Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 100.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích100.6 Kb.Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phần I

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1233/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


STT

Tên thủ tục hành chính

Lý do sửa đổi, bổ sung

Mã số

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Thay thế cho thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở mới thành lập của tổ chức, cá nhân

015955

2

Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Thay thế cho thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

015996

3

Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Bổ sung mới theo Quyết định số 447/QĐ-BLĐTBXH ngày 9 tháng 4 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Phần II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định 1233/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện gửi hồ sơ đề nghị cấp phép đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - TB&XH. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thì thông báo cho cơ sở biết; đồng thời có văn bản kèm theo hồ sơ của cơ sở cai nghiện và phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định (mẫu số 1);

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đầy đủ trong thời gian 3 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ;

- Bước 2: Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – TB&XH tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở cai nghiện và báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động – TB&XH xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện;

- Bước 3: Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Lao động – TB&XH có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện cho cơ sở cai nghiện, nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Bước 4: Sở Lao động – TB&XH nhận giấy phép từ Bộ Lao động – TB&XH và trả kết quả cho cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - TB&XH.b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy;

+ Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cai nghiện khác;

+ Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: bản kê khai cơ sở vật chất, bản kê khai thiết bị, bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy, bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải;

+ Tài liệu chứng minh gồm: Bản sao có chứng thực chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện, danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Cấp tỉnh: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp Bộ: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở cai nghiện ma túy.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Lao Động - TB&XH.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TB&XH.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế.g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép cai nghiện ma túy tự nguyện.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 1, Mẫu 2.

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Đối với cơ sở hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ:


- Về cơ sở vật chất:

+ Khu vực chuyên môn phải đảm bảo có nơi tiếp nhận người nghiện, cắt cơn giải độc, cấp cứu, theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khoẻ, xét nghiệm và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của Bộ Y tế;

+ Có đủ điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, chất thải theo quy định;

+ Có đủ trang thiết bị y tế để thực hiện việc cắt cơn, giải độc, theo dõi sức khoẻ và phục hồi sức khoẻ sau cắt cơn, giải độc theo đúng quy định của Bộ Y tế;

+ Có khu vực quản lý riêng cho người cai nghiện ma túy là người chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm; người đã cai nghiện nhiều lần hoặc người có hành vi gây rối trật tự công cộng trong thời gian cai nghiện;

+ Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên và người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện;

+ Đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt hợp vệ sinh cho người cai nghiện ma túy.

- Về nhân sự:

+ Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải là người đã có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và đã được tập huấn về công tác cai nghiện ma túy;

+ Người phụ trách chuyên môn của cơ sở cai nghiện là bác sĩ, được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực tâm thần hoặc trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ cai nghiện, có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên, trong đó có thời gian trực tiếp làm công tác cai nghiện từ đủ mười hai tháng trở lên;

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn tâm lý, có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đối với người làm công tác bảo vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;

+ Người làm việc tại cơ sở cai nghiện tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, không thuộc đối tượng cấm hành nghề.

2. Đối với cơ sở hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện:

- Về cơ sở vật chất:

+ Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ và phục hồi sức khoẻ sau cắt cơn, giải độc; có khu vực quản lý riêng cho người cai nghiện ma túy là người chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm;

+ Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện ma túy;

+ Có nơi học tập, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, luyện tập dưỡng sinh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ theo chương trình giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy;

+ Có hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, chất thải hoạt động ổn định;

+ Có mặt bằng, nhà xưởng đủ điều kiện mở lớp dạy nghề và tổ chức lao động trị liệu phù hợp cho người cai nghiện ma túy;

- Về nhân sự:

+ Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi là người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có thời gian làm công tác cai nghiện, phục hồi từ đủ mười hai tháng trở lên và đã được tập huấn công tác cai nghiện ma túy;

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn tâm lý, giáo viên dạy nghề, kỹ thuật viên có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đối với người làm công tác bảo vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;

+ Người làm việc tại cơ sở cai nghiện tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, không thuộc đối tượng cấm hành nghề.

3. Đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện:

- Về cơ sở vật chất: Khu vực chuyên môn phải đảm bảo có nơi tiếp nhận người nghiện, cắt cơn giải độc, cấp cứu, theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khoẻ, xét nghiệm và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của Bộ Y tế;

- Về nhân sự:

+ Người đứng đầu cơ sở cai nghiện có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, đã được tập huấn về công tác cai nghiện ma túy;

+ Người phụ trách chuyên môn của cơ sở cai nghiện là bác sĩ, được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực tâm thần hoặc trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ cai nghiện, có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên, trong đó có thời gian trực tiếp làm công tác cai nghiện từ đủ mười hai tháng trở lên;

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn tâm lý, có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đối với người làm công tác bảo vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;

+ Người làm việc tại cơ sở cai nghiện tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, không thuộc đối tượng cấm hành nghề.l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nguyện ma túy tự nguyện;

- Nghị định 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nguyện ma túy tự nguyện;

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.


2. Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở cai nghiện gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động TB&XH. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thì thông báo cho cơ sở biết; đồng thời có văn bản kèm theo hồ sơ của cơ sở cai nghiện và phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định (mẫu số 1);

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đầy đủ trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ;

- Bước 2: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – TB&XH phải tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở cai nghiện và báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động – TB&XH xem xét cấp giấy phép gia hạn hoạt động cho cơ sở cai nghiện;

- Bước 3: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Lao động – TB&XH có trách nhiệm cấp giấy phép gia hạn hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện cho cơ sở cai nghiện; nếu không cấp, thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Bước 4: Sở Lao động – TB&XH nhận giấy phép gia hạn hoạt động cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động – TB&XH và trả kết quả cho cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động TB&XH.

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện.

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy;

+ Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;

+ Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đề nghị gia hạn giấy phép trong 05 năm liên tục gần nhất. Nội dung báo cáo cần thể hiện như sau: Thông tin chung về cơ sở, những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân sự, kết quả hoạt động cụ thể từng năm, những kiến nghị, đề xuất.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

- Cấp tỉnh: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp bộ: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Lao động – TB&XH.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TB&XH.

          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế.g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép gia hạn hoạt động cai nghiện ma túy.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 1, Mẫu 2

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đảm bảo các yêu cầu, điều kiện phù hợp với nội dung Giấy phép đề nghị gia hạn.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nguyện ma túy tự nguyện;

- Nghị định 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nguyện ma túy tự nguyện;

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.


3. Thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cơ sở cai nghiện gửi hồ sơ đề nghị thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động TB&XH. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, thì thông báo cho cơ sở biết; đồng thời có văn bản kèm theo hồ sơ của cơ sở cai nghiện và gửi phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định (mẫu số 1);

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đầy đủ trong thời gian 3 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ;

- Bước 2: Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – TB&XH tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở cai nghiện và báo cáo với UBND tỉnh. UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động – TB&XH xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện (theo nội dung đề nghị thay đổi giấy phép của cơ sở);

- Bước 3: Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Lao động – TB&XH có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện (theo nội dung đề nghị thay đổi giấy phép của cơ sở), nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

- Bước 4: Sở Lao động – TB&XH nhận giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động – TB&XH và trả kết quả cho cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động TB&XH.

b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện

c) Thành phần số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy;

+ Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cai nghiện khác;

+ Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: bản kê khai cơ sở vật chất, bản kê khai thiết bị, bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy, bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải;

+ Tài liệu chứng minh gồm: Bản sao có chứng thực chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên đối với người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện;

+ Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện tự nguyện kể từ lần được cấp hoặc gia hạn giấy phép gần nhất, trong đó nêu rõ phương án hoạt động sau khi thay đổi phạm vi hoạt động, phương án giải quyết quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết:

- Cấp tỉnh: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp bộ: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Lao động – TB&XH.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – TB&XH.

          - Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế.g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

h) Lệ phí: Không

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 1, Mẫu 2

k) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

1. Đối với cơ sở hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe:

- Về cơ sở vật chất:

+ Khu vực chuyên môn phải đảm bảo có nơi tiếp nhận người nghiện, cắt cơn giải độc, cấp cứu, theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khoẻ, xét nghiệm và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của Bộ Y tế;

+ Có đủ điện, nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, chất thải theo quy định;

+ Có đủ trang thiết bị y tế để thực hiện việc cắt cơn, giải độc, theo dõi sức khoẻ và phục hồi sức khoẻ sau cắt cơn, giải độc theo đúng quy định của Bộ Y tế;

+ Có khu vực quản lý riêng cho người cai nghiện ma túy là người chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm; người đã cai nghiện nhiều lần hoặc người có hành vi gây rối trật tự công cộng trong thời gian cai nghiện;

+ Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ sức khoẻ, an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên và người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện;

+ Đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt hợp vệ sinh cho người cai nghiện ma túy;

+ Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải là người có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và đã được tập huấn về công tác cai nghiện ma túy;

+ Người phụ trách chuyên môn của cơ sở cai nghiện là bác sĩ, được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực tâm thần hoặc trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ cai nghiện, có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên, trong đó có thời gian trực tiếp làm công tác cai nghiện từ đủ mười hai tháng trở lên;

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn tâm lý, có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đối với người làm công tác bảo vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;

+ Người làm việc tại cơ sở cai nghiện tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, không thuộc đối tượng cấm hành nghề.

2. Đối với cơ sở hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện:

- Về cơ sở vật chất:

+ Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ và phục hồi sức khoẻ sau cắt cơn, giải độc; có khu vực quản lý riêng cho người cai nghiện ma túy là người chưa thành niên, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nguy hiểm;

+ Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện ma túy;

+ Có nơi học tập, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, luyện tập dưỡng sinh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ theo chương trình giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy;

+ Có hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, hệ thống xử lý nước thải, chất thải hoạt động ổn định;

+ Có mặt bằng, nhà xưởng đủ điều kiện mở lớp dạy nghề và tổ chức lao động trị liệu phù hợp cho người cai nghiện ma túy.

- Về nhân sự:

+ Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có thời gian làm công tác cai nghiện, phục hồi từ đủ mười hai tháng trở lên và đã được tập huấn công tác cai nghiện ma túy;

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn tâm lý, giáo viên dạy nghề, kỹ thuật viên có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đối với người làm công tác bảo vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;

+ Người làm việc tại cơ sở cai nghiện tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, không thuộc đối tượng cấm hành nghề.

3. Đối với cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện:

- Về cơ sở vật chất: Khu vực chuyên môn phải đảm bảo có nơi tiếp nhận người nghiện, cắt cơn giải độc, cấp cứu, theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khoẻ, xét nghiệm và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của Bộ Y tế.

- Về nhân sự:

+ Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải là người có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và đã được tập huấn về công tác cai nghiện ma túy;

+ Người phụ trách chuyên môn của cơ sở cai nghiện là bác sĩ, được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực tâm thần hoặc trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ cai nghiện, có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ đủ ba mươi sáu tháng trở lên, trong đó có thời gian trực tiếp làm công tác cai nghiện từ đủ mười hai tháng trở lên;

+ Có đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn tâm lý, có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Đối với người làm công tác bảo vệ phải có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ;

+ Người làm việc tại cơ sở cai nghiện tự nguyện phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng, không thuộc đối tượng cấm hành nghề.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nguyện ma túy tự nguyện;

- Nghị định 94/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nguyện ma túy tự nguyện;

- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.Mẫu 1

MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


BỘ LĐ-TBXH/SỞ LĐ-TBXH
Cục PCTNXH/Chi cục hoặc
Phòng PCTNXH (1)
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN)
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY

Cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội/Chi cục, Phòng phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận hồ sơ, đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy của (2) …………………………. đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

Địa điểm:

Điện thoại:

Đã nhận hồ sơ đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy hợp lệ ngày … tháng … năm … với nội dung hoạt động … theo quy định tại điều … của Nghị định 147/2003/NĐ-CP, Nghị định 94/2011/NĐ-CP và quy định … Thông tư số… gồm:

- ……………….

- ……………….

- ……………….

Số phiếu tiếp nhận (3): ………………….
(4)……….., ngày … tháng … năm …
Người tiếp nhận hồ sơ
(Ghi rõ chức danh)
(Ký tên)
Họ và tên của người ký

_____ ______

1. Phiếu dùng cho cơ quan Cục PCTNXH hoặc Chi cục, Phòng PCTNXH.

2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện.

3. Ghi số phiếu tiếp nhận/năm nhận hồ sơ/ký hiệu của cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp (gia hạn) Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

4. Ghi địa danh cấp tỉnh, thành phố của cơ quan tiếp nhận hồ sơ.Mẫu 2

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG


CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
Tên cơ sở cai nghiện (2)
----------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(3)….., ngày … tháng … năm …


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)


Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………

1. Tên cơ sở cai nghiện (2):

2. Tên giao dịch (nếu có):

3. Điện thoại……………………………..Fax………………..E-mail

4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số … ngày … tháng … năm … của (6)

5. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có):

- Tiền Việt Nam:

- Ngoại tệ:

6. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:

Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7)

Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Giám đốc hoặc Người đứng đầu
Cơ sở cai nghiện
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện

3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.

4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.

6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện.7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định 147/2003/NĐ-CP, Nghị định 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư này.: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương