“Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”tải về 8.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích8.55 Kb.
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMThực hiện Công văn số 1174/SGDĐT-TTr ngày 16/10/2015 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, sáng ngày 02/11/2015 tại trường Tiểu học Minh Khai đã tổ chức phát động hưởng ứng Ngày pháp luật với chủ đề: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Mục đích của hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và các em học sinh về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật, từ đó hiểu và tôn trọng, thực hiện nghiêm chỉnh theo Hiến pháp và pháp luật.Ngay trong buổi lễ phát động, nhà trường đã tổ chức cho các em tham gia tìm hiểu biển các báo giao thông đường bộ dưới hình thức “Rung chuông vàng”. Tất cả học sinh trong trường đều hào hứng tham gia cuộc thi. Trong cuộc các em đã thể hiện được sự hiểu biết của mình về luật giao thông đường bộ, đồng thời tuyên truyền tới học sinh toàn trường hãy thực hiện tốt luật giao thông đường bộ.

Người viết

Phạm Thị Thơ
: wp-content -> uploads -> sites
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> LỊch công tác tuầN 05-tháng 9 (Từ ngày 28/9 đến ngày 2/10/2015)
sites -> KẾt quả nghiên cứu tính chất cơ, VẬt lý VÀ giải phẫu của một số loài gỗ thông dụng ở việt nam làm cơ SỞ cho chế biếN, BẢo quản và SỬ DỤNG
sites -> Dear Parents
sites -> Ngày 16 tháng 11 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 73/2010/QĐ-ttg ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
sites -> Bài Trò chơi cùng nhau qua cầu
sites -> TS. Hoàng Sỹ Kim Ban biên tập ts. Nguyễn Ngọc Hiếu ts. Nguyễn Việt Hùng Ths. Nguyễn Thúy Anh Ths. Trần Thị Thoa
sites -> BỘ TÀi chính số: 54/2014/tt-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> I. ĐÁnh giá TÌnh hình thực hiện kế hoạch kh&cn năM 2013 VÀ 6 tháng đẦu năM 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương