BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 3.27 Mb.
trang1/22
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích3.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Bautoshape 2Ộ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

autoshape 3


PHÊ DUYỆT

Danh mục 2577 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh

thực hiện tại Bệnh viện Phụ- Sản Trung ương

(Ban hành kèm Quyết định số 2143 /QĐ-BYT ngày 04 tháng6năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

autoshape 4Số TT của

BV

Số TT của

BYT

DANH MỤC KỸ THUẬT
I

HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC


A. TUẦN HOÀN


1

Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ


2

Ghi điện tim cấp cứu tại giường


3

Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ


6

Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên


7

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng


8

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng


10

Chăm sóc catheter tĩnh mạch


11

Chăm sóc catheter động mạch


15

Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm


16

Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục ≤ 8 giờ


18

Siêu âm tim cấp cứu tại giường


19

Siêu âm Doppler mạch cấp cứu tại giường


22

Siêu âm cấp cứu đánh giá tiền gánh tại giường

bệnh ở người bệnh sốc
28

Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ


29

Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch trung tâm (ScvO2)


30

Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch cảnh (SjvO2)


31

Đo độ bão hoà oxy tĩnh mạch trộn (SvO2)


32

Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu


45

Dùng thuốc chống đông


46

Điều trị tiêu sợi huyết cấp cứu


51

Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ


B. HÔ HẤP


54

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút)


55

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh có thở máy (một lần hút)


56

Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông kín (có thở máy) (một lần hút)


57

Thở oxy qua gọng kính (8 giờ)


58

Thở oxy qua mặt nạ không có túi (8 giờ)


59

Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) (8 giờ)


60

Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (8 giờ)


65

Bóp bóng Ambu qua mặt nạ


66

Đặt ống nội khí quản


67

Đặt nội khí quản 2 nòng


71

Mở khí quản cấp cứu


75

Chăm sóc ống nội khí quản (một lần)


76

Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần)


77

Thay ống nội khí quản


78

Rút ống nội khí quản


79

Rút canuyn khí quản


80

Thay canuyn mở khí quản


86

Khí dung thuốc cấp cứu (một lần)


87

Khí dung thuốc qua thở máy (một lần)


92

Siêu âm màng phổi cấp cứu


93

Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter


94

Dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp ≤ 8 giờ


95

Mở màng phổi cấp cứu


96

Mở màng phổi tối thiểu bằng troca


97

Dẫn lưu màng phổi liên tục ≤ 8 giờ


132

Thông khí nhân tạo xâm nhập ≤ 8 giờ


133

Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức VCV ≤ 8 giờ


134

Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PCV ≤ 8 giờ


135

Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) ≤ 8 giờ


136

Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức SIMV ≤ 8 giờ


137

Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức PSV ≤ 8 giờ


138

Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức CPAP ≤ 8 giờ


144

Thông khí nhân tạo trong khi vận chuyển


145

Cai thở máy bằng phương thức SIMV ≤ 8 giờ


155

Gây mê liên tục kiểm soát người bệnh thở máy ≤

8 giờ158

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản


159

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng caoC. THẬN – LỌC MÁU


160

Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang


164

Thông bàng quang


165

Rửa bàng quang lấy máu cục


D. THẦN KINH


201

Soi đáy mắt cấp cứu


202

Chọc dịch tuỷ sống


213

Điều trị co giật liên tục ≤ 8 giờ


Đ. TIÊU HÓA


216

Đặt ống thông dạ dày


218

Rửa dạ dày cấp cứu


221

Thụt tháo


222

Thụt giữ


223

Đặt ống thông hậu môn


224

Cho ăn qua ống thông dạ dày (một lần)


225

Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông dạ dày bằng bơm tay (một lần)


226

Nuôi dưỡng người bệnh qua ống thông hỗng tràng ≤ 8 giờ


227

Nuôi dưỡng người bệnh liên tục bằng máy truyền thức ăn qua ống thông dạ dày ≤ 8 giờ


228

Nuôi dưỡng người bệnh qua lỗ mở dạ dày (một lần)


229

Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh

mạch ngoại biên ≤ 8 giờ
230

Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch trung tâm ≤ 8 giờ


239

Siêu âm ổ bụng tại giường cấp cứu


240

Chọc dò ổ bụng cấp cứu


241

Dẫn lưu dịch ổ bụng cấp cứu ≤ 8 giờ


244

Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm


E. TOÀN THÂN


245

Cân người bệnh tại giường bằng cân treo hay cân điện tử


246

Đo lượng nước tiểu 24 giờ


247

Hạ thân nhiệt chỉ huy


248

Nâng thân nhiệt chỉ huy


250

Kiểm soát đau trong cấp cứu


251

Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da)


252

Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ


253

Lấy máu tĩnh mạch bẹn


254

Truyền máu và các chế phẩm máu


255

Kiểm soát pH máu bằng bicarbonate ≤ 8 giờ


256

Điều chỉnh tăng/giảm kali máu bằng thuốc tĩnh mạch


257

Điều chỉnh tăng/giảm natri máu bằng thuốc tĩnh mạch


258

Kiểm soát tăng đường huyết chỉ huy ≤ 8 giờ


262

Gội đầu cho người bệnh tại giường


264

Tắm cho người bệnh tại giường


267

Thay băng cho các vết thương hoại tử rộng (một lần)


270

Ga rô hoặc băng ép cầm máu


275

Băng bó vết thương


276

Cố định tạm thời người bệnh gãy xương


278

Vận chuyển người bệnh cấp cứu


280

Vận chuyển người bệnh nặng có thở máy
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương