Các nhà kinh t ế ĐÃ sai lầm như thế NÀO?tải về 1.36 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu13.01.2023
Kích1.36 Mb.
#54138
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
BET11- Các nhà kinh tế đã sai lầm như thế nàoBET-11 
1
 
 
CÁC NHÀ KINH T
Ế ĐàSAI LẦM NHƯ THẾ NÀO? 
 
 
 
 
 
 
BET-11 
M
ột ấn phẩm của VEPR 
Paul Krugman 
Lưu Dục Huy 
 
 
TLD #03 


CÁC NHÀ KINH TẾ ĐàSAI LẦM NHƯ THẾ NÀO? 
2
© 2017 Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR
Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) 
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 
BET-11 
Các nhà kinh tế đã sai lầm như thế nào?
1
 
Paul Krugman
2
Biên dịch: Trần Mạnh Cường
3
 
Quan điểm được trình bày trong bài viết này là của (các) tác giả và không
nhất thiết phản ánh quan điểm của dịch giả hoặc VEPR và Broaden Economics 
 
 
1
Nguồn bản tiếng Anh: 
https://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html
  
2
Giáo sư Kinh tế, Nobel Kinh tế năm 2008 
3
Phó Giám đốc, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR
Ph
ạm Nguyên Trường dịch 
TÁC PH
ẨM DỊCH DC-21 
Nguyễn Đôn Phước dịch 
TÁC PHẨM DỊCH DC-20 


BET-11 
3
Tổng quan: 
Trong suốt thời kỳ hoàng kim, các nhà kinh tế tài chính đã tin rằng các thị trường vốn 
ổn định – quả thực, vì thế mà cổ phiếu và những tài sản khác luôn được định giá đúng. 
Những mô hình thịnh hành không hề cho thấy khả năng về một cuộc khủng hoảng như 
đã xảy ra trong năm qua. Trong khi đó, các nhà kinh tế vĩ mô bị chia rẽ bởi những quan 
điểm của họ. Nhưng sự chia rẽ chủ yếu giữa những người tin rằng nền kinh tế thị trường 
tự do không bao giờ đi chệch hướng và những người tin rằng nền kinh tế thi thoảng 
cũng có thể đi chệch hướng nhưng bất kể độ chệch khỏi con đường lớn như thế nào thì 
cũng có thể và sẽ được nắn lại bởi Cục Dự trữ Liên bang toàn năng. Cả hai bên đều 
không được chuẩn bị để làm quen với một nền kinh tế đi chệch đường ray mà ngay cả 
khi Cục Dự trữ Liên bang có cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm gì được.
Và trong diễn biến của cuộc khủng hoảng, những lỗ hổng trong giới kinh tế học đã bị 
phơi bày rõ ràng hơn bao giờ hết.
 
Rất khó để nói rằng giới kinh tế học sẽ đi tới đâu. Nhưng điều mà gần như chắc chắn 
đó là các nhà kinh tế sẽ phải học cách sống chung với sự hỗn loạn. Nghĩa là, họ sẽ phải 
nhận thức được tầm quan trọng của tính phi lý trí, hành vi không thể dự đoán thường 
xuyên, đối mặt với sự không hoàn hảo đặc trưng của thị trường và chấp nhận rằng một 
lý thuyết kinh tế phù hợp cho mọi thứ còn lâu mới xuất hiện.

tải về 1.36 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương