Giáo trình Nhập môn Tin học LỜi nóI ĐẦUtải về 4.67 Mb.
trang33/63
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích4.67 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   63

2.1.3.5. Sử dụng chuột (Mouse) trên nền Windows

Chuột dùng điều khiển con trỏ chuột tương tác với những đối tượng trên màn hình.Các phím chuột, Một con chuột có một phím chính và một phím phụ. Phím chính dùng để chọn và nhấp vào các đối tượng, đặt vị trí của con trỏ trong một văn bản, và để kéo các đối tượng. Phím chính thường được đặt là phím trái. Phím phụ thường dùng để hiện ra một bảng chọn liên quan đến đối tượng đang trỏ đến. Bảng chọn này giúp hoàn thành một số công việc liên quan đến đối tượng đang trỏ đến nhanh hơn. Nhấp phím phụ được gọi là nhấp chuột phải (right-clicking) do phím phụ thường được đặt là phím phải. Chúng ta có thể thay đổi chức năng của hai phím này (ví dụ cho những người thuận tay trái).Chuột thường có 2 nút:

  1. ▫ Nút trái thường dùng để chọn đối tượng; rê đối tượng...

  2. ▫ Nút phải thường dùng hiển thị một menu công việc. Nội dung Menu công việc thay đổi tùy thuộc con trỏ chuột đang nằm trên đối tượng nào.

Các hành động mà chuột thực hiện

Trỏ đối tượng

Rà chuột trên mặt phẳng bàn để di chuyển con trỏ chuột trên màn hình trỏ đến đối tượng cần xử lý.

Click trái

Thường dùng để chọn một đối tượng, bằng cách trỏ đến đối tượng, nhấn nhanh và thả mắt trái chuột.

Rê/Kéo (Drag)

Dùng di chuyển đối tượng hoặc quét chọn nhiều đối tượng ... bằng cách trỏ đến đối tượng, nhấn và giữ mắt trái chuột, di chuyển chuột để dời con trỏ chuột đến vị trí khác, sau đó thả mắt trái chuột.

Click phải

Thường dùng hiển thị một menu công việc liên quan đến mục được chọn, bằng cách trỏ đến đối tượng, nhấn nhanh và thả mắt phải chuột.

Bấm đúp

(Double click)Thường dùng để kích hoạt chương trình được hiển thị dưới dạng một biểu tượng trên màn hình, bằng cách trỏ đến đối tượng, nhấn nhanh và thả mắt trái chuột 2 lần.


2.1.3.6. Nút “Start” của Windows XP
Nút “Start” (bắt đầu) là một phần rất quan trọng của Windows XP. Khi chúng ta nhấp chuột vào nút này, menu chính sẽ hiện ra cho phép chúng ta truy cập vào các chương trình (xem Hình 2.5 ), cài đặt, máy in,. . .Hình 2.5: Bảng chọn Start menu (bên phải) và Classical Start menu (bên trái)
Sau đây là các chức năng trên bảng chọn khi chúng ta nhấp chuột vào nút Start:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   63


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương