Căn cứ thông báo số 732/tb-đhkt ngày 16/04/2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành họctải về 11.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích11.01 Kb.
#27678

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾSố: 970 /TB-ĐHKTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v : Đăng ký môn học không thuộc chương trình đào tạo

Căn cứ thông báo số 732/TB-ĐHKT ngày 16/04/2012 về việc đăng ký môn học học kỳ I (hè) năm học 2012-2013, căn cứ vào khung chương trình Đào tạo của các ngành học.

Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đăng ký môn học không thuộc chương trình đào tạo trong học kỳ I (hè) năm học 2012-2013.

Đối với những sinh viên thuộc danh sách đăng ký môn học không thuộc chương trình đào tạo (danh sách kèm theo) , nếu có nhu cầu hủy đăng ký học phải viết đơn theo mẫu và nộp tại Phòng Đào tạo tại giảng đường NTC từ ngày 17/05/2012 – hết 17h00 ngày 21/05/2012. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không hủy đăng ký thì sinh viên sẽ phải nộp học phí đầy đủ.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Chi tiết liên hệ:

Phòng Đào tạo, Phòng 305 Nhà E4 - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.Điện thoại: 3.754 7506 (305)

Nơi nhận:

- Các Khoa trực thuộc (để t/b cho SV);

- Sinh viên (để t/h);

- Ban Thanh tra (để biết);  • BP Truyền thông (để c/n);

  • Lưu: HC-TH, ĐT, T2.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký


ThS. Nguyễn Thị Thư
Каталог: Uploads -> file -> daotaochinhquy@gmail.com -> 2012
2012 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 2088/QĐ-Đhkt
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số 453 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học kinh tế
2012 -> TRƯỜng đẠi học kinh tế Số: 598 /QĐ-Đhkt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> Lịch thi học kỳ II năm học 2011- 2012
2012 -> V/v Dự kiến danh sách sinh viên hệ chính quy nhận học bổng kkht học kỳ I năm học 2011-2012

tải về 11.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương