CHƯƠng trình giảng dạy học phần thông tin về học phần và lớp họctải về 48.7 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích48.7 Kb.
#14266
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa: Cơ khí

Bộ môn: Chế tạo máy

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học

Tên học phần: Các phương pháp gia công tiên tiến

Mã học phần: MET363 Số tín chỉ: 02

Đào tạo trình độ: Đại học

Học phần tiên quyết:

Bộ môn quản lý học phần: Chế tạo máy

Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 55CTM

Thuộc Học kỳ: II Năm học: 2015-20162. Mô tả tóm tắt học phần

Gia công bằng tia nước; Gia công bằng tia laser; Gia công bằng tia plasma; Gia công bằng tia điện tử; Gia công lai; Vi gia công.3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Văn Tường Chức danh, học vị: GVC, TS

Điện thoại: 0982354509 Email: tuongnv@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):

Địa điểm, lịch tiếp học viên: Văn phòng Trưởng khoa Cơ khí, chiều thứ 6 hàng tuần

4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

Chủ đề 1: Giới thiệu học phần và phương thức dạy-học

Nội dung

Mục tiêu dạy-học

Phương pháp dạy – học

1. Chương trình học phần

Nắm được nội dung chương trình học phần, phương thức dạy và học (trên lớp và ở nhà) và các quy định dạy và học nhằm thực hiện tốt mục tiêu học phần

Thuyết giảng


2. Phương thức dạy-học

3. Các quy định dạy-học

Chủ đề 2: Gia công bằng tia nước

Nội dung

Mục tiêu dạy-học

Phương pháp dạy – học

1. Nguyên lý gia công

2. Thiết bị

3. Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

4. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụngÁp dụng được công nghệ gia công bằng tia nước trong gia công vật liệu

Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận


Chủ đề 3: Gia công bằng tia laser

Nội dung

Mục tiêu dạy-học

Phương pháp dạy – học

1. Nguyên lý gia công

2. Thiết bị

3. Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

4. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụngÁp dụng được công nghệ gia công bằng tia laser trong gia công vật liệu

Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận


Chủ đề 4: Gia công bằng tia plasma

Nội dung

Mục tiêu dạy-học

Phương pháp dạy – học

1. Nguyên lý gia công

2. Thiết bị

3. Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

4. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụngÁp dụng được công nghệ gia công bằng tia plasma trong gia công vật liệu

Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận


Chủ đề 5: Gia công bằng tia điện tử

Nội dung

Mục tiêu dạy-học

Phương pháp dạy – học

1. Nguyên lý gia công

2. Thiết bị

3. Các thông số công nghệ và khả năng công nghệ

4. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụngÁp dụng được công nghệ gia công bằng tia điện tử trong gia công vật liệu

Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận


Chủ đề 6: Gia công lai

Nội dung

Mục tiêu dạy-học

Phương pháp dạy – học

1. Phân loại các phương pháp gia công lai

2. Phương pháp gia công lai dựa vào hạt mài

3. Phương pháp gia công lai dựa vào nhiệt

4. Phương pháp gia công lai dựa vào điện

5. Phương pháp gia công lai dựa vào rung động


Áp dụng được một số công nghệ gia công lai trong gia công vật liệu

Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận


Chủ đề 7: Vi gia công

Nội dung

Mục tiêu dạy-học

Phương pháp dạy – học

1. Khái niệm

2. Bóc kim loại bằng phương pháp cơ khí ở cấp độ micro

3. Vi tiện

4. Vi khoan

5. Vi phay

6. Vi màiÁp dụng được công nghệ vi gia công (cơ khí) trong gia công vật liệu

Thuyết giảng, nêu vấn đề, thảo luận


5. Phân bổ thời gian của học phần

Chủ đề lý thuyết

Số tiết

Chủ đề 1

1

Chủ đề 2

5

Chủ đề 3

5

Chủ đề 4

5

Chủ đề 5

4

Chủ đề 6

4

Chủ đề 7

4

Ôn tập + kiểm tra

2

6. Tài liệu dạy và học

TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

Mục đích

sử dụng

Tài liệu chính

Tham khảo

1

Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường

Các phương pháp gia công đặc biệt

2007

Đại học quốc gia TPHCM

Thư viện

x
2

Muammer Koc, Tu Grul Ozel

Micro-manufacturing:

Design and Manufacturing

of Micro-Products


2011

Willey

Thư viện
x

3

Edward M. Trent, Paul K. Wright

Metal Cutting

2000

Butterworth Heinemann

Thư viện
x

4

Andrew Y. C. Nee (Editor)

Handbook of Manufacturing Engineering and Technology

2015

Springer

Thư viện

x
7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

- Học viên làm và nộp bài tập đúng hạn.

- Học viên chuẩn bị bài ở nhà trước.

8. Đánh giá kết quả học tập

8.1 Lịch kiểm tra (dự kiến)

Lần kiểm tra

Tuần thứ

Hình thức kiểm tra

Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

1.

3

Viết

Tổng hợp

8.2 Thang điểm học phần

TT

Điểm đánh giá

Trọng số

(%)

1

Kiểm tra

20

2

Điểm chuyên cần/thái độ

10

3

Điểm báo cáo, bài tập

20

4

Thi kết thúc học phần:

  • Hình thức thi: vấn đáp

  • Đề mở: Đề đóng:

50

TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)
Đặng Xuân Phương Nguyễn Văn Tường
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 48.7 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương