Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhàtải về 7.23 Mb.
trang17/28
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.23 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
TOYOTA CAMRY XLE V6 3.5; 05 chỗ

1.100

1.150

1.150

00312

TOYOTA CAMRY SOLANA SE CONVERRTIBLE 3.3; 04 chỗ

93000313

TOYOTA CAMRY dung tích xi lanh 2.4

500

600

700

800

850

850

900

900


00314

TOYOTA CAMRY dung tích xi lanh 2.4; 05 chỗ, số sàn850

850

92000316

TOYOTA CAMRY LE AT 2.4; 05 chỗ500

500

88000317

TOYOTA CAMRY 2.4G 2.4; 05 chỗ

730

730

815

850

92000318

TOYOTA CAMRY dung tích xi lanh 2.2

400

500

600

700

78000319

TOYOTA CAMRY dung tích xi lanh 2.0

300

400

500

600

650

650

700

700

75000320

TOYOTA SUPRA 3.0

800

900

1.000

1.200

1.300

1.350
00321

TOYOTA CORONA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

250

320

360

400

450

500
00322

TOYOTA CORONA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

380

450

500

550
00323

TOYOTA CORONA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

630

700

730
00324

TOYOTA CORONA (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

400

500

600

670

740

770
00325

TOYOTA CORONA, CARINA, COROLA, CTARLET CELISA, MARKII, CRESTA Loại 2 cửa 1.3 trở xuống

200

256

288

320

360

400
00326

TOYOTA CARINA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

250

320

360

400

450

500
00327

TOYOTA CARINA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

380

450

500

550
00328

TOYOTA CARINA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

630

700

730
00329

TOYOTA CARINA (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

400

500

600

670

740

770
00330

TOYOTA CORONA, CARINA, COROLA, CTARLET CELISA, MARKII, CRESTA Loại 2 cửa 1.5; 1.6

216

256

304

360

400

440
00331

TOYOTA COROLA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

250

320

360

400

450

500
00332

TOYOTA COROLA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

380

450

500

550
00333

TOYOTA COROLA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

630

700

730
00334

TOYOTA COROLA (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

400

500

600

670

740

770
00335

TOYOTA CORONA, CARINA, COROLA, CTARLET CELISA, MARKII, CRESTA Loại 2 cửa 1.8; 2.0

280

360

440

504

560

584
00336

TOYOTA STARLET (4 cửa) dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

250

320

360

400

450

500
00337

TOYOTA STARLET (4 cửa) dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

380

450

500

550
00338

TOYOTA STARLET (4 cửa) dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

630

700

730
00339

TOYOTA STARLET (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

400

500

600

670

740

770
00340

TOYOTA CORONA, CARINA, COROLA, CTARLET CELISA, MARKII, CRESTA Loại 2 cửa 2.2; 2.5

320

400

480

536

592

616
00341

TOYOTA CELICA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

250

320

360

400

450

500
00342

TOYOTA CELICA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

380

450

500

550
00343

TOYOTA CELICA (4 cửa) dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

630

700

730
00344

TOYOTA CELICA (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

400

500

600

670

740

770
00346

TOYOTA MARKII (4 cửa) dung tích xi lanh 1.3 trở xuống

250

320

360

400

450

500
00347

TOYOTA MARKII (4 cửa) dung tích xi lanh 1.5; 1.6

270

320

380

450

500

550
00348

TOYOTA MARKII (4 cửa) dung tích xi lanh 1.8; 2.0

350

450

550

630

700

730
00349

TOYOTA MARKII (4 cửa) dung tích xi lanh 2.2; 2.5

400

500

600

670

740

770
00350

TOYOTA LAND CRUISER - STD 4.0 trở xuống, 05 cửa, thân nhỏ, lốp nhỏ

440

520

640

720

8001   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương