V/v Dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy nhận học bổng kkht học kỳ I năm học 2011-2012tải về 7.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích7.23 Kb.
#26862

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Số: 899 /ĐHKT-CTSV

V/v Dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy nhận học bổng KKHT học kỳ I năm học 2011-2012.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2012

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa trực thuộc.

Căn cứ vào Quy định 597/CT-HSSV ngày 28/01/2008 về việc Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội; căn cứ Quyết định số 763/QĐ-ĐHKT ngày 19/04/2012 về việc trích lập quỹ học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2011-2012; căn cứ kết quả học tập và điểm rèn luyện của học kỳ I năm học 2011-2012, nhà Trường đã xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận học bổng KKHT học kỳ I năm học 2011-2012.

Đề nghị các Khoa thông báo cho sinh viên danh sách sinh viên hệ chính quy dự kiến được nhận học bổng KKHT, tổng hợp mọi thắc mắc của sinh viên gửi về phòng Đào tạo muộn nhất ngày 10/05/2012. Sau thời hạn này, nhà Trường sẽ ra quyết định cuối cùng.Trân trọng cám ơn.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • BP truyền thông (để CN);

  • Lưu: VT, ĐT,C1.

KT. HiÖu tr­ëng

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)


PGS.TS. Trần Anh Tài

Каталог: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2012
2012 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 2088/QĐ-Đhkt
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số 453 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 598 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Lịch thi học kỳ II năm học 2011- 2012
2012 -> Căn cứ thông báo số 732/tb-đhkt ngày 16/04/2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học

tải về 7.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương