Phụ lục số 01 giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ ĐỐi với nhàtải về 7.23 Mb.
trang16/28
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích7.23 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

38.

XE DO HÃNG TOYOTA SẢN XUẤT


00146

TOYOTA LEXUS LS 430 (4.3)

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100

2.200

2.400

2.400


00147

TOYOTA LEXUS LS 400 (4.0)

1.000

1.100

1.400

1.600

1.80000148

TOYOTA LEXUS GS 300

700

800

1.100

1.350

1.450

1.650
00149

TOYOTA LEXUS ES 300

700

800

1.100

1.350

1.450

1.650
00150

TOYOTA ZACE

350

400

450

550

600

650
00279

TOYOTA LEXUS GS 330

700

800

1.100

1.350

1.450

1.650
00280

TOYOTA LEXUS ES 330

700

800

1.100

1.350

1.450

1.650
00281

TOYOTA LEXUS ES 350 3.5; 05 chỗ

1.450

1.450

1.450

1.500


00282

TOYOTA LEXUS GS 350 3.5; 05 chỗ
1.750

1.800

1.800


00283

TOYOTA LEXUS GS 460 4.6; 05 chỗ
2.300

2.300

2.400


00284

TOYOTA LEXUS LS 460L 4.6; 05 chỗ2.800

3.240


00285

TOYOTA LEXUS LS 600 HL 5.0; 04 chỗ3.900

3.900

4.60000286

TOYOTA LEXUS LX 470 4.7; 08 chỗ2.200

00287

TOYOTA LEXUS LX 470 (2 Cầu)2.000

2.200

2.30000288

TOYOTA LEXUS LX 570 5.7; 08 chỗ2.400

2.500

3.200

3.700

3.700

00289

TOYOTA LEXUS GX 470 4.7; 08 chỗ

1.220

1.350

1.500

1.700

1.700

1.800

1.800

1.800


00290

TOYOTA LEXUS GX 470 (2 Cầu)

1.400

1.600

1.800

2.100

2.200

2.200

2.250

00291

TOYOTA LEXUS GX 350 (2 Cầu)

2.000

2.200
00292

TOYOTA LEXUS RX 330 (2 Cầu)


1.400

1.500

1.500
00293

TOYOTA LEXUS RX 350 3.5; 05 chỗ
1.600

1.600

1.600
2.040

2.147

00294

TOYOTA LEXUS RX 400H(hybrid)2.100

00295

TOYOTA LEXUS RX 400H 3.3 (05 chỗ)


1.600

1.600

1.600

1.600

00296

TOYOTA LEXUS RX 300 3.0; 05 chỗ


950

1.050

1.200

1.300

00297

TOYOTA LEXUS IS 300 3.0; 05 chỗ


950

1.050

1.200

1.300

00298

TOYOTA LEXUS IS 350 3.0; 05 chỗ
1.600
00299

TOYOTA LEXUS IS 250 2.5; 05 chỗ
1.150

1.300

1.500

1.54300300

TOYOTA LEXUS SC 430 (02 Cửa)


1.800


00301

TOYOTA CROWN SUPER SALOON 3.0

700

800

900

1.000

1.00000302

TOYOTA CROWN ROYAL SALOON 3.0

770

880

990

1.100

1.10000303

TOYOTA CROWN STD dung tích xi lanh 2.4

570

650

750

850


00304

TOYOTA CROWN STD dung tích xi lanh 2.2

500

580

650

750


00305

TOYOTA AVALON 3.0

500

650

700

00306

TOYOTA CRESSIDA dung tích xi lanh 3.0

500

650

700

00307

TOYOTA CRESSIDA dung tích xi lanh 2.5 trở xuống

470

530

600

00308

TOYOTA CAMRY dung tích xi lanh 3.0; 3.5

600

700

800

930

1.000

1.050

1.050

1.100


00309

TOYOTA CAMRY 3.5Q 3.5; 05 chỗ
1.050

1.060

1.100


00310

TOYOTA CAMRY LE 3.5; 05 chỗ1.0001380
00311

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương