Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhàtải về 7.23 Mb.
trang1/28
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Phụ lục số 01

GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: đồng/m2 sàn xây dựng

STT

Danh mục Nhà, công trình kiến trúc trên đất

Đơn giá

I

Nhà ở biệt thự, nhà vườnNhà ở biệt thự hoặc nhà vườn từ 1-3 tầng (Khung BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, sơn tường, mái BTCT)

4.400.000

II

Nhà cấp III
1

Nhà 4 tầng tường, móng xây gạch, nền lát gạch men, tường lăn sơn, sàn mái BTCT

3.250.000

2

Nhà 4 tầng khung BTCT tường xây gạch, nền lát gạch men, tường lăn sơn, mái BTCT

3.400.000

3

Nhà 5 tầng tường, móng xây gạch, nền lát gạch men, tường lăn sơn, mái BTCT

3.640.000

4

Nhà 5 tầng khung BTCT, tường xây gạch, nền lát gạch men, tường lăn sơn, mái BTCT

3.800.000

III

Nhà cấp IV
1

Nhà 1 tầng tường, móng xây gạch, nền lát gạch men, tường lăn sơn, mái lợp ngói

2.710.000

2

Nhà 1 tầng tường, móng xây gạch, nền lát gạch men, tường lăn sơn, mái BTCT

2.900.000

3

Nhà 2 tầng tường, móng xây gạch, nền lát gạch men, tường lăn sơn, mái BTCT

3.000.000

4

Nhà 2 tầng khung BTCT tường xây gạch, nền lát gạch men, tường lăn sơn, mái BTCT

3.100.000

5

Nhà 3 tầng tường, móng xây gạch, nền lát gạch men, tường lăn sơn, mái BTCT

3.250.000

6

Nhà 3 tầng khung BTCT tường xây gạch, nền lát gạch men, tường lăn sơn, mái BTCT

3.300.000

Phụ lục số 02

TỶ LỆ (5) CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ ĐÃ SỬ DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 14/2012/QĐ-UBND ngày 24/5/2012

của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Thời gian đã sử dụng

Nhà biệt thự, nhà vườn (%)

Nhà cấp III (%)

Nhà cấp IV (%)

Thời gian sử dụng dưới 1 năm

100

100

100

Thời gian sử dụng trên 1 năm đến 5 năm

95

90

85

Thời gian sử dụng trên 5 năm đến 10 năm

90

80

70

Thời gian sử dụng trên 10 năm đến 15 năm

85

70

55

Thời gian sử dụng trên 15 năm đến 20 năm

80

60

45

Thời gian sử dụng trên 20 năm đến 30 năm

70

50

30

Thời gian sử dụng trên 30 năm đến 50 năm

60

40
Thời gian sử dụng trên 50 năm đến 70 năm

40

30
Thời gian sử dụng trên 70 năm đến 100 năm

30


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương