Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhàtải về 7.23 Mb.
trang18/28
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.23 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28
00351

TOYOTA CRESTA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

250

320

360

400

450

500
00352

TOYOTA CRESTA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

380

450

500

550
00353

TOYOTA CRESTA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

630

700

730
00354

TOYOTA CRESTA (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

400

500

600

670

740

770
00355

TOYOTA 4 RUNER (HILUX SUF) - Loại 02 Cửa, 2.4

320

400

480

540

616

640
00356

TOYOTA Loại khác (4 cửa) dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

250

320

360

400

450

500
00357

TOYOTA Loại khác (4 cửa) dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

380

450

500

550
00358

TOYOTA Loại khác (4 cửa) dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

630

700

730
00359

TOYOTA Loại khác (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

400

500

600

670

740

770
00359

TOYOTA Loại khác (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

22400360

TOYOTA 4 RUNER (HILUX SUF) - Loại 02 Cửa, 3.0

440

520

600

648

720

760
00361

TOYOTA 4 RUNER (HILUX SUF) - Loại 04 Cửa, 3.0

550

650

750

810

900

950
00362

TOYOTA 4 RUNER (HILUX SUF) - Loại 04 Cửa, 2.4

400

500

600

675

770

800
00363

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.5, 05 Cửa, thân to, lốp to

750

900

1.050

1.250

1.40000364

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.2, 05 Cửa, thân to, lốp to

650

820

980

1.150

1.25000365

TOYOTA LAND CRUISER - Loại STD 4.0 trở xuống, 05 Cửa

550

650

800

900

1.00000366

TOYOTA LAND CRUISER - PRADO 2.7; 5 Cửa, thân to, lốp to

650

750

850

1.000

1.10000367

TOYOTA LAND CRUISER - PRADO 3.0; 5 Cửa, thân to, lốp to

700

800

900

1.100

1.25000368

TOYOTA LAND CRUISER - PRADO 4.0; 5 Cửa, thân to, lốp to

700

900

1.000

1.350

1.45000369

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.5, 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

600

720

840

1.000

1.12000370

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.2, 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

520

656

784

920

1.00000371

TOYOTA LAND CRUISER - Loại 4.0, 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

560

720

800

1.080

1.16000372

TOYOTA LANDCRUISER UZJ200L-GNAEK; 4.7 (08 chỗ)
1.950


2.609
00373

TOYOTA LANDCRUISER PRADO GX 2.7; (08 chỗ)
1.100

1.200

1.200


00374

TOYOTA LANDCRUISER 4.2; 09 chỗ1.400

00375

TOYOTA LAND CRUISER 4.2; 08 chỗ
1.400
00376

TOYOTA LANDCRUISER 4.5; 05 chỗ1.250

00377

TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0; 05 Cửa

800

890

990

1.170

1.300

1.300
00378

TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4.0; 08 chỗ
1.600
00379

TOYOTA LANDCRUISER PRADO GX 3.0; 08 chỗ1.450

00380

TOYOTA LANDCRUISER PRADO VX 4.0; 08 chỗ600

00381

TOYOTA LAND CRUISER PRADO GX 2.7; 05 chỗ


1.200


00382

TOYOTA LANDCRUSER PRADO VX-R 4.7; 08 chỗ2.000

00383

TOYOTA PRADO 2.7; 08 chỗ
1.200

1.200

00384

TOYOTA PRADO GX 2.7; 08 chỗ
1.200

1.200

00385

TOYOTA FJ CRUISER 4.0; 05 chỗ
1.000

1.000

00386

TOYOTA RAV4 LIMITED 2.4; 07 chỗ1.000

1.000


00387
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương