Tổng quan hồ chứa nưỚC 2 I. Vị trí công trình, các thông số cơ bản của hồtải về 1.7 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích1.7 Mb.
#53242
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Bao cao TMKT ho DaLay (23-10)

MỤC LỤC


TỔNG QUAN HỒ CHỨA NƯỚC 2
I.Vị trí công trình, các thông số cơ bản của hồ. 2
1.Vị trí công trình 2
2.Các thông số cơ bản. 3
3.Tiêu chuẩn thiết kế 4
4.Nguồn tài liệu dùng trong thiết kế. 5
5.Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong tính toán: 6
II.Đặc điểm khí tượng thủy văn. 6
1.Chế độ ẩm 7
2.Chế độ nhiệt 8
3.Chế độ nắng 8
4.Chế độ gió. 9
5.Bốc hơi 9
6.Mưa bình quân nhiều năm 10
7.Mưa năm thiết kế. 11
8.Mưa gây lũ 14
III.Tính toán dòng năm. 15
1.Dòng chảy trung bình nhiều năm: 15
2.Tính toán dòng chảy năm thiết kế: 16
3.Phân phối dòng chảy năm. 16
4.Tính toán dòng chảy đến theo mô hình MIKE - NAM 17
CHƯƠNG II 27
NHU CẦU NƯỚC, ĐIỀU TIẾT HỒ CHỨA 27
I.Tính nhu cầu nước. 27
1.Phương pháp tính hệ số tưới mặt ruộng 27
2.Sử dụng chương trình để tính toán xác định mức tưới 28
3.Kết quả tính toán. 29
4.Yêu cầu nước tưới tại mặt ruộng (MMr) 29
5.Yêu cầu nước tưới tại đầu mối (MDm) 29
6.Kết quả tính yêu cầu nước tại đầu mối. 30
7.Nhu cầu dùng nước cho dân sinh 37
8.Nhu cầu dùng nước cho môi trường 37
9.Tổng hợp nhu cầu dùng nước tại đầu mối hồ Đạ Lây 38
II.Điều tiết hồ chứa. 38
CHƯƠNG III 41
TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY LŨ VÀ ĐIỀU TIẾT LŨ 41
I.Tính toán dòng chảy lũ 41
II.Điều tiết lũ 44
III Kết quả tính toán 46
CHƯƠNG IV 48
XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI 48
1.Tính toán xây dựng biểu đồ điều phối. 48
2.Giải pháp tích nước 48
3.Giải pháp cấp nước. 48
4.Hình 4.1: Biểu đồ điều phối. 49
5.Bảng 4-1: Tọa độ các đường trên biểu đồ điều phối. 50
6.Tính toán quan hệ độ mở cửa van và lưu lượng. 51

TỔNG QUAN HỒ CHỨA NƯỚC

  1. Vị trí công trình, các thông số cơ bản của hồ.


  1. tải về 1.7 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương