KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016


Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại – Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn – Phần 3: Hàn chùm tia điện tửtải về 2.65 Mb.
trang8/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
#21222
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại – Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn – Phần 3: Hàn chùm tia điện tử


Chấp nhận

ISO 15609-3:2004
Viện TCCLVN

2016

2016Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại – Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn – Phần 4: Hàn chùm tia laze


Chấp nhận

ISO 15609-4:2009
Viện TCCLVN

2016

2016Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại – Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn – Phần 5: Hàn điện trở

Chấp nhận

ISO 15609-5:2011

Viện TCCLVN

2016

2016Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại – Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn – Phần 6: Hàn hỗn hợp hồ quang-laze


Chấp nhận

ISO 15609-6:2013

Viện TCCLVN

2016

2016Hàn – Yêu cầu chất lượng đối với xử lý nhiệt cho quy trình hàn

Chấp nhận

ISO 17663:2009


Viện TCCLVN

2016

2016Kiểm tra trình độ chuyên môn thợ hàn – Hàn nóng chảy – Phần 1: Thép

Chấp nhận

ISO 9606-1:2012


Viện TCCLVN

2016

2016


Máy công cụ


Điều kiện nghiệm thu đối với máy phay lăn răng – Kiểm độ chính xác

Chấp nhận

ISO 6545:1992Viện TCCLVN

2016

2016Máy công cụ - Điều kiện kiểm đối với các mâm cặp tự định tâm, được vận hành bằng tay có một chấu cặp

Chấp nhận

ISO 3089:2005Viện TCCLVN

2016

2016Điều kiện kiểm cho máy khoan tọa độ một trục chính và ụ dụng cụ với trục chính thẳng đứng – Kiểm độ chính xác

Chấp nhận

ISO 3190:1975
Viện TCCLVN

2016

2016Điều kiện nghiệm thu cho máy tiện thẳng đứng và tiện lỗ có một hoặc hai trụ máy và một bàn máy cố định hoặc di động – Giới thiệu chung và kiểm độ chính xác

Chấp nhận

ISO 3655:1986


Viện TCCLVN

2016

2016Máy gia công gỗ - Máy cưa đĩa kiểu bàn – Thuật ngữ và các điều kiện nghiệm thu


Chấp nhận

ISO 7007:1983Viện TCCLVN

2016

2016Máy gia công gỗ - Máy cưa đĩa hướng kính – Thuật ngữ và các điều kiện nghiệm thu

Chấp nhận

ISO 7957:1987

Viện TCCLVN

2016

2016Máy gia công gỗ - Máy cưa đĩa lưỡi cắt đơn với bàn máy di động – Thuật ngữ và các điều kiện nghiệm thu

Chấp nhận

ISO 7983:1988Viện TCCLVN

2016

2016Máy gia công gỗ - Máy cưa đĩa chính xác lưỡi cắt kép – Thuật ngữ và các điều kiện nghiệm thu

Chấp nhận


tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương