Thứ ngày Nội dung công việc Người thực hiệntải về 10.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.11 Kb.
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 12 NĂM 2015Thứ ngàyNội dung công việc


Người thực hiện


Kết quả

Thứ hai: 21/12

- Làm Báo cáo Kế hoạch năm 2017

- Họp chuyên mônHuệ, Phương, Đào

- Đã nộp Phòng

Thứ ba: 22/12

- Dự giờ lớp Nhõ Cổ Bi

Huệ, Ngân

- Đã dự giờ

Thứ tư: 23/12

- Rà soát lại chức danh nghề nghiệp

- Tổ chức Ngoại khóa chào mừng ngày 22/12Tiên, Đào

- Đã ngoại khóaThứ năm: 24/12

- Rà soát bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tại Phòng

- Thao giảng 3 hoạt độngĐào
Anh, Ngọc Hạnh, Thu Nhi
Thứ sáu: 25/12

- Kiểm tra vệ sinh bếp ăn

- Ký cam kết hợp đồng thực phẩmHuệ, Phương

- Đang ký: imgs -> Thu muc he thong -> Nam 2016
Nam 2016 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Nam 2016 -> TRƯỜng mầm non vinh phú khối mẫu giáo nhỡ
Nam 2016 -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 03/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 8/3 26/3 Nội dung công việc
Nam 2016 -> Số: 100 /pgd&Đt v/v Tham gia cuộc thi giáo dục kỹ năng sống “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
Nam 2016 -> KẾ hoạch chuyên môn tháng 04/ 2016 Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 – 01/5 Nội dung công việc
Nam 2016 -> Ma trậN ĐỀ kiểm tra 1 tiết bài số 4 NĂm họC 2015-2016 Môn : hoá HỌc lớP 11 ban cơ BẢn thời gian: 45 phút Phạm VI kiểm tra
Nam 2016 -> GIÁo dục chủ ĐỀ tháng 4 “ Hòa bình và hữu nghị ” VÀ Ý nghĩa các ngày lễ Ôn chưƠng trình 5 RÈn luyện nhi đỒNG
Nam 2016 -> TUẦN 19 (Từ ngày11/01/2016 đến 15/01/2016) Tiết 19 Học hát: Bài Bầu trời xanh
Nam 2016 -> KẾ hoạch sử DỤng thiết bị dạy học môn tiếng Anh LỚP 9- học kỳ 2 – NĂm họC 2015-2016
Nam 2016 -> Ubnd thị XÃ HƯƠng trà phòng giáo dục và ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương