MỤc lục danh mục bảng V danh mục hình VII danh mục bảN ĐỒ VIII


Nhu cầu lao động nuôi thủy sảntải về 3.31 Mb.
trang29/40
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích3.31 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   40

Nhu cầu lao động nuôi thủy sản


Nhu cầu lao động được tính toán dựa trên diện tích mặt nước nuôi, cấp độ kỹ thuật nuôi và đối tượng nuôi. Theo đó, nhu cầu lao động trong vùng quy hoạch đến năm 2015 cần 34.090 người, tăng nhẹ lên 35.470 người (năm 2020). Trong đó, lao động nuôi tôm nước lợ chiếm chủ yếu (chiếm 92%) trong suốt thời kỳ quy hoạch.

Đối với hình thức nuôi tôm, cá TC và BTC cần lao động có chuyên môn kỹ thuật qua đào tạo (kỹ sư/cao đẳng NTTS) để tiếp cận và áp dụng chọn lọc những quy trình kỹ thuật mới, những công nghệ nuôi tiên tiến trên thế giới. Định mức, 30 ha diện tích tự nhiên nuôi tôm, cá TC, BTC cần 01 lao động kỹ thuật, như vậy số lao động chuyên môn kỹ thuật cần đáp ứng cho nuôi cấp kỹ thuật cao đến năm 2015 sẽ cần 230 người và nhu cầu này sẽ là 240 người vào năm 2020.

Tương ứng với nhu cầu về lao động chuyên môn kỹ thuật thì đến các năm mốc 2015, 2020 số lao động tham gia trong bộ máy quản lý và nghiên cứu khoa học của tỉnh sẽ cần đào tạo từ 15 – 20 cán bộ có trình độ sau đại học trong lĩnh vực này.

Bảng 6.8. Nhu cầu lao động NTS 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre (Đvt: người)Stt

Danh mục

Hiện trạng

Quy hoạch

2010

2015

2020

*

Tổng nhu cầu lao động NTS

32.570

34.090

35.470

1

Nuôi nước ngọt

1.470

1.710

1.910

1.11.020

1.160

1.160

*

Cá chuyên

620

650

650

-

Cá tra

360

330

330

-

Cá khác

260

320

320

*

Cá kết hợp

400

510

510

1.2

Tôm càng xanh

450

550

750

2

Nuôi nước mặn lợ

31.100

32.380

33.560

2.1

Tôm nước lợ

30.300

31.450

32.600

*

Tôm sú

29.300

26.850

27.600

-

Tôm TC, BTC

8.700

8.880

9.140

-

Tôm QCCT - xen cua

16.290

12.500

12.990

-

Tôm - lúa

3.300

4.450

4.450

-

Tôm - rừng

1.010

1.020

1.020

*

Tôm chân trắng (TC)

1.000

4.600

5.000

2.2

Cá nước mặn lợ

140

190

190

2.3

Nhuyễn thể

660

740

770

-

Nghêu

350

420

450

-

Sò huyết

310

320

3201   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   40


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương