Tỉnh Hà Giang Sè 19+20 Ngµy th¸ng 4 n¨m 2012 MỤc lụCtải về 4.59 Mb.
trang11/42
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.59 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   42
STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
5.7; 8,9 chỗ

2.988PRADO 2.7; 8,9 chỗ

1.440PRADO 3.0; 8,9 chỗ

1.560PRADO 4.0; 8,9 chỗ

1.920TOYOTA MATRIX


BASE MT 1.8; 05 chỗ

876BASE AT 1.8; 05 chỗ

924RX MT 1.8; 05 chỗ

948RX AT 1.8; 05 chỗ

996MT 1.8 ; 5 chỗ

876AT 1.5; 05 chỗ

924TOYOTA PRIUS


BASE 1.5 ; 05 chỗ

1.170LIFTBACK 1.5 ; 05 chỗ

1.220TOURING 1.5 ; 05 chỗ

1.214TOYOTA RAV4


2.4; 05 chỗ

1.483BASE 4x2 2.4; 07 chỗ

1.056BASE 4x4 2.4; 07 chỗ

1.104SPORT 4x2 2.4; 07 chỗ

1.140BASE 4x2 3.5; 07 chỗ

1.164LIMITED 4x2 2.4; 07 chỗ

1.164SPORT 4x4 2.4; 07 chỗ

1.188BASE 4x4 3.5; 07 chỗ

1.300SPORT 4x2 3.5; 07 chỗ

1.300LIMITED 4x4 2.4; 07 chỗ

1.400LIMITED 4x2 3.5; 07 chỗ

1.360SPORT 4x4 3.5; 07 chỗ

1.370LIMITED 4x4 3.5; 07 chỗ

1.308BASE 4X2 2.5; 07 chỗ

1.380BASE 4X4 2.5; 07 chỗ

1.400SPORT 2.5; 07 chỗ

1.152SPORT 2.5; 07 chỗ

1.260LIMMITED 4X2 2.5; 07 chỗ

1.224LIMMITED 4X2 2.5; 07 chỗ

1.3502.5 ; 05 chỗ

1.242TOYOTA SEQUOIA


SR5 4.7L 4x2; 08 chỗ

1.620SR5 5.7L 4x2; 08 chỗ

1.668SR5 4.7L 4x4; 08 chỗ

1.776SR5 5.7L 4x4; 08 chỗ

1.824LIMITED 4x2 4.7; 08 chỗ

2.004LIMITED 4x4 4.7; 08 chỗ

2.148LIMITED 4x2 5.7; 08 chỗ

2.148


STT

LOẠI TÀI SẢN

GIÁ TÍNH

GHI CHÚ
LIMITED 4x4 5.7; 08 chỗ

2.292PLATIUM 4x2 5.7; 08 chỗ

2.484PLATIUM 4x4 5.7; 08 chỗ

2.628TOYOTA SIENNA


CE FWD 3.5; 7 chỗ

1.176LE FWD 3.5; 7 chỗ

1.248LE AWD 3.5; 7 chỗ

1.392XLE FWD 3.5; 7 chỗ

1.404XLE AWD 3.5; 7 chỗ

1.536XLE LIMITED FWD 3.5; 7 chỗ

1.680XLE LIMITED AWD 3.5; 7 chỗ

1.900TOYOTA PREVIA


GL 3.5; 07 chỗ

960GL 2.4; 07 chỗ

1.200TOYOTA FORTUNER


4x2 2.5; 07 chỗ

1.0204x4 2.5; 07 chỗ

1.0804x2 2.7; 07 chỗ

1.0804x4 2.7; 07 chỗ

1.1404x2 3.0; 07 chỗ

1.1404x4 3.0; 07 chỗ

1.2004x2 4.0; 07 chỗ

1.3204x4 4.0; 07 chỗ

1.440TOYOTA YARIS


1.0; 05 chỗ

5401.3; 05 chỗ

600LIFTBACH MT 1.5; 05 chỗ

672MT 1.5; 05 chỗ

720LIFTBACH AT 1.5; 05 chỗ

720AT 1.5; 05 chỗ

756LIFTBACH S MT 1.5; 05 chỗ

768S MT 1.5; 05 chỗ

804LIFTBACH S AT 1.5; 05 chỗ

816S AT 1.5; 05 chỗ

840TOYOTA YAGO


1.0; 05 chỗ

540TOYOTA WISH


2.0J; 07 chỗ

6002.0E; 07 chỗ

6602.0G; 07 chỗ

720TOYOTA TUNDRA CREWMAX 4x2 (PICKUP)


TUNDRA-GRADE 4.7L; 06 chỗ

1.188TUNDRA-GRADE 5.7L; 06 chỗ

1.236SR5 4.7L; 06 chỗ

1.272
: LegalDoc -> Lists -> Gazette -> Attachments
Lists -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 25 + 26 Ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 03+04+05 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2011 Môc lôC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Số 21 Ngày 01 tháng 9 năm 2011 MỤc lụC
Attachments -> TỈnh hà giang số: 1852/QĐ-ubnd cộng hoà xa hội chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 22 + 23 Ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2011
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 03+04 Ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Tỉnh Hà Giang Sè 29 + 30 Ngµy 12 th¸ng 9 n¨m 2012 MỤc lụC
Attachments -> Do ubnd tØnh Hµ Giang xuÊt b¶n Sè 7 Ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 2010 Môc lôC


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   42


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương