Môn: Sinh học lớp 11 Câu 1Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích8 Kb.
#25821
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG

Trường THPT Quỳnh Lưu I Môn: Sinh học lớp 11

Câu 1: Cho đồ thị sau:

Hãy cho biết?

a. Đường cong nào biểu diễn cường độ quang hợp, đường cong nào biểu diễn cường độ hô hấp?

Điểm A và B được gọi là gì?

b. Giải thích ảnh hưởng của nồng độ CO2 đối với 2 quá trình trên?

c. Cần điều khiển nồng độ CO2 như thế nào để thu được năng suất cao nhất?

d. Ứng dụng trong bảo quản nông sản?

Câu 2: Chim và thú đều hô hấp bằng phổi nhưng sự lưu thông khí ở chúng khác nhau như thế nào?

Câu 3: Trình bày chiều hướng tiến hóa của hệ thần kinh ở động vật.

Câu 4: Vì sao ở giai đoạn dậy thì, trẻ em lại lớn nhanh và có những sai khác rõ rệt về giới tính?

Câu 5: Mô phân sinh là gì? Gồm những loại nào? Hoạt động của mỗi loại mô phân sinh chịu ảnh hưởng của hoocmôn nào? Ở thực vật hai lá mầm sự sinh trưởng ở phần thân non với phần thân già có gì khác nhau? Các cây một lá mầm sống lâu năm có kiểu sinh trưởng như thế nào?

Câu 6: Bài tập 1 (Dành cho chương trình nâng cao)

Xét 3 tế bào sinh dưỡng I, II, III của một loài, các tế bào này đều nguyên phân trong cùng một thời gian 3h. Số tế bào con sinh ra từ tế bào I bằng số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội của loài. Các tế bào con của tế bào II có số NST đơn gấp 4 lần số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội của 1 tế bào. Các tế bào con thuộc tế bào III có 16 NST đơn. Tổng số tế bào con được tạo thành từ 3 tế bào trên có 112 NST ở trạng thái chưa tự nhân đôi.

a. So sánh tốc độ phân bào của 3 tế bào trên?

b. Tính thời gian cần thiết cho mỗi chu kỳ tế bào đối với mỗi tế bào.

c. Cũng ở loài trên, xét 1 tế bào sinh dục sơ khai với các NST thường kí hiệu A đồng dạng với a, B đồng dạng với b, D đồng dạng với d. Môi trường tế bào đã cung cấp cho tế bào này 31 NST A để hình thành các tế bào con, các tế bào con đều giảm phân để tạo 128 giao tử. Tế bào sinh dục nêu trên là tế bào sinh tinh hay sinh trứng? Vì sao?

Bài tập 2 ( Dành cho chương trình cơ bản)

Một hợp tử của một loài sinh vật, sau 7 đợt nguyên phân liên tiếp, môi trường tế bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 1016 NST đơn.

a. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài.

b. Khi loài đó phát sinh giao tử, có mấy loại tinh trùng, mấy loại trứng được tạo ra khác nhau về nguồn gốc NST của cha và mẹ.c. Tính tỷ lệ các kiểu giao tử có 1,2,3,4 NST có nguồn gốc từ bố.
Каталог: file -> downloadfile9 -> 204
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7790-5 : 2008 iso 2859-5 : 2005
file -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
file -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
204 -> Đề cương ôn thi Olympic 30/4 môn Sinh Biên soạn: Nguyễn Hoàng Thiên Tân
downloadfile9 -> Họ và tên: Lớp: ĐỀ thi số 5 MÔN: dinh dưỠng học ngàNH: bqcbns
downloadfile9 -> Đề tài Tìm hiểu về lợi ích của alexa
downloadfile9 -> Giáo trình Nhập môn Tin học LỜi nóI ĐẦU
downloadfile9 -> Em xin chân thành cảm ơn! Hải Dương, ngày 31tháng 5 năm 2012 Sinh viên Vũ Tiến Duy MỤc lụC


Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương