Bài đọc 1 tiếng Việt / Bài đọc 2 tiếng Anhtải về 11.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích11.75 Kb.
Notes:

 1. Bài đọc 1 - tiếng Việt / Bài đọc 2 - tiếng Anh

 2. Phúc âm bằng tiếng Anh hay tiếng Việt (cả 2 có trong booklet).

 3. Bài giảng bằng tiếng Anh/tiếng Việt.

 4. Lời nguyện giáo dân - tiếng Anh

 5. Các kinh thương xót/vinh danh/tin kính/chiên Thiên Chúa đều đọc như trong booket.

 6. Kết Lễ
  a. Sau khi rước lễ, sẽ có một em sẽ giới thiệu/hướng dẫn
  b. Dâng hoa và đọc kinh đức mẹ La Vang
  c. Mời các bà mẹ lên trước cung thánh
  d. Các em sẽ hát bài Công Ơn Cha Mẹ
  e. Cha sẽ đứng dưới chúc lành cho các bà mẹ (đã có soạn)
  f. Cha ban phép lành kết lễ, sau đó Cha có thể đứng với các bà mẹ
  g. Các em sẽ hát bài kết lễ “Shine Jesus Shine”

Prayers of the Faithful

Celebrant: Jesus teaches us that we depend on the love of God and one another. With courage and faith, let us present our needs to our Father.

Lector:


 1. That the Church, through Pope Benedict XVI, bishops and priests, may continue to make Jesus known to the world through words of hope and works of love, we pray to the Lord...

 2. That world leaders may cooperate with one another in effort to resolve global crisis and to seek peace, justice, prosperity for all, we pray to the Lord...

 3. That all mothers on this Mother’s Day, may experience the profound joy and gratitude of being vessels of life, of love and of faith for their children and family, we pray to the Lord...

 4. That each member of our community may realize their call to stewardship and generously cooperate through sharing time, talent, and treasure, we pray to the Lord...

 5. That the youth in our community may discover the vocation to dedicate their life to serve the vulnerable, the forgotten, the less fortunate, the poor and the Church, we pray to the Lord...

 6. That those who have died, particularly the mothers and those with special intentions, received into the joy of God’s kingdom in eternal life, we pray to the Lord...


Celebrant:
Heavenly Father, the vine grower, we ask that your Spirit may work in and through us so that we may bear much fruit for your kingdom. We ask this through Christ our Lord. Amen.


Closing Remark

Kính thưa Cha, quý Ông Bà, quý Cha Mẹ và các Cô Chú,

Hôm nay là ngày Hiền Mẫu, ngày của các bà Mẹ. Người Mẹ đặc biệt nhất của tất cả mọi người, người Mẹ gương mẫu của mọi gia đình và là Mẹ của Giáo Hội, đó là Mẹ Maria. Qua hình ảnh Mẹ La Vang, người đã phù trợ bao giáo dân trong những lúc gian nan. Chúng con xin dâng lên Mẹ bó hoa như lời cám ơn cảm mến chân thành và xin mọi người hướng về Mẹ đọc kinh kính Đức Mẹ La Vang.

(After the La Vang Prayer)

Kính thưa các bà Mẹ của chúng con,

Để nói lên lòng kính yêu và cảm mến, chúng con xin mời tất cả những người mẹ đang hiện diện trong nhà thờ hôm nay bước lên trước cung thánh, theo hai hàng ở giữa và hai hàng ở hai bên. Khi đi lên, xin nhận một bông hồng tượng trưng cho lòng kính yêu và thảo hiếu của chúng con đối với người mẹ.

(After they settle in front of the altar)

Kính thưa Mẹ của chúng con,

Ngày hiền mẫu hôm nay chúng con xin cám ơn Mẹ của chúng con đã và đang nuôi nấng dạy dỗ chúng con để trở nên người, với bao nhiêu công lao hy sinh không quản khó nhọc hao mòn trong thời buổi khó khăn để chúng con được học hành và mái ấm gia đình, lo cho chúng con từng cơm ăn áo mặc hàng ngày, cho chúng con tình thương ví như núi cao sông dài, và nhất là làm gương sáng cho chúng con một đức tin vững vàng.

Today as we celebrate the Mother’s Day, they stand in front of the altar with a red rose, we honor them for their love, sacrifice, dedication and their faith in every day’s life.

You know Mom! We love you and we always pray for you.

(Instant applause)

Kính thưa Mẹ của chúng con,

“Con còn bé nên chẳng có gì, để đền đáp ơn nghĩa mẹ.
Con chỉ biết cầu xin Chúa Trời, giúp mẹ con an vui suốt đời.”

Trong tâm tình đó chúng con mượn lời bài hát "Cầu Cho Cha Mẹ" để kính tặng Mẹ với hết khả năng của chúng con.(Start singing)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương