trữ thông tin của máy tính đó đã có vấn đề).


2.1.2.5. Đường dẫn (Path)
Đường dẫn là khái niệm được Windows sử dụng để định vị các tệp, thư mục trong hệ thống cây thư mục của Windows. Mỗi tệp hoặc thư mục (trừ thư mục gốc) đều được đặt trong một thư mục cha xác định, các thư mục cha đó lại được đặt trong các thư mục cha khác. Quá trình trên cứ tiếp diễn như vậy cho đến thư mục gốc. Mỗi thư mục gốc lại được đặt trong một ổ đĩa xác định. Mỗi quá trình đi từ một tệp hoặc thư mục xác định đến ổ đĩa chứa chúng (Xét cả hai chiều) tạo ra một con đường xác định ta gọi là đường dẫn.

Trong một máy tính, không có hai tệp hoặc thư mục nào có chung một con đường như vậy. Một đường dẫn đầy đủ bao gồm tên ổ đĩa (có dấu hai chấm), thư mục gốc, các thư mục cha đến một tệp hoặc một thư mục con được gọi là đường dẫn tuyệt đối. Nếu thiếu bất kỳ một thành phần nào trong các thành phần nêu trên thì đường dẫn được gọi là đường dẫn tương đối. Các thành phần trên được nối với nhau bởi các dấu “\” (Ngoại trừ các phần nối tới thư mục gốc).


Ví dụ: - Đường dẫn tuyệt đối

C:\WINDOWS\COMMAND\ANSI.SYS

- Đường dẫn tương đối

ANSI.SYS

..\COMMAND\ANSI.SYS

C:ANSI.SYS\WINDOWS\COMMAND\ANSI.SYS

2.1.3 Một số khái niệm cơ bản trên màn hình Windows XP2.1.3.1. Biểu tượng (Icon)
Biểu tượng là các hình ảnh nhỏ thể hiện các chương trình máy tính, các tệp, thư mục, máy in,. . . Để kích hoạt các chương trình/tệp/thư mục/. . . mà các biểu tượng thể hiện, chúng ta chỉ cần nhắp chuột trái kép vào biểu tượng.
My computer, từ đây ta thực hiện truy cập tới mọi tài nguyên trên máy tính.My doccument, là nơi mặc định chứa tài liệu như văn bản, bảng tính, hình ảnh, âm thanh, …Recycle Bin (thùng rác), là nơi chứa tài liệu khi ta xóa nó. Điều này cho phép ta có thể thực hiện khôi phục lại các tài liệu này nêu chúng ta lỡ xóa nhầm. Các tài liệu này sẽ thực sự bị xóa khi ta xóa nó trong thùng rác.


Bảng 2.1: Một số biểu tượng đáng chú ý trên desktop

Chúng ta có thể đổi tên của các biểu tượng bằng cách nhắp chuột phải vào chúng và chọn “rename”, hoặc tương tự nhắp chuột phải và chọn “delete" để xóa chúng. Trên màn hình desktop có 3 biểu tượng rất đáng chú ý, được chỉ ra trong Bảng 2.1.


2.1.3.2. Cửa sổ (Window)
Khi một chương trình trong Windows XP được kích hoạt, giao diện làm việc của nó được thể hiện là một vùng hình chữ nhật trên màn hình, được gọi là cửa sổ (window).


Hình 2.3: Cửa sổ
Hình 2.3 là một ví dụ của cửa sổ. Trên mỗi cửa sổ là một thanh tiêu đề chứa tiêu đề của cửa số, thường là tên thư mục hoặc tên chương trình. Phía trên bên trái của cửa sổ là bảng chọn hệ thống của cửa sổ bao gồm các chức năng:

• Khôi phục (Restore): Đưa về chế độ mặc định của cửa sổ.

• Di chuyển vị trí cửa sổ (Move): (Chỉ thực hiện được khi ở chế độ mặc đinh, chứ không phải chế độ Maximize và Minimize) Di chuyển cửa sổ. Chúng ta cũng có thể di chuyển cửa sổ bằng cách nhấp chuột và giữ vào thanh tiêu đề của cửa sổ, di chuyển chuột để kéo cửa sổ đến chỗ cần đặt và nhả chuột.

• Thay đối kích thước (Size): (Chỉ thực hiện được khi ở chế độ mặc đinh, chứ không phải chế độ Maximize và Minimize): Thay đổi kích thước cửa sổ. Chúng ta cũng có thể thay đổi kích thước của cửa số bằng cách nhấp chuột và giữ vào các đường biên của cửa sổ, di chuyển chuột để thay đổi kích thước.

• Thu nhỏ (Minimize): Thu nhỏ về chế độ nhỏ nhất (không nhìn thấy cửa sổ, chỉ nhìn thấy trên thanh tác vụ).

• Phóng đại (Maximize): Phóng to cực đại (chiếm toàn bộ màn hình).

• Đóng (Close): Đóng cửa sổ, đồng thời kết thúc chương trình. Ngoài ra, phía trên bên phải cửa sổ có ba nút, lần lượt từ trái sang phải: thu nhỏ cửa sổ; phóng đại/khôi phục về chế độ mặc định hoặc chuyển đổi giữa hai chế độ này; và đóng cửa sổ.


Каталог: file -> downloadfile9
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7790-5 : 2008 iso 2859-5 : 2005
file -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
file -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
downloadfile9 -> Môn: Sinh học lớp 11 Câu 1
downloadfile9 -> Đề cương ôn thi Olympic 30/4 môn Sinh Biên soạn: Nguyễn Hoàng Thiên Tân
downloadfile9 -> Họ và tên: Lớp: ĐỀ thi số 5 MÔN: dinh dưỠng học ngàNH: bqcbns
downloadfile9 -> Đề tài Tìm hiểu về lợi ích của alexa
downloadfile9 -> Em xin chân thành cảm ơn! Hải Dương, ngày 31tháng 5 năm 2012 Sinh viên Vũ Tiến Duy MỤc lụC

tải về 4.67 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   63
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương