Sample of organizations participating in consolidated appealstải về 4.59 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích4.59 Mb.
#38820
  1   2   3   4

Ej12SAMPLE OF ORGANIZATIONS PARTICIPATING IN CONSOLIDATED APPEALS


AARREC

ACF


ACTED

ADRA


Africare

AMI-France

ARC

ASB


ASI

AVSI


CARE

CARITAS


CEMIR International

CESVI


CFA

CHF


CHFI

CISV


CMA

CONCERN


COOPI

CORDAID

COSV


CRS

CWS


DanChurchAid

DDG


Diakonie Emergency Aid

DRC


EM-DH

FAO


FAR

FHI


FinnChurchAid

FSD


GAA

GOAL


GTZ

GVC


Handicap International

HealthNet TPO

HELP

HelpAge InternationalHKI

Horn Relief

HT


Humedica

IA

ILOIMC

INTERMON


Internews

INTERSOS


IOM

IPHD


IR

IRC


IRD

IRIN


IRW

JOIN


JRS

LWF


Malaria Consortium

Malteser


Mercy Corps

MDA


MDM

MEDAIR


MENTOR

MERLIN


NCA

NPA


NRC

OCHA


OHCHR

OXFAM


PA (formerly ITDG)

PACT


PAI

Plan


PMU-I

PU

RC/GermanyRCO

Samaritan's Purse

Save the Children

SECADEV


Solidarités

SUDO


TEARFUND

TGH


UMCOR

UNAIDS


UNDP

UNDSS


UNEP

UNESCO


UNFPA

UN-HABITAT

UNHCR

UNICEF


UNIFEM

UNJLC


UNMAS

UNOPS


UNRWA

VIS


WFP

WHO


World Concern

World Relief

World Vision

ZOA
TABLE OF CONTENTS


1. EXECUTIVE SUMMARY 1

Table I: Summary of requirements (grouped by cluster) 4

Table II: Summary of requirements (grouped by priority) 4

Table III: Summary of requirements (grouped by appealing organization) 5

2. 2010 IN REVIEW 7

2.1 The Context 7

2.2 Humanitarian Achievements and Lessons Learned 8

2.3 Funding Review 27

3. NEEDS ANALYSIS 28

4. THE 2011 COMMON HUMANITARIAN ACTION PLAN 32

4.1 Scenarios 32

4.2 Strategic Objectives for Humanitarian Action in 2011 35

4.3 Gender Marker 36

4.4 Strategic Monitoring Plan 36

4.5 Criteria for Selection and Prioritization of Projects 42

4.6 Cluster Response Plans 43

Agriculture 43

Camp Coordination and Camp Management 48

Coordination and Support Services 53

Early Recovery 55

Education 61

Emergency Telecommunications 67

Food Aid 73

Health 78

Logistics 83

Nutrition 87

Protection 95

Protection Sub-Cluster: Child Protection 104

Protection Sub-Cluster: Gender-based Violence 111

Shelter & Non-Food Items 115

WASH 119

4.7 Roles and Responsibilities 128

5. CONCLUSION 129

ANNEX I. LIST OF PROJECTS 130

Table IV: List of Appeal projects (grouped by cluster) 130

Table V: Summary of requirements (grouped by location) 145

ANNEX III. INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS AND RED CRESCENT SOCIETIES 146

ANNEX IV. DONOR RESPONSE TO THE 2010 APPEAL 150

Table VI: Summary of requirements and funding (grouped by cluster) 150

Table VII: Summary of requirements and funding (grouped by appealing organization) 151

Table VIII: Total funding per donor (to projects listed in the Appeal) 154

Table IX: Non-Appeal funding (per IASC standard sector) 155

Table X: Total humanitarian assistance per donor (Appeal plus other*) 156

ANNEX V. ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 160
Please note that appeals are revised regularly. The latest version of this document is available on http://www.humanitarianappeal.net.


Full project details, continually updated, can be viewed, downloaded and printed from http://fts.unocha.org.


Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> LỊch công tác tuầN 05-tháng 9 (Từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2015)
sites -> KẾt quả nghiên cứu tính chất cơ, VẬt lý VÀ giải phẫu của một số loài gỗ thông dụng ở việt nam làm cơ SỞ cho chế biếN, BẢo quản và SỬ DỤNG
sites -> Dear Parents
sites -> “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”
sites -> Ngày 16 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 73/2010/QĐ-ttg ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
sites -> Bài Trò chơi cùng nhau qua cầu
sites -> TS. Hoàng Sỹ Kim Ban biên tập ts. Nguyễn Ngọc Hiếu ts. Nguyễn Việt Hùng Ths. Nguyễn Thúy Anh Ths. Trần Thị Thoa
sites -> BỘ TÀi chính số: 54/2014/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 4.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương