QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi nguyên và MÔI trưỜng số 18/2005/QĐ-btnmt ngàY 30 tháng 12 NĂM 2005 ban hành bộ ĐƠn giá DỰ toán các công trình đỊa chấTtải về 0.92 Mb.
trang8/11
Chuyển đổi dữ liệu09.07.2016
Kích0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Bảng số: 20


Đơn vị tính: nghìn đồng

Loại công trình
và độ sâu

Đất dính
(sét, sét cát)

Đất dính yếu
(cát pha, cát sét lẫn ít sỏi, cuội)

Kích thước mẫu (m)

0,2 x 0,2 x 0,2

0,3 x 0,3 x 0,3

0,2 x 0,2 x 0,2

0,3 x 0,3 x 0,3

Hố hào giếng

Độ sâu 0 - 3 m

3,1 - 6 m

6,1 - 8 m

8,1 - 10 m

10,1 - 12 m

> 12 m

172,38


196,06

228,08


310,26

395,54


483,90

260,58


301,91

352,52


483,90

622,21


767,45

179,34


314,31

349,99


438,73

572,06


705,69

279,41


461,62

500,36


705,69

977,49


1174,11

Lò bằng, lò vỉa dọc, lò xuyên vỉa

483,90

767,45

705,69

1174,11

6.21. Đơn giá dự toán cho công tác: Quan trắc động thái nước chuyên đề một lần đo mực nước, một lần đo nhiệt độ nước trong lỗ khoan, giếng

Bảng số: 21


Đơn vị tính: nghìn đồng/lần

Dạng công tác

Chiều sâu nghiên cứu (m)
0 - 25

26 - 50

51 - 100

101 - 150

151 - 300

301 - 400

Đo mực nước trong công trình

Có miệng đóng kín

Có miệng để hở14,74

11,04


15,38

11,49


17,55

13,16


19,76

17,55


28,56

24,16


35,18

30,77


Đo nhiệt độ nước trong công trình

Có miệng đóng kín

Có miệng để hở28,02

21,95


26,23

22,75


16,00

24,72


30,77

28,56


35,18

32,97


41,80

39,59


6.22. Đơn giá dự toán cho công tác: Quan trắc động thái nước chuyên đề một lần đo lưu lượng, một lần đo nhiệt độ nước lấy một mẫu nước ở lỗ khoan tự chảy điểm lộ nước và dòng chảy trên mặt

Bảng số: 22


Đơn vị tính: nghìn đồng/lần

Số thứ tự

Dạng công tác

Đơn giá

1

Đo lưu lượng của nước tự phun bằng bình khắc độ 3 lần

16,56

2

Đo lưu lượng theo ván đo nước đọc số ở cột áp lực 2 lần

10,69

3

Đo lưu lượng bằng đồng hồ đo nước

16,56

4

Đo lưu lượng bằng lưu lượng kế màng chắn đọc số ở cột áp lực 2 lần

16,56

5

Đo lưu lượng của lỗ khoan tự phun ở dòng nằm ngang

16,56

6

Đo lưu lượng của lỗ khoan tự phun ở dòng thẳng đứng

16,56

7

Đo cột áp lực ở lỗ khoan tự phun có lắp và tháo áp kế

16,56

8

Đo nhiệt độ của nước khi bơm ở các lỗ khoan tự chẩy, ở mạch nước và dòng nước chẩy trên mặt

21,46

9

Lấy một mẫu nước ở điểm lộ, dòng chẩy trên mặt, lỗ khoan tự phun để phân tích hóa học

27,98

6.23. Đơn giá dự toán cho công tác: Quan trắc động thái nước chuyên đề lấy một mẫu nước, hoặc khí trong lỗ khoan hoặc giếng

Bảng số: 23


Đơn vị tính: nghìn đồng/lần

Dạng công tác

Chiều sâu nghiên cứu (m)
0 - 25

26 - 50

51 - 100

101 - 150

151 - 300

301 - 400

Lấy mẫu bằng ống múc

Không có giá 3 chân

Có giá 3 chân176,13

170,77


178,84

173,45


186,62

176,13


192,08

183,89


205,52

197,19


224,36

210,69


Bơm lấy mẫu

Không có giá 3 chân

Có giá 3 chân158,02

194,64


163,01

197,40


168,32

202,54


176,02

208,10


189,22

221,75


205,36

235,57


6.24. Đơn giá dự toán cho công tác: Quan trắc động thái nước chuyên đề để trang bị một đầu của lỗ khoan để quan trắc một lần các yếu tố cân bằng nước để lắp một lần máy đo độ thấm

: vanban -> Lists -> VBPQConvert -> Attachments
Attachments -> QUỐc hội nghị quyết số: 109/2015/QH13 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HÀnh chính nhà NƯỚC
Attachments -> CỦa bộ trưỞng bộ giao thông vận tải số 23/2006/QĐ-bgtvt ngàY 04 tháng 5 NĂM 2006 ban hành tiêu chuẩn ngành “PHƯƠng tiệN giao thông đƯỜng sắt toa xe phưƠng pháp kiểm tra khi sản xuấT, LẮp ráp mớI” 22 tcn 349 – 06
Attachments -> PHƯƠng tiện giao thông cơ giớI ĐƯỜng bộ
Attachments -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata thông tri
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ XÂy dựng số 37/2006/QĐ-bxd ngàY 22 tháng 12 NĂM 2006
Attachments -> “ÁO ĐƯỜng mềM – CÁc yêu cầu và chỉ DẪn thiết kế”
Attachments -> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-cp ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức
Attachments -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ y tế SỐ 493/byt-qđ ngàY 10 tháng 6 NĂM 1994 VỀ việc ban hành tiêu chuẩN ngành artemisinin
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩaviệt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương