Phần II: Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtải về 19.01 Mb.
trang70/119
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích19.01 Mb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   119

B. Cây lâu năm

265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cây ăn quả

266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Nho

267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Xoài, cây ăn quả nhiệt đới, cận nhiệt đới

268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xoài

269

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chuối

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thanh long

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dứa/thơm/khóm

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sầu riêng

273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Na/mãng cầu

274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Măng cụt

275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đu đủ

276
- ………


- Các loại cây ăn quả nhiệt đới và cận nhiệt đới khác

296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Cam, quýt và các loại quả có múi

297

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cam

298

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quýt

299

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chanh

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bưởi, bòng

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..


- Cây ăn quả có múi khác

312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Táo, mận và các loại quả có hạt như táo

313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Táo

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mận

315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mơ

316
- ……….


- Các loại quả có hạt như táo khác

336
e. Nhãn, vải, chôm chôm

337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhãn

338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vải

339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chôm chôm

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Cây ăn quả khác

341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………..Cây ăn quả khác

351
2. Cây lấy quả chứa dầu

352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dừa

353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………f. Cây lấy quả chứa dầu khác

374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Điều

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hồ tiêu

376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cao su

377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cà phê

378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chè

379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chè búp tươi

380
- Chè lá tươi

381
8. Cây gia vị, dược liệu lâu năm

382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Cây gia vị lâu năm

383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gừng

384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đinh hương

385
  • Vani

386
- ………….


- Cây gia vị lâu năm khác

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Cây dược liệu lâu năm

401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hồi

402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tam thất

403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- …………….- Cây dược liệu lâu năm khác

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Cây lâu năm khác

421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dâu tằm

422

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ca cao

423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- …….


- Cây lâu năm khác

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sản phẩm phụ cây lâu năm

441
……….
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   119


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương