Tổng quan hồ chứa nưỚC 2 I. Vị trí công trình, các thông số cơ bản của hồ


Các chỉ tiêu hiệu chỉnh, kiểm địnhtải về 1.7 Mb.
trang8/17
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích1.7 Mb.
#53242
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Bao cao TMKT ho DaLay (23-10)

Các chỉ tiêu hiệu chỉnh, kiểm định

- Để đánh giá chất lượng của các bộ thông số cũng như khả năng ứng dụng của mô hình cho lưu vực nghiên cứu.
* Điều kiện để có thể chấp nhận kết quả mô phỏng:

  • Độ phù hợp giữa tổng lượng dòng chảy tính toán và thực đo;

  • Hình dạng đường quá trình tính toán và thực đo phải phù hợp với nhau;

  • Chỉ tiêu NASH – Sutcliffe:


Trong đó: Chỉ tiêu NASH – Sutcliffe sử dụng để đánh giá khả năng mô phỏng đường quá trình của dòng chảy. Tiêu chuẩn đánh giá như sau:
Bảng 1-15 Tiêu chuẩn đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình

Chỉ tiêu

NASH

Mức

0,4 - 0,6

0,65 -,0 85

>0,85

Loại

Đạt

Khá

Tốt    1. Nội dung tính toán

Yêu cầu của bài toán là dự báo lưu lượng dòng chảy đến hồ Đạ Lây với đầu vào là mưa và bốc hơi cùng với chuỗi thực đo dòng chảy tại các trạm lân cận lưu vực để hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. Các thông số về lưu vực được thể hiện trong bảng sau:
Bảng 1-16: Diện tích bề mặt lưu vực


tải về 1.7 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương